Menu boczne

Treść strony

Parlament Studentów

Wybory Uzupełniające do Uczelnianego Kolegium Elektorów

kwiecień 2018

Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego w sprawie ogłoszenia Harmonogramu do wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów

Zgłoszenie kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów

Zgłoszenie się kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów

Wybory do Parlamentu Studentów PUM

12-13 czerwiec 2017

Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej Samorządu Studentów PUM

Komunikat nr 2 Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego PUM

Komunikat nr  od 3 do 7 Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego PUM

Protokół Komisji Wyborczej Samorzadu Studenckiego Wydziału Lekarsko Stomatologicznego z dnia 12.06.2017 r.

Protokół Komisji Wyborczej Samorzadu Studenckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 12.06.2017 r.

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZADU STUDENCKIEGO PUM  Z wYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIALEM NAUCZANIA W jĘZYKU ANGIELSKIM, Z DNIA 13.06.2017 r

Informacja  

W związku z zaistnieniem sytuacji określonej w § 59 ust. 3 Regulaminu Samorządu
Studenckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, jaka nastąpiła
podczas wyborów do Parlamentu Studentów PUM dla Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2017 r.,
w  wyniku której  dwóch  Kandydatów  uzyskało  taką  samą (równą)  liczbę  głosów,

Komisja  Wyborcza - wyłoni  kandydata,  który  wejdzie do Parlamentu i uzyska trzeci  mandat  jako przedstawiciel Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
w drodze losowania.

Wynik losowania zostanie podany do wiadomości w Komunikacie Komisji Wyborczej, niezwłocznie po przeprowadzeniu stosownej procedury i podjęciu przez Komisję  stosownej uchwały w tej sprawie.    

UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie wyłonienia w drodze losowania trzeciego przedstawiciela do Parlamentu z WLzONwJA

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZADU STUDENCKIEGO PUM  dla Programów prowadzonych w języku obcym, z dnia 13.06.2017 r.

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ SAMORZADU STUDENCKIEGO PUM  Z WYDZIAŁU LEKARSKO BIOTECHNOLOGICZNEGO I MEDYCYNY LABOR.   z dniz  13.06.2017 r.

Zapraszamy na nową stronę Parlamentu Studentów PUM na Facebooku
https://web.facebook.com/ParlamentPum/

Załączniki

Powrót
do góry