Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieII Katedra i Klinika Okulistyki


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70 - 111 Szczecin, budynek J, III piętro gabinet 319


Sekretariat:

Telefon: +48 91 466 12 93, fax. +48 91 466 12 94, E-mail: oko@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • Prof. Dr hab.. N. med. Wojciech Lubiński kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr hab. n. med. Modrzejewska Monika
  • dr n. med.. Karolina Podborączyńska-Jodko

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886