Menu boczne

Treść strony

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych dr hab. n. med. Iwona Rotter
tel. 91 4800914
email: iwona.rotter@pum.edu.pl

Działania pełnomocnika dotyczą bieżącej pomocy studentom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Pragniemy, aby studenci niepełnosprawni uczestniczyli we wszystkich wymiarach życia akademickiego, a tym samym mieli wyrównane szanse edukacyjne. Zapewniamy konsultacje doradcy zawodowego, kontakt z regionalnym oddziałem PFRON oraz oddziałem UW dla osób niepełnosprawnych, jak również innymi instytucjami i fundacjami wspierającymi funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Oferujemy pomoc w zakresie zakupu sprzętu niezbędnego do studiowania w PUM oraz poparcie w zakresie uzyskania stypendium. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie. Zapraszamy do współpracy.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych pełni dyżury dla studentów:

czwartek godz. 9.00 – 11.00

Miejsce:  ul.Broniewskiego 14 Szczecin, pokój nr 23
tel. 91 48 00 914

Informacji udziela także:

Bożena Brejlak - tel. 91 48 00 914

mgr Joanna Kruk - Specjalista, Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu tel. 91 48 00 926
email: joanna.kruk@pum.edu.pl


Wyjazdy na studia i praktyki Erasmus+

Niepełnosprawni studenci  naszej uczelni mają  możliwość uzyskania dofinansowania
z funduszu PO WER wyjazdów na studia i  na praktyki w ramach programu Erasmus+.
Nabór na wyjazdy rozpoczyna się w lutym.

Informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania wyjazdów  znajdują się na stronie:
https://www.pum.edu.pl/studia/erasmus/wyjazdy-studentow,-doktorantow-i-absolwentow/po-wer-dofinansowanie-dla-osob-niepelnosprawnych-oraz-znajdujacych-sie-w-trudnej-sytuacji-materialnej

Informacje na temat naboru do Erasmus+ w PUM znajdują się na stronie:
https://www.pum.edu.pl/studia/erasmus/wyjazdy-studentow,-doktorantow-i-absolwentow

Powrót
do góry