Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - 2017/2018 - studia w języku polskim

Link do rejestracji

Szczegółowa instrukcja rejestracji elektronicznej

Ważne informacje dla kandydatów na studia

Informacja dla cudzoziemców aplikujących na studia w języku polskim na zasadach odpłatności, w ramach limitu miejsc przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia

Oświadczenie Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji w sprawie wzajemnego uznawania wyników egzaminów wstępnych zdawanych
w uczelniach medycznych

Szanowni kandydaci!
Informujemy, że zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, od roku akademickiego 2017/2018 kierunek  Fizjoterapia będzie prowadzony jako jednolite studia magisterskie.
Osoby  studiujące na studiach pierwszego stopnia będą je  kończyły w formie  studiów licencjackich oraz studiów II stopnia.

Limity punktów na wybranych kierunkach PUM

Liczba kandydatów na miejsce na najpopularniejszych kierunkach PUM w 2016 roku 

Statystyki kandydatów ze szczecińskich liceów
w 2016 roku

Tabela kierunków studiów w roku akademickim 2017/2018

Wykaz wymaganych przedmiotów maturalnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2017/2018

Placówki Medycyny Pracy na terenie Szczecina, gdzie badania dla kandydatów na studia wykonywane są bezpłatnie

Skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych 2017/2018

Lista języków obcych dostępnych na poszczególnych kierunkach studiów w ramach obowiązkowego lektoratu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym

Powrót
do góry