Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - LISTY RANKINGOWE

Terminy ogłoszenia list rankingowych  

24.07.2017 r. - kierunki stacjonarne: lekarski, lekarsko-dentystyczny,
26.07.2017 r. - kierunki stacjonarne: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, analityka medyczna

08.08. 2017 r. - kierunki niestacjonarne: lekarski, lekarsko-dentystyczny

18.08.2017 r. - kierunki : biotechnologia, higiena dentystyczna oraz pozostałe 
kierunki stacjonarne i niestacjonarne na WNoZ  ( z wyjątkiem studiów pomostowych)

5.09.2017 r. - wszystkie kierunki studiów II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Termin składania dokumentów zostanie podany przy listach rankingowych.

Wykaz dokumentów wymaganych po zakwalifikowaniu się na studia (pełna lista w §14 Załącznika do Uchwały 70/2016 Senatu PUM)

Wyszukiwanie na listach rankingowych po numerze rejestracyjnym kandydata, widocznym na " Podaniu o przyjęcie na studia", formularzu wydrukowanym z systemu elektronicznej rejestracji
(dostępny w  kroku 3 )

Kierunek lekarski jednolite magisterskie stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy 169

Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite magisterskie stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy 165

Kierunek analityka medyczna jednolite magisterskie stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy 99

Kierunek dietetyka I stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy 42

Kierunek fizjoterapia jednolite magisterskie stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy 47

Kierunek kosmetologia I stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy  48
Powrót
do góry