Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie



Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, budynek X, wejście Y, piętro Z, pok. 101


Sekretariat:

tel: +48 91 111 222 33, email: kontakt@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr. imię i nazwisko kierownik katedry
  • dr. n. med imię i nazwisko z-ca kierownika katedry

Kadra dydaktyczna:

  • dr. n. med imię i nazwisko specjalista pediatrii tel: +48 91 111 222 33 email: kontakt@pum.edu.pl
  • dr. n. med imię i nazwisko specjalista pediatrii tel: +48 91 111 222 33 email: kontakt@pum.edu.pl

Miejsce na komunikat danej jednostki

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Testowy dokument
16/12/2021
01/12/2021

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Dokument testowy. Jego opis, przeznaczenie etc.
14/12/2021
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886