Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIASamodzielna Pracownia Biostatystyki


Siedziba jednostki:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki 2, piętro I: pom. 200, 204, piętro II: pom. 302, 303, 305


Sekretariat:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki 2, piętro II: pom. 302


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Safranow

Kadra dydaktyczna:

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Safranow 91 46 61 515 biostat@pum.edu.pl
  • dr n. fiz. Grzegorz Galant 91 48 00 937 grzegorz.galant@pum.edu.pl
  • dr n. tech. inż. Janusz Paweł Kowalski-Stankiewicz 91 48 00 938 janusz.kowalski.stankiewicz@pum.edu.pl

Aktualności / News

Terminy kolokwiów dla studentów I roku kierunku Farmacja

Matematyka - pochodne:
grupy III i IV 21 listopada 2022
grupy I i II 22 listopada 2022

I termin poprawkowy z pochodnych 15 grudnia 2022

Matematyka - całki:
grupy III i IV 19 grudnia 2022
grupy I i II 20 grudnia 2022

Matematyka - równania różniczkowe:
grupy III i IV 23 stycznia 2023
grupy I i II 24 stycznia 2023

Terminy poprawkowe po uzgodnieniu z rokiem


Zaliczenie przedmiotu w Teams

Zgłoszenie potrzeby włączenia do zespołu w ramach MSTeams należy zgłaszać dr n. fiz. Grzegorzowi Galantowi


Konsultacje

Konsultacje z przedmiotów prowadzonych przez Pracownię realizowane są po ówczesnym ustaleniu terminu


Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z innej uczelni / Application for a recognition of a grade from another university

Dokumenty można zostawiać prowadzącemu, w zaplanowanych godzinach zajęć. / The documents can be left with the teacher, during the scheduled hours of classes. 
Wniosek o zaliczenie przedmiotu opiniuje adiunkt dydaktyczny dr n. tech. inż. Janusz Paweł Kowalski-Stankiewicz

REGULAMINY

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Syllabi of Basic computer science with biostatistics for Dentistry
Syllabi of Basic computer science with biostatistics for Medicine
Sylabus przedmiotu Statystyka z elementami matematyki
Sylabus przedmiotu Technologie informacyjne
Sylabus przedmiotu Matematyka
Sylabus przedmiotu Informatyka
Sylabus przedmiotu Technologia informacyjna
Sylabus przedmiotu Informatyka i statystyka medyczna
Sylabus przedmiotu Informatyka i biostatystyka

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
Harmonogram zajęć / Timetable

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Materiały do ćwiczeń
Practice materials
Wykład z biostatystyki
Elementy statystyki dla studentów PUM
Elements of statistics for PMU students
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886