Menu boczne

Treść strony

Erasmus+ OLS - Wsparcie Językowe Online

Jednym z jego celów strategicznych  programu Erasmus+ jest podnoszenie kompetencji językowych i wsparcie nauki języków. Wsparcie Językowe Online (OLS) pomaga uczestnikom mobilności w programie Erasmus+ w nauce języka.

Uczestnikom mobilności długoterminowych w programie Erasmus+ OLS pozwala ocenić swoje umiejętności posługiwania się językiem/-ami obcym/-ymi, w którym/-ych będą studiować lub odbywać praktykę.

Prezentacja testu biegłości językowej Erasmus+ OLS

Ponadto, wybrani uczestnicy mogą wziąć udział w kursie językowym online, aby podnieść swoje kompetencje.

Prezentacja kursów językowych Erasmus+ OLS

Powrót
do góry