Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - LISTY RANKINGOWE

UWAGA!

Komunikat Rektora PUM dotyczący II naboru na wybrane kierunki studiów II stopnia

Komunikat Rektora PUM dotyczący nieuruchomienia wybranych kierunków studiów II stopnia

Komunikat Rektora PUM dotyczący II naboru na wybrane kierunki studiów w PUM

Komunikat Rektora PUM dotyczący nieuruchomienia wybranych kierunków studiów w PUM


Ogłaszamy drugi nabór na wybrane kierunki studiów, zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej - studia II stopnia

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu - studia II stopnia

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego


Terminy ogłoszenia list rankingowych  

25.09.2017 r. - kierunki stacjonarne: analityka medyczna

25.09.2017 r. -  fizjoterapia II stopnia stacjonarna

Listy ukażą się jeśli limit miejsc nie zostanie wypełniony

Termin składania dokumentów zostanie podany przy listach rankingowych.

Wykaz dokumentów wymaganych po zakwalifikowaniu się na studia (pełna lista w §14 Załącznika do Uchwały 70/2016 Senatu PUM)

Przesunięcia kandydatów na listach rankingowych spowodowane są korektą punktacji przez OKE.
Informacja dla osób, którym podwyższono liczbę punktów uzyskanych na maturze.

Kierunek lekarski jednolite magisterskie stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy 169
Lista rankingowa z dnia 24 lipca 2017 r. - próg punktowy 165
Lista rankingowa z dnia 4 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 163/83 biologia
Lista rankingowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 163/78 biologia
Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 163/75 biologia
Lista przyjętych  z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy 163/75 biologia - prosimy śledzić naszą stronę internetową, możliwe są jeszcze zmiany na liście w terminie późniejszym
Lista rankingowa z dnia 11 września 2017 r. - próg punktowy 163/70 biologia
Lista rankingowa z dnia 22 września 2017 r. - próg punktowy 162/82 biologia

Kierunek lekarski jednolite magisterskie niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 8 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 157/77 biologia
Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 157/72 biologia
Lista przyjętych  z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy 157/72 biologia - prosimy śledzić naszą stronę internetową, możliwe są jeszcze zmiany na liście w terminie późniejszym

Lista rankingowa z dnia 22 września 2017 r. - próg punktowy 155/83 biologia

Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite magisterskie stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy 165
Lista rankingowa z dnia 24 lipca 2017 r. - próg punktowy 161
Lista rankingowa z dnia 4 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 160/82 biologia
Lista rankingowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 160/80 biologia
Lista przyjętych z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 160/80 biologia - prosimy śledzić naszą stronę internetową, możliwe są jeszcze zmiany na liście w terminie późniejszym
Lista rankingowa z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy - 160/75 biologia
Lista rankingowa z dnia 11 września 2017 r. - próg punktowy 159/82 biologia
Lista rankingowa z dnia 22 września 2017 r. - próg punktowy 158/83 biologia

Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite magisterskie niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 8 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 149
Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 147/72 biologia
Lista przyjętych  z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy 147/72 biologia - prosimy śledzić naszą stronę internetową, możliwe są jeszcze zmiany na liście w terminie późniejszym

Kierunek higiena dentystyczna I stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 7
Informacja na temat kierunku zostanie podana po podjęciu decyzji przez władze Uczelni.

Kierunek analityka medyczna jednolite magisterskie stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy 99
Lista rankingowa z dnia 26 lipca 2017 r. - próg punktowy 89
Lista rankingowa z dnia 4 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 85
Lista rankingowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 76
Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 73
Lista rankingowa z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy  70
Lista rankingowa z dnia 11 września 2017 r. - próg punktowy 66
Lista rankingowa z dnia 18 września 2017 r. - próg punktowy 60

Kierunek biotechnologia I stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 32
Lista rankingowa z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy  15
Lista przyjętych z dnia 11 września 2017 r.

Kierunek biotechnologia II stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 5 września 2017 r.
Lista przyjętych z dnia 18 września 2017 r.

Kierunek Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia I stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 18
Informacja na temat kierunku zostanie podana po podjęciu decyzji przez władze Uczelni.

Kierunek Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia II stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 5 września 2017 r.

Kierunek Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia II stopnia niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 5 września 2017 r.

Kierunek dietetyka I stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy 42
Lista rankingowa z dnia 26 lipca 2017 r. - próg punktowy 32
Lista rankingowa z dnia 4 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 20
Lista rankingowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 12
Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 10
Lista przyjętych z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy  10

Kierunek dietetyka II stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 5 września 2017 r.
Lista przyjętych z dnia 18 września 2017 r.

Kierunek fizjoterapia jednolite magisterskie stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy 47
Lista rankingowa z dnia 26 lipca 2017 r. - próg punktowy 37
Lista rankingowa z dnia 4 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 33
Lista rankingowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 32
Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 30
Lista rankingowa z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy  28
Lista przyjętych z dnia 11 września 2017 r. - prosimy śledzić naszą stronę internetową, możliwe są jeszcze zmiany na liście w terminie późniejszym

Kierunek fizjoterapia II stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 5 września 2017 r.
Lista rankingowa z dnia 18 września 2017 r. - aktualizacja

Kierunek fizjoterapia II stopnia niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 5 września 2017 r.
Lista przyjętych z dnia 18 września 2017 r.

Kierunek kosmetologia I stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 14 lipca 2017 r. - próg punktowy  48
Lista rankingowa z dnia 26 lipca 2017 r. - próg punktowy  40
Lista rankingowa z dnia 4 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 35
Lista rankingowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 33
Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 32
Lista rankingowa z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy  30
Lista przyjętych z dnia 11 września 2017 r. - prosimy śledzić naszą stronę internetową, możliwe są jeszcze zmiany na liście w terminie późniejszym

Kierunek kosmetologia II stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 5 września 2017 r.
Lista przyjętych z dnia 18 września 2017 r.

Kierunek pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 13
Lista rankingowa z dnia 4 września 2017 r. -  próg punktowy - 5
Lista przyjętych z dnia 11 września 2017 r.

Kierunek pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 5 września 2017 r.
Lista przyjętych z dnia 18 września 2017 r.

Kierunek pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 5 września 2017 r.
Lista przyjętych z dnia 18 września 2017 r.

Kierunek położnictwo I stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 20
Lista rankingowa z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy  7
Lista przyjętych z dnia 11 września 2017 r.

Kierunek położnictwo II stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 5 września 2017 r.
Lista przyjętych z dnia 18 września 2017 r.

Kierunek psychologia zdrowia jednolite magisterskie stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 50
Lista rankingowa z dnia 4 września 2017 r. -  próg punktowy  30
Lista przyjętych z dnia 11 września 2017 r.

Kierunek ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. - próg punktowy 13
Lista rankingowa z dnia 4 września 2017 r. - próg punktowy  10
Lista przyjętych z dnia 11 września 2017 r.
Powrót
do góry