Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja - FAQ - najcześciej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania:

1)
Wpisałem zły adres e-mail Należy skontaktować się z Działem Rekrutacji PUM w celu usunięcia konta.

Kontakt do Działu Rekrutacji:
- rekrut@pum.edu.pl
- tel. (091) 48 00 817
- tel. (091) 48 00 816
- tel. (091) 48 00 827

2)Wpisałem zły numer PESEL

System nie pozwala wpisać błędnego numeru PESEL. Jeżeli kandydat twierdzi, że numer PESEL wpisał błędnie, znaczy to, że użył PESEL innej osoby.

3)Wybrałem zły typ matury

Dopóki nie został wybrany żaden kierunek, można zmienić błędnie wpisany typ matury. Widok listy "Moich kierunków" jest uzależniony od rodzaju wybranej matury .

4)Nie otrzymałem e-maila zwrotnego (po założeniu konta rekrutacyjnego)

Wpisano błędny adres e-mail lub podane konto przenosi wiadomość do folderu spam. Należy sprawdzić foldery związane ze spamem i innymi automatycznymi filtrami dla tego konta e-mail.

5)Wymagania techniczne rejestracji:

Do przeprowadzenia rejestracji elektronicznej na studia PUM wymagana jest przeglądarka internetowa:
- z działającą wtyczką
"Adobe Flash Player". Jeżeli wtyczka "Adobe Flash Player" nie jest zainstalowana, należy ją pobrać z adresu (http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ oraz https://get.adobe.com/shockwave) i zainstalować
oraz
- z włączoną obsługą
"Javascript"
Przeglądarki internetowe mają domyślnie włączoną obsługę "javascript". Jeżeli mimo to otrzymują Państwo komunikat o braku obsługi javascript należy skorzystać z poniższych informacji:
*
Mozilla Firefox: należy wyłączyć wszelkie zainstalowane dodatki. Gdy korzystają Państwo ze starszej wersji przeglądarki Firefox można dodatkowo skorzystać z opisu (link)
* Internet Explorer: (link)

6) Rejestracja dla kandydatów, którzy są / byli studentami PUM

Jeżeli osoba, która jest / była studentem PUM, chce założyć konto rekrutacyjne, musi podczas zakładania konta rekrutacyjnego podać identyczny komplet danych ("PESEL" oraz "adres e-mail") jaki widnieje w ustawieniach jego obecnego/ byłego konta studenckiego.

Jeżeli osoba, która jest / była studentem PUM otrzymuje następujący komunikat: "W bazie danych Uczelni istnieje już student lub kandydat o podanym numerze PESEL, ale innym adresie e-mail", najczęściej oznacza to, że wprowadzono dla danego numeru PESEL niezgodny z nim adres e-mail bądź elektroniczna teczka studenta PUM nie posiada uzupełnionego pola "adres e-mail". W takim przypadku należy najpierw upewnić się, że wpisywany adres e-mail jest poprawny. Jeżeli nadal pojawia się wyżej wymieniony komunikat, należy zgłosić się do Dziekanatu PUM celem uzupełnienia elektronicznej teczki studenta o pole "adres e-mail". Alternatywnie, student może samodzielnie uzupełnić swoją elektroniczną teczkę Wirtualnego Dziekanatu poprzez zalogowanie się na swoje konto studenckie (Wirtualny Dziekanat - zakładka "Studenci") i zaktualizować adres e-mail.


Po poprawnie wykonanej aktualizacji adresu e-mail można ponowić założenie konta rekrutacyjnego w Zakładce "Rekrutacja", a komunikat "W bazie danych Uczelni istnieje już student lub kandydat o podanym numerze PESEL, ale innym adresie e-mail" nie powinien już występować.

Podsumowując: obecny / były student PUM podczas elektronicznej rejestracji PUM musi wylegitymować się tymi samymi danymi "PESEL" oraz "ADRES E-MAIL" jakie widnieją w jego elektronicznej teczce Dziekanatu PUM. Każda z tych danych musi być wcześniej uzupełniona w elektronicznej, dziekanatowej teczce studenta.

7) Rejestracja dla kandydatów, którzy byli studentami PUM

- Osoby, które były studentami PUM i
posiadały w Wirtualnym Dziakanacie konto studenckie rejestrują się identycznie jak aktualni studenci (opis w punkcie 6).

- Osoby, które
były studentami PUM i nie posiadały w Wirtualnym Dziakanacie konta studenckiego rejestrują się jak nowe osoby.

8) Nie pamiętam loginu/hasła

Należy użyć funkcji „Przypomnij hasło” dostępnej podczas logowania do serwisu rekrutacyjnego.

