Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - LISTY RANKINGOWE

Komunikat  Rektora PUM Nr 2 w sprawie nieuruchomienia kierunków studiów

Komunikat Rektora PUM Nr 3 w sprawie drugiego naboru na wybrane kierunki studiów

Komunikat Rektora PUM Nr 4 w sprawie nieuruchomienia kierunków studiów

Komunikat Rektora PUM Nr 5 w sprawie drugiego naboru na wybrane kierunki studiów  

Komunikat Rektora PUM Nr 6 w sprawie drugiego naboru na wybrane kierunki studiów

Komunikat Rektora PUM Nr 8 w sprawie drugiego naboru na wybrane kierunki studiów

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Nr 1
o drugim naborze na studia
  

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Nr 2
o drugim naborze na studia

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Nr 3
o drugim naborze na studia
  

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Nr 4 
o drugim naborze na studia
  

 Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Nr 5
o drugim naborze na studia 

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Nr 6
o drugim naborze na studia

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Nr 7
o drugim naborze na studia


Zgodnie z art. 169 ust. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym

( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

PLANOWANE TERMINY OGŁOSZENIA LIST RANKINGOWYCH


Na kierunkach studiów, gdzie limity zostały wypełnione, listy czasowo pozostają bez zmian. W przypadku złożenia rezygnacji przez odpowiednią liczbę kandydatów, zostaną ogłoszone kolejne listy rankingowe.
Zmiany na listach mogą się toczyć do 3 października 2016 r..

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. Wydrukowany i podpisany formularz „elektronicznego zgłoszenia kandydatury".
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie).
 3. Świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się
  o przyjęcie na studia wyższe, w tym stosowne zaświadczenie osób zdających egzamin maturalny w szkole średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie).
 4. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodną
  z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z ich cyfrową wersją zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji lub na nośniku elektronicznym.
 7. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów  stacjonarnych w uczelni publicznej (wszyscy kandydaci na studia stacjonarne).
 8. Dowód opłaty rekrutacyjnej.
 9. Osoby aplikujące na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny niestacjonarne, które nie brały udziału w rekrutacji na studia stacjonarne  w PUM, dodatkowo dostarczają zaświadczenie z innej uczelni o braniu udziału w rekrutacji na studia stacjonarne.
 • Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo:
 1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 2. Suplement albo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

KIERUNEK LEKARSKI STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r.  - 163 punkty
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 162 punkty/biologia 87
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 162 punkty/biologia 82
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 162 punktów/biologia 77 

KIERUNEK LEKARSKI NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 158 punktów
Lista rankingowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. - 157 punktów/biologia 82
Lista przyjętych z dnia 05 września 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 157 punktów/biologia 77
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 157 punktów/biologia 72 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 162 punkty/biologia 82
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 162 punkty/biologia 80
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 162 punkty/biologia 77
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 161 punktów/biologia 79 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r.- 158 punktów
Lista przyjętych z dnia 05 września 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 14 września 2016 r. - 157 punktów/biologia 80
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 157 punktów/biologia 72 

KIERUNEK HIGIENA DENTYSTYCZNA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów  w czasie drugiego naboru

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA MGR STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.-  118 punktów
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 97 punktów
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 87 punktów
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 78 punktów 
Lista rankingowa z dnia 23 września  2016 r. - 60 punktów

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA  I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 45 punktów
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 13 punktów
Lista przyjętych z dnia 12 września 2016 r.

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 19 września 2016 r. 

KIERUNEK DIETETYKA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 35 punktów
Lista rankingowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. - 32 punkty
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 30 punktów
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 28 punktów
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 27 punktów 

KIERUNEK DIETETYKA II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.- średnia ze studiów - 3,62
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - średnia ze studiów - 3,41 

KIERUNEK DIETETYKA I STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK DIETETYKA II STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru
Lista przyjętych z dnia 20 września 2016 r. 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r.- 43 punkty
Lista przyjętych z dnia 05 września 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 23 września 2016 r. - 42 punkty

KIERUNEK FIZJOTERAPIA II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - średnia ze studiów- 3,73
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - średnia ze studiów - 3,67 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 20 września 2016 r. 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 32 punkty
Lista rankingowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. - 30 punktów
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 28 punktów
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 27 punktów
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 25 punktów 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 19 września 2016 r.  

KIERUNEK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 9 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie II naboru
Lista przyjętych z dnia 20 września 2016 r.  

KIERUNEK ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 19 września 2016 r. 

KIERUNEK ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
I STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 25 punktów
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 3 punkty
Lista przyjętych z dnia 12 września 2016 r.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 19 września 2016 r.  

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. 
Lista przyjętych z dnia 20 września 2016 r. 

KIERUNEK POŁOŻNICTWO I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 30 punktów
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 8 punktów
Lista przyjętych z dnia 12 września 2016 r.

KIERUNEK POŁOŻNICTWO II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 19 września 2016 r. 

KIERUNEK POŁOŻNICTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 20 września 2016 r.  

KIERUNEK PSYCHOLOGIA ZDROWIA MGR STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r.

KIERUNEK PSYCHOLOGIA ZDROWIA MGR NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 32 punkty
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 3 punkty
Lista przyjętych z dnia 12 września 2016 r.

powrót
do góry