Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieSamodzielna Pracownia Promocji Zdrowia


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM - budynek K (II piętro) al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin


Sekretariat:

Telefon: +48 91 466 1490 E-mail: kadlimem@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. zdr. Anna Grzywacz Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Aleksandra Suchanecka Adiunkt +48 91 466 15 11 aleksandra.suchanecka@pum.edu.pl
  • mgr Aleksandra Strońska-Pluta Doktorant +48 91 466 14 91 aleksandra.stronska@pum.edu.pl

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Zdrowie publiczne I rok - Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2022/23
30/11/2022
Zdrowie Publiczne V rok; Metodologia badań naukowych; Propedeutyka medycyny uzależnień; Promocja zdrowia jamy ustnej - Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2022/23
30/11/2022
Genetyka uzależnień - Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2022/23
30/11/2022
Public health 1st year - Department’s Internal Didactic Regulations - 2022/23
30/11/2022
Public Health 5th year; Research Methodology; Propaedeutics of Addiction Medicine; Oral Health Promotion Evidence-based medicine and new technologies in dentistry - Department’s Internal Didactic Regulations - 2022/23
30/11/2022
Statystyka - Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2022/23
08/05/2023
Statystyka medyczna - Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2022/23
08/05/2023

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Zdrowie Publiczne I rok - sylabus zajęć 2022/23
30/11/2022
Zdrowie Publiczne V rok - sylabus zajęć 2022/23
30/11/2022
Promocja zdrowia jamy ustnej - sylabus zajęć 2022/23
30/11/2022
Propedeutyka medycyny uzależnień - sylabus zajęć 2022/23
30/11/2022
Metodologia badań naukowych - sylabus zajęć 2022/23
30/11/2022
Genetyka uzależnień - sylabus zajęć 2022/23
30/11/2022
Public health