Menu boczne

Treść strony

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych dr  n. med. Iwona Rotter
tel. 91 4800914
email: iwona.rotter@pum.edu.pl

Działania pełnomocnika dotyczą bieżącej pomocy studentom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Pragniemy, aby studenci niepełnosprawni uczestniczyli we wszystkich wymiarach życia akademickiego, a tym samym mieli wyrównane szanse edukacyjne. Zapewniamy konsultacje doradcy zawodowego, kontakt z regionalnym oddziałem PFRON oraz oddziałem UW dla osób niepełnosprawnych, jak również innymi instytucjami i fundacjami wspierającymi funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Oferujemy pomoc w zakresie zakupu sprzętu niezbędnego do studiowania w PUM oraz poparcie w zakresie uzyskania stypendium. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie. Zapraszamy do współpracy.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych pełni dyżury dla studentów:

czwartek godz. 9.00 – 11.00

Miejsce: MCD2   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin
tel. 91 48 00 914

Informacji udziela także:

Bożena Brejlak - tel. 91 48 00 914

mgr Joanna Kruk - Specjalista, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu tel. 91 48 00 926
email: joanna.kruk@pum.edu.pl

Powrót
do góry