Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - LISTY RANKINGOWE

Komunikat Rektora PUM w sprawie nieuruchomienia kierunków studiów

Komunikat Rektora PUM w sprawie drugiego naboru na wybrane kierunków studiów

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o drugim naborze na studia

Zgodnie z art. 169 ust. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

PLANOWANE TERMINY OGŁOSZENIA LIST RANKINGOWYCH


5 września 2016 r. na kierunki studiów II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku lekarskim stacjonarnym, lekarsko-dentystycznym  stacjonarnym i niestacjonarnym oraz fizjoterapii stacjonarnej I stopnia limity zostały wypełnione, listy czasowo pozostają bez zmian. W przypadku złożenia rezygnacji przez odpowiednią liczbę kandydatów, zostaną ogłoszone kolejne listy rankingowe.
Zmiany na listach mogą się toczyć do 3 października 2016 r..

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. Wydrukowany i podpisany formularz „elektronicznego zgłoszenia kandydatury".
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie).
 3. Świadectwo dojrzałości lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się
  o przyjęcie na studia wyższe, w tym stosowne zaświadczenie osób zdających egzamin maturalny w szkole średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie).
 4. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodną
  z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) wraz z ich cyfrową wersją zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji lub na nośniku elektronicznym.
 7. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów  stacjonarnych w uczelni publicznej (wszyscy kandydaci na studia stacjonarne).
 8. Dowód opłaty rekrutacyjnej.
 9. Osoby aplikujące na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny niestacjonarne, które nie brały udziału w rekrutacji na studia stacjonarne  w PUM, dodatkowo dostarczają zaświadczenie z innej uczelni o braniu udziału w rekrutacji na studia stacjonarne.

KIERUNEK LEKARSKI STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r.  - 163 punkty

KIERUNEK LEKARSKI NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 158 punktów
Lista rankingowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. - 157 punktów/biologia 82

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 162 punkty/biologia 82

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r.- 158 punktów

KIERUNEK HIGIENA DENTYSTYCZNA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA MGR STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.-  118 punktów

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA  I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 45 punktów

KIERUNEK DIETETYKA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 35 punktów
Lista rankingowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. - 32 punkty

KIERUNEK DIETETYKA I STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r.- 43 punkty

KIERUNEK FIZJOTERAPIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.

KIERUNEK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 32 punkty
Lista rankingowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. - 30 punktów

KIERUNEK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.

KIERUNEK ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.

KIERUNEK ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 25 punktów

KIERUNEK POŁOŻNICTWO I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 30 punktów

KIERUNEK PSYCHOLOGIA ZDROWIA MGR STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.

KIERUNEK PSYCHOLOGIA ZDROWIA MGR NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 32 punkty

powrót
do góry