Menu boczne

Treść strony

MOSTUM

Program mobilności studentów polskich uczelni medycznych

jest ogólnopolskim programem międzyuczelnianej wymiany studentów kierunków medycznych. Umożliwia realizację jednego semestru lub jednego roku studiów medycznych (także lekarskich) w innej niż macierzysta – wybranej uczelni medycznej w Polsce.

Instrukcja dla studentów planujących wyjazd na studia w ramach programu MOSTUM:
1. Student PUM wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie uczelni przyjmującej,
2. Student aplikujący z innej uczelni wypełnia kartę zgłoszenia zamieszczoną na stronie internetowej PUM: http://www.pum.edu.pl/studia/mostum
3. Porozumienie o programie zajęć student PUM wypełnia i uzyskuje podpisy dziekana właściwego wydziału PUM oraz dziekana odpowiedniego wydziału uczelni przyjmującej.

Koordynator MOSTUM dla PUM:
Dr hab. Agnieszka Kordek prof. PUM
Klinika Patologii Noworodka PUM, SPSK 2 Pomorzany
e-mail mostum@pum.edu.pl
tel. 91 466 13 67


regulamin MOSTUM

karta zgłoszenia

porozumienie o programie zajęć

liczba miejsc

Powrót
do góry