Menu boczne

Treść strony

Akty prawne

Nr aktu prawnegoDataOpis
Zarządzenie Nr 13/2018 12.02.2018w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Zarządzenie Nr 40/201717.05.2017w sprawie szczegółowych zasad badań ankietowych wśród absolwentów poszczególnych kierunków studiów
zał.deklaracja uczestnictwa
Zarządzenie Nr 32/201719.04.2017w sprawie wprowadzenia wzoru sylabusa
zał. wzór sylabusa 
Zarządzenie Nr 31/201719.04.2017

w sprawie wprowadzenia wzoru opisu kierunku studiów
zał. wzór opisu kierunku studiów

Zarządzenie Nr 61/201621.06.2016

w sprawie wprowadzenia „Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych”

Zarządzenie Nr 46/201612.05.2016w sprawie wprowadzenia „Systemu monitoringu i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”
Zarządzenie Nr 45/201612.05.2016w sprawie wprowadzenia „Procedury przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, w tym oceniania studentów studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”
Zarządzenie Nr 10/201615.02.2016w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania ankiety dydaktycznej wśród studentów i doktorantów
Uchwała Nr 149/201516.12.2015w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Zarządzenie Nr 76/201510.06.2015w sprawie szczegółowych zasad badań ankietowych wśród absolwentów poszczególnych kierunków studiów
Zarządzenie Nr 75/201510.06.2015w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań ankietowych wśród uczestników kursów i studiów podyplomowych
Zarządzenie Nr 74/201510.06.2015w sprawie określenia wzoru ankiety dydaktycznej oraz szczegółowego trybu jej przeprowadzania wśród studentów i doktorantów (uchylony)
Zarządzenie Nr 73/201510.06.2015w sprawie określenia wzoru protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych
Zarządzenie Nr 72/201510.06.2015w sprawie określenia wzoru sprawozdania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Zarządzenie Nr 24/201502.03.2015w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (uchylony)
Uchwała Nr 145/201417.12.2014w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Uchwała Nr 144/201417.12.2014w sprawie Polityki Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Uchwała Nr 24/201412.03.2014w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Zarządzenie Nr 133/201328.11.2013w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Uchwała Nr 144/201330.10.2013w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Powrót
do góry