Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - LISTY RANKINGOWE

Zgodnie z art. 169 ust. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Przypominamy, że kandydaci na studia zobowiązani są do składania kompletnych dokumentów.

PROSIMY O SKŁADANIE WYPEŁNIONYCH WCZEŚNIEJ OŚWIADCZEŃ, ZDJĘCIA POWINNY BYĆ W POZYCJI FRONTALNEJ.

   Ogłoszenie WKR WLBIML o terminie naboru na kierunek Biotechnologia II stopnia

Ogłoszenie WKR WNOZ o terminie II naboru na studia II stopnia

Ogłoszenie WKR WNOZ o terminie II naboru na studia I stopnia

Ogłoszenie WKR WLBiML o terminie II naboru na studia I stopnia

Komunikat Rektora PUM w sprawie nieuruchomienia studiów II stopnia stacjonarnych o kierunkach: Położnictwo oraz Zdrowie Publiczne

Komunikat Rektora PUM w sprawie II naboru na kierunek Biotechnologia II stopnia

Komunikat Rektora PUM w sprawie nieuruchomienia kierunku Higiena dentystyczna

Komunikat Rektora PUM w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wybrane kierunki studiów I stopnia

Komunikat Rektora PUM w sprawie nieuruchomienia wybranych kierunków studiów II stopnia

Komunikat Rektora PUM w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na wybrane kierunki studiów II stopnia

Komunikat Rektora PUM w sprawie nieuruchomienia wybranych kierunków studiów


Przesunięcia na listach związane są z korektą wynikow matur przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Kierunek lekarski stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 13.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 03.08.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 04.09.2015 r.

Kierunek lekarski niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 10.08.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 04.09.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 28.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 01.10.2015 r.

Kierunek lekarsko-dentystyczny stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 13.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 04.09.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 28.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 01.10.2015 r.

Kierunek lekarsko-dentystyczny niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 10.08.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 04.09.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.09.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 30.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 01.10.2015 r.

Kierunek higiena dentystyczna stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

KIERUNEK NIE ZOSTAŁ URUCHOMIONY

Kierunek analityka medyczna stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 14.09.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 22.09.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 28.09.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 30.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 01.10.2015 r.

Kierunek biotechnologia I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 14.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 22.09.2015 r.

Kierunek biotechnologia I st. stacjonarne - II nabór

Lista przyjętych z dnia 24.09.2015 r.

Kierunek biotechnologia II st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 07.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 22.09.2015 r.

Kierunek biotechnologia II st. stacjonarne - II nabór

Lista przyjętych z dnia 28.09.2015 r.

Kierunek dietetyka I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 13.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 03.08.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 04.09.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 22.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 28.09.2015 r.

Kierunek dietetyka II st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 07.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 22.09.2015 r.

Kierunek fizjoterapia I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 13.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 04.09.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 22.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 28.09.2015 r.

Kierunek fizjoterapia II st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 07.09.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 22.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 28.09.2015 r.

Kierunek fizjoterapia II st. niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 07.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 22.09.2015 r.

Kierunek kosmetologia I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 13.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 24.07.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 03.08.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 04.09.2015 r.

Kierunek kosmetologia II st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 07.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 22.09.2015 r.

Kierunek pielęgniarstwo I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 14.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 22.09.2015 r.

Kierunek pielęgniarstwo I st. stacjonarne - II nabór

Lista przyjętych z dnia 24.09.2015 r.

Kierunek pielęgniarstwo II st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 07.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 22.09.2015 r.

Kierunek pielęgniarstwo II st. niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 07.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 22.09.2015 r.

Kierunek położnictwo I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 14.09.2015 r.

Kierunek położnictwo I st. stacjonarne - II nabór

Lista przyjętych z dnia 24.09.2015 r.

Kierunek położnictwo II st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 07.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 15.09.2015 r.

KIERUNEK NIE ZOSTAŁ URUCHOMIONY

Kierunek ratownictwo medyczne I st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 21.08.2015 r.

Lista rankingowa z dnia 14.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 22.09.2015 r.

Kierunek zdrowie publiczne II st. stacjonarne

Lista rankingowa z dnia 07.09.2015 r.

Lista przyjętych z dnia 15.09.2015 r.

KIERUNEK NIE ZOSTAŁ URUCHOMIONY

Aktualności i kalendarium

powrót
do góry