Menu boczne

Treść strony

Dział Analiz, Planowania i Rozliczania Dydaktyki

Kierownik:

mgr Paweł Lipiński

tel. (91) 48 00 786

Zastępca Kierownika:

mgr Anna Burnat


W ramach Działu Analiz, Planowania i Rozliczania Dydaktyki funkcjonuje:

Sekcja Planowania Dydaktyki

  • sporządza harmonogram zajęć dydaktycznych
  • prowadzi rezerwację sal w okresie trwania zajęć dydaktycznych
  • sporządza wykazy zajęć dydaktycznych zgodne z umowami o udostępnienie jednostek szpitali na wykonywanie zadań dydaktycznych

Sekcja Rozliczania Dydaktyki

  • prowadzi sprawy związane z rozliczaniem pensum i godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich oraz godzin zleconych w ramach dydaktyki
  • opiniuje wnioski o zawarcie umów zleceń / o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych
  • sporządza zestawienia godzin dydaktycznych jednostek naukowo-dydaktycznych dla celów etatowych dla potrzeb władz Uniwersytetu
Powrót
do góry