Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - LISTY RANKINGOWE

Zgodnie z art. 169 ust. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

KIERUNEK LEKARSKI STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r.  - 163 punkty
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 162 punkty/biologia 87
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 162 punkty/biologia 82
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 162 punktów/biologia 77 
Lista rankingowa z dnia 26 września 2016 r. - 161 punktów/biologia 83
Lista rankingowa z dnia 30 września 2016 r. - 160 punktów/biologia 78
Lista rankingowa  z dnia 3 października 2016 r. - 159 punktów
Lista przyjętych z dnia 7 października 2016 r.

KIERUNEK LEKARSKI NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 158 punktów
Lista rankingowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. - 157 punktów/biologia 82
Lista przyjętych z dnia 05 września 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 157 punktów/biologia 77
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 157 punktów/biologia 72 
Lista rankingowa z dnia 26 września 2016 r. - 155 punktów/biologia 78
Lista rankingowa z dnia 29 września 2016 r. - 154 punkty
Lista rankingowa z dnia 3 października 2016 r. - 150 punktów/biologia 70
Lista przyjętych z dnia 7 października 2016 r.

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 162 punkty/biologia 82
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 162 punkty/biologia 80
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 162 punkty/biologia 77
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 161 punktów/biologia 79 
Lista rankingowa z dnia 27 września 2016 r. - 160 punktów/biologia 82
Lista rankingowa z dnia 30 września 2016 r. - 160 punktów/biologia 77
Lista rankingowa z dnia 3 października 2016 r. - 159 punktów/biologia 77
Lista przyjętych z dnia 7 października 2016 r.

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r.- 158 punktów
Lista przyjętych z dnia 05 września 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 14 września 2016 r. - 157 punktów/biologia 80
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 157 punktów/biologia 72 
Lista rankingowa z dnia 26 września 2016 r. - 156 punktów
Lista rankingowa z dnia 29 września 2016 r. - 153 punkty
Lista rankingowa z dnia 3 października 2016 r. - 150 punktów
Lista przyjętych z dnia 7 października 2016 r.

KIERUNEK HIGIENA DENTYSTYCZNA I STOPNIA STACJONARNE - NIEURUCHOMIONE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów  w czasie drugiego naboru

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA MGR STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.-  118 punktów
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 97 punktów
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 87 punktów
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 78 punktów 
Lista rankingowa z dnia 23 września  2016 r. - 60 punktów
Lista rankingowa z dnia 29 września 2016 r. - 16 punktów
Lista przyjętych z dnia 3 października 2016 r.

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 3 października 2016 r.

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA  I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 45 punktów
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 13 punktów
Lista przyjętych z dnia 12 września 2016 r.

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 30 września 2016 r.

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 19 września 2016 r. 

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 30 września 2016 r.

KIERUNEK DIETETYKA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 35 punktów
Lista rankingowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. - 32 punkty
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 30 punktów
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 28 punktów
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 27 punktów 
Lista rankingowa z dnia 26 września 2016 r. - 23 punkty
Lista rankingowa z dnia 29 września 2016 r. - 20 punktów
Lista rankingowa z dnia 3 października 2016 r. - 17 punktów
Lista przyjętych z dnia 7 października 2016 r.

KIERUNEK DIETETYKA II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.- średnia ze studiów - 3,62
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - średnia ze studiów - 3,41
Lista przyjętych z dnia 26 września 2016 r.

KIERUNEK DIETETYKA I STOPNIA NIESTACJONARNE - NIEURUCHOMIONE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK DIETETYKA II STOPNIA NIESTACJONARNE - NIEURUCHOMIONE

Lista rankingowa z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru
Lista przyjętych z dnia 20 września 2016 r. 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r.- 43 punkty
Lista przyjętych z dnia 05 września 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 23 września 2016 r. - 42 punkty
Lista rankingowa z dnia 29 września 2016 r. - 40 punktów
Lista rankingowa z dnia 3 października 2016 r. - 38 punktów
Lista przyjętych z dnia 7 października 2016 r.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - średnia ze studiów- 3,73
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - średnia ze studiów - 3,67 
Lista rankingowa z dnia 26 września 2016 r. - średnia ze studiów 3,60
Lista rankingowa z dnia 29 września 2016 r. - średnia ze studiów 3,57
Lista przyjętych z dnia 5 października 2016 r.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA I STOPNIA NIESTACJONARNE - NIEURUCHOMIONE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie kolejnego naboru

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 27 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie kolejnego naboru

KIERUNEK FIZJOTERAPIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 20 września 2016 r. 

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 27 września 2016 r.

KIERUNEK KOSMETOLOGIA I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 15 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 28 lipca 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 05 sierpnia 2016 r.
Lista rankingowa z dnia 12 sierpnia 2016 r. - 32 punkty
Lista rankingowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. - 30 punktów
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 28 punktów
Lista rankingowa z dnia 12 września 2016 r. - 27 punktów
Lista rankingowa z dnia 20 września 2016 r. - 25 punktów 
Lista rankingowa z dnia 26 września 2016 r. - 23 punkty
Lista przyjętych z dnia 29 września 2016 r.

KIERUNEK KOSMETOLOGIA II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 19 września 2016 r.  

KIERUNEK KOSMETOLOGIA I STOPNIA NIESTACJONARNE - NIEURUCHOMIONE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK KOSMETOLOGIA II STOPNIA NIESTACJONARNE - NIEURUCHOMIONE

Lista rankingowa z dnia 9 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie II naboru
Lista przyjętych z dnia 20 września 2016 r.  

KIERUNEK ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
I STOPNIA STACJONARNE - NIEURUCHOMIONE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 19 września 2016 r. 

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 27 września 2016 r.

KIERUNEK ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
I STOPNIA NIESTACJONARNE - NIEURUCHOMIONE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 25 punktów
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 3 punkty
Lista przyjętych z dnia 12 września 2016 r.

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 30 września 2016 r.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 19 września 2016 r.  

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 30 września 2016 r.

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. 
Lista przyjętych z dnia 20 września 2016 r. 

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 30 września 2016 r.

KIERUNEK POŁOŻNICTWO I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 30 punktów
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 8 punktów
Lista przyjętych z dnia 12 września 2016 r.

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 30 września 2016 r..

KIERUNEK POŁOŻNICTWO II STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 19 września 2016 r. 

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 30 września 2016 r.

KIERUNEK POŁOŻNICTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE - NIEURUCHOMIONE

Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 20 września 2016 r.  

KIERUNEK PSYCHOLOGIA ZDROWIA MGR STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r.

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 27 września 2016 r.

KIERUNEK PSYCHOLOGIA ZDROWIA MGR NIESTACJONARNE - NIEURUCHOMIONE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.
Lista przyjętych z dnia 09 września 2016 r. - Kierunek zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w czasie drugiego naboru

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I STOPNIA STACJONARNE

Lista rankingowa z dnia 19 sierpnia 2016 r.- 32 punkty
Lista rankingowa z dnia 05 września 2016 r. - 3 punkty
Lista przyjętych z dnia 12 września 2016 r.

II NABÓR

Lista przyjętych z dnia 30 września 2016 r.

Powrót
do góry