Menu boczne

Treść strony

ALERT

                NOWY SEZON 2014/2015 PROGRAMU ALERT   

                                       ROZPOCZĘTY!!!

 

                     

 

                         

 

UWAGA!!!Wyniki dostępne są po 2 tygodniach od badania.


ODBIÓR WYNIKÓW MOŻLIWY W DNIACH: poniedziałek, wtorek, środa o godzinie 15:00.

Badanie będzie trwać przez kilka lat

 

Zgłoszenia grupowe i indywidualne prosimy kierować na poniższy adres mailowy.

E-MAIL:  kalert@pum.edu.pl

 

Studencie!! zbadaj bezpłatnie swój profil lipidowy i inne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych!!

Cel badania: ocena predyspozycji do wczesnego wystąpienia chorób sercowo- naczyniowych oraz opracowanie i wdrożenie zasad prewencji pierwotnej w populacji młodych osób zagrożonych ich wystąpieniem.

 Badanie obejmuje:

- badania biochemiczne

- badania układu krzepnięcia krwi

- badanie genetyczne w  kierunku hipercholesterolemii rodzinnej

- ogólną ocenę stanu zdrowia i stylu  życia (ankieta)

Materiał do badań stanowić będzie krew z żyły łokciowej w ilości 15 ml.

Każde badanie będzie kodowane.

Do badania proszę nie zgłaszać się na czczo!

 

Informacje o projekcie ALERT 

Dni i godziny przyjmowania studentów w Klinice Kardiologii PUM

Powrót
do góry