Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIAI Katedra i Klinika Okulistyki


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, SPSK-2 PUM, bud. J, piętro 1. i 3.


Sekretariat:

Tel: +48 91 48 38 600, E-mail: oko1@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska - kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska - wykładowca || katarzyna.mozolewska.piotrowska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Leszek Kuprjanowicz - wykładowca || leszek.kuprjanowicz@pum.edu.pl
 • dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Kuligowska - asystent || agnieszka.kuligowska@pum.edu.pl
 • lek. Elżbieta Krytkowska - doktorant
 • lek. Monika Kuśmierz-Wojtasik - doktorant
 • lek. Joanna Będkowska - lekarz współpracujący, SPSK2
 • lek. Alicja Drzycimska - lekarz współpracujący, SPSK2
 • dr n. med. Monika Dzięciołowska - lekarz współpracujący, SPSK2
 • lek. Maria Górnicka - lekarz współpracujący, SPSK2
 • lek. Paulina Kieruzel-Radoń - lekarz współpracujący, SPSK2
 • dr n. med. Aleksandra Kowalska-Budek - lekarz współpracujący, SPSK2
 • dr n. med. Katarzyna Kubasik-Kładna - lekarz współpracujący, SPSK2
 • lek. Oskar Lorenc - lekarz współpracujący, SPSK2
 • lek. Tomasz Miszczuk - lekarz współpracujący, SPSK2
 • lek. Agnieszka Ostojska - lekarz współpracujący, SPSK2
 • dr n. med. Ewa Spoz - lekarz współpracujący, SPSK2
 • dr n. med. i n. o zdr. Marta Wiącek - lekarz współpracujący, SPSK2
 • dr n. med. Aleksandra Zakrzewska - lekarz współpracujący, SPSK2
 • lek. Joanna Żuk - lekarz współpracujący, SPSK2

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Okulistyka - wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2022/23
Ophthalmology - Department's Internal Didactic Regulations - 2022/23
Okulistyka - stomatologia - wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2022/23
Ophthalmology - Dentistry - Department's Internal Didactic Regulations - 2022/23

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Okulistyka (4. rok) - sylabus zajęć - 2022/23
Ophthalmology (4th year) - syllabus of the module (subject) - 2022/23
Okulistyka - stomatologia - sylabus zajęć - 2022/23
Ophthalmology - dentistry - syllabus of the module (subject) - 2022/23
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886