9) Problem z działaniem niektórych funkcji systemu

Może się zdarzyć, że kandydat napotka na problemy typu:
- nie działa jakiś przycisk
- nie działa funkcja kadrowania zdjęcia
- nie działa możliwość akceptacji regulaminu
- itp

Jeżeli kandydat napotka problemy podobne do powyższych bądź też inne, powinien wykonać następujące czynności (w kolejności):
- upewnić się, że przeglądarka spełnia wymogi opisane w pkt "5.Wymagania techniczne rejestracji"
- jeżeli wykonanie powyższego punktu nie poprawi sytuacji należy skorzystać z innej przeglądarki internetowej np:
* Internet Explorer (wbudowana w system windows)
* Mozilla Firefox
(link do pobrania)
* Google Chrome (link do pobrania)
* Opera (link do pobrania)
- jeżeli obie powyższe metody okażą się bezskuteczne należy zgłosić problem (ze szczegółowym opisem) na adres e-mail: rekrutacja-wd@pum.edu.pl

10) Chcę zmienić wybrany kierunek a zakończyłem rekrutację i otrzymałem dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej

a) jeszcze nie dokonałem wpłaty opłaty rekrutacyjnej

W celu umożliwienia ponownego wyboru kierunku konieczne jest wykasowanie konta i założenie nowego. W tym celu należy napisać podanie o usunięcie konta do Działu Rekrutacji w formie wiadomości e-mail. Podanie powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie prośby, informację o niedokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz dane weryfikacyjne: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania. Dział Rekrutacji powiadomi o usunięciu konta.

b) dokonałem już wpłaty opłaty rekrutacyjnej

W celu umożliwienia ponownego wyboru kierunku konieczne jest zwrócenie opłaty rekrutacyjnej, wykasowanie konta i założenie nowego. W tym celu należy napisać podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej i  usunięcie konta do Działu Rekrutacji w formie wiadomości e-mail. Podanie powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie prośby, dane weryfikacyjne: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz dowód opłaty rekrutacyjnej. Dział Rekrutacji powiadomi o  usunięciu konta.

11) Zdawałem maturę międzynarodową (IB). Czy zdążę wpisać wyniki matury w  wyznaczonym terminie?

Dopuszcza się możliwość wpisania wyniku przewidywanego, o którym informuje szkoła przed wydaniem dyplomu matury międzynarodowej.

12) Czy muszę osobiście odebrać skierowanie na badania lekarskie?

Skierowanie na badania lekarskie może zostać wysłane pocztą tradycyjną. W tym celu należy napisać prośbę do Działu Rekrutacji na adres e-mail podając dane weryfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania), wybrany kierunek studiów oraz adres, na jaki ma zostać wysłane skierowanie.

13) Wymogi techniczne zdjęć cyfrowych (załączanych w elektronicznym systemie rekrutacji PUM)

Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem czyli cyfrową wersją (rozdzielczość 300 punktów na cal, rozmiar 2,00 na 2,50 cm) zdjęcia tradycyjnego (35x45 mm) złożonego w komplecie dokumentów.
Pomorski Uniwersytet Medyczny przyjmuje na I rok studiów zdjęcia w postaci cyfrowej, które umożliwią wydanie studentom pierwszego roku Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS).

14) Nie działa link do logowania w przesłanej przez PUM wiadomości e-mail

Link przestaje być aktualny, gdy kandydat zmieni domyślne hasło na nowe.

15) Domyślne dane dostępowe logowania na konto kandydata.

Po założeniu konta kandydata (w zakładce Rejestracja) automatycznie wysyłana jest wiadomość e-mail ze startowymi danymi dostępowymi (login, hasło). Jeżeli z róźnych powodów nie mieliby Państwo dostępu do przesłanej wiadomości należy zalogować się na następujące dane:
- w przypadku nowych kandydatów
login: pierwsza litera imienia plus nazwisko, np dla Jan Kowalski będzie to jkowalski; dla Ewa Śląska będzie to eslaska
hasło: numer PESEL
- w przypadku osób, które są/były studentami PUM i mają konto studenckie w systemie Wirtualny Dziekanat
login: numer albumu
hasło: numer PESEL

Logowanie na konto kandydata należy wykonywać jedynie pod adresem https://wd.pum.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

16) Kiedy kandydat będzie mógł się zalogować na konto studenckie (zakładka „Studenci”).

Kandydat, który został oznaczony przez dział Rekrutacji jako Student, będzie mógł się zalogować na konto studenckie (zakładka „Studenci”) pierwszego dnia nowego roku akademickiego.

