Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - LISTY RANKINGOWE

Zgodnie z art. 169 ust. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Przypominamy, że kandydaci na studia zobowiązani są do składania kompletnych dokumentów.

PROSIMY O SKŁADANIE WYPEŁNIONYCH WCZEŚNIEJ OŚWIADCZEŃ, ZDJĘCIA POWINNY BYĆ W POZYCJI FRONTALNEJ.

Listy rankingowe na studia II stopnia ukażą się 07.09.2015 r.

04.09. 2015 ukażą się listy rankingowe na kierunki:

  • dietetyka I st. stacjonarne
  • fizjoterapia I st. stacjonarne
  • lekarski niestacjonare
  • lekarsko-dentystyczny stacjonarne i niestacjonarne

04.09 ukażą się listy przyjętych na kierunki:

  • lekarski stacjonarne
  • kosmetologia I st. stacjonarne

Komunikat Rektora PUM w sprawie nieuruchomienia wybranych kierunków studiów II stopnia

Komunikat Rektora PUM w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wybrane kierunki studiów II stopnia

Komunikat Rektora PUM w sprawie nieuruchomienia wybranych kierunków studiów


Przesunięcia na listach związane są z korektą wynikow matur przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Kierunek lekarski stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 13.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 03.08.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 04.09.2015 r.

Kierunek lekarski niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 10.08.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 04.09.2015 r.

Kierunek lekarsko-dentystyczny stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 13.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 04.09.2015 r.

Kierunek lekarsko-dentystyczny niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 10.08.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 04.09.2015 r.

Kierunek higiena dentystyczna stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Kierunek analityka medyczna stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Kierunek biotechnologia I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Kierunek dietetyka I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 13.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 03.08.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 04.09.2015 r.

Kierunek fizjoterapia I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 13.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 04.09.2015 r.

Kierunek kosmetologia I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 13.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 03.08.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 04.09.2015 r.

Kierunek pielęgniarstwo I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Kierunek położnictwo I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Kierunek ratownictwo medyczne I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Aktualności i kalendarium

powrót
do góry