Menu boczne

Treść strony

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych dr hab. n. med. Iwona Rotter
tel. 91 4800914
email: iwona.rotter@pum.edu.pl

Działania pełnomocnika dotyczą bieżącej pomocy studentom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Pragniemy, aby studenci niepełnosprawni uczestniczyli we wszystkich wymiarach życia akademickiego, a tym samym mieli wyrównane szanse edukacyjne. Zapewniamy konsultacje doradcy zawodowego, kontakt z regionalnym oddziałem PFRON oraz oddziałem UW dla osób niepełnosprawnych, jak również innymi instytucjami i fundacjami wspierającymi funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Oferujemy pomoc w zakresie zakupu sprzętu niezbędnego do studiowania w PUM oraz poparcie w zakresie uzyskania stypendium. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie. Zapraszamy do współpracy.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych pełni dyżury dla studentów:

czwartek godz. 9.00 – 11.00

Miejsce:  ul.Broniewskiego 14 Szczecin, pokój nr 23
tel. 91 48 00 914

Informacji udziela także:

Bożena Brejlak - tel. 91 48 00 914

mgr Joanna Kruk - Specjalista, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu tel. 91 48 00 926
email: joanna.kruk@pum.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego dla studentów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym w ramach programu Aktywny Samorząd-Moduł II. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl.studenci.
Wnioski dotyczące roku akademickiego 2016/2017 należy zgłaszać do 30.03.2017, natomiast  na rok 2017/2018 do 10.10.2017.
Studenci zameldowani w Szczecinie mogą zgłaszać się w tej sprawie
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,  
ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin,
tel. 91 46 46 150, 91 46 46 151.

Powrót
do góry