17) Opis funkcji dodawania zdjęcia:

- [metoda nr1 „kadrowanie”]
Kliknij przycisk „Wczytaj zdjęcie”, aby móc wyszukać zdjęcie na swoim komputerze. Następnie zaznacz plik (zdjęcie) lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknij „Otwórz”. Zdjęcie zostanie załadowane do okna kadrowania. Użyj suwaka znajdującego się pod zaimportowanym zdjęciem, aby oddalić/przybliżyć zdjęcie w oknie kadrowania.Przytrzymaj lewy przycisk myszy na wewnętrznym polu czerwonej ramki, aby przesunąć ramkę przycięcia. Przytrzymaj lewy przycisk myszy na zdjęciu poza czerwonym polem ramki przycinania, aby móc przesuwać całe zdjęcie. Kliknij przycisk „Przytnij”, aby przykadrować(przyciąć) zdjęcie do obszaru zaznaczonego czerwoną ramką. Dopiero użycie przycisku „Przytnij” finalizuje przycięcie/kadrowanie zdjęcia. Przejście do kolejnej strony ankiety zapisze zdjęcie (jeżeli jest poprawne) w systemie. Funkcja kadrowania zdjęcia wymaga poprawnie działającej wtyczki "Flash" (http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ oraz https://get.adobe.com/shockwave). W przypadku problemów z dołączeniem zdjęcia metodą nr1 „kadrowania” należy przejść przyciskiem "Dalej" (widocznym na dole strony ) do kolejnej strony ankiety, a następnie cofnąć się do pierwszej strony ankiety używając przycisku "wstecz".

- [metoda nr2 „alternatywne dodawanie zdjęcia”]
Metodę „alternatywnego dodawania zdjęcia” należy użyć w przypadku, gdy metoda nr1 „kadrowania” nie działa lub gdy posiadasz zdjęcie spełniające już na starcie wymogi techniczne (rozdzielczości, formatu, dpi - wymogów ustawy ministerialnej). W przypadku próby dodania zdjęcia niespełniajęcego wymogów technicznych zdjęcie nie zostanie dodane/zapisane w systemi. Jeżeli zdjęcie dodawane metodą alternatywną nie jest zapisywane w systemie oznacza to, że nie spełnia wymogów formalno-technicznych (rozdzielczości, formatu, dpi - wymogów ustawy ministerialnej)
Wymogi dla zdjęcia w metodzie nr2 „alternatywne dodawanie zdjęcia”
- Akceptowane rozszerzenia plików:.jpg
- Dopuszczalny rozmiar przesyłanego pliku: 50 KB
- Wymiary (szerokosc x wysokosc w pikselach) zdjęcia to 236 x 295

18) UWAGA!

Zostawianie rejestracji na studia w PUM na ostatni moment nie jest dobrym pomysłem, ponieważ po godzinie 15:30 kandydat może nie uzyskać pomocy formalnej (Dział Rekrutacji), ani informatycznej (Dział Informatyki).

19) Generacja indywidualnego numeru konta bankowego

Indywidualny numer bankowy kandydata generuje się w "Kroku 2: Moje kierunki" po zakończeniu rejestracji na dany kierunek. Jest to dokładnie moment kliknięcia, przy wybranym kierunku, przycisku "Zakończ" i akceptacji ew. wyświetlonego komunikatu. Indywidualny numer bankowy (osobny dla każdego wybranego kierunku) jest widoczny w 3 miejscach systemu rekrutacji:
- zakładka "Finanse" - podzakładka "Dane do przelewów"
- zakładka "Krok 3: Zakończenie rejestracji" - podzakładka "Wydruki"
- zakładka "Krok 3: Zakończenie rejestracji" - podzakładka "Wydruki" - przycisk "Druk wpłaty"

20) Widoczność ankiet kierunkowych w zakładce "Krok 2: Moje kierunki"

Jeżeli kandydat w "Krok 2: Moje kierunki" nacisnie przycisk Zakończ, to wszystkie ankiety kierunkowe (dedykowane wybranemu kierunkowi) znikną z widoku kolumny Operacje. Dane wprowadzone w ankietach Krok 2 - Moje kierunki będą od tego momentu widoczne jedynie w formularzu rekrutacyjnym (nie dotyczy ocen z matur [jeżeli wprowadzano], ponieważ będą one widoczne w trybie "tylko do podglądu" w kolumnie Operacje pod pozycją Podgląd ocen).

21) KONTAKT

Prosimy o podpisywanie się w wysyłanych wiadomościach!

- Pytania/problemy związane z rekrutacją (zasady rekrutacji, wymagane dokumenty, terminy itp.), należy kierować na adres : rekrut@pum.edu.pl  (strona www)

- Wnioski związane z rekrutacją (wniosek o korektę/aktualizację wprowadzonych danych (w tym adresu e-mail), wniosek o wykasowanie konta rekrutacyjnego itp.), należy kierować wyłącznie do Działu Rekrutacji: rekrut@pum.edu.pl  (strona www)

- Informatyczne błędy systemu rekrutacji (problemy z wczytaniem zdjęcia, pojawiające się komunikaty o błędach systemu itp.), należy zgłaszać na adres: rekrutacja-wd@pum.edu.pl

Wiadomości nie związane z błędami informatycznymi, a wysłane na adres rekrutacja-wd@pum.edu.pl będą ignorowane, dlatego prosimy o rozwagę przy wyborze docelowego adresu e-mail.

Powrót
do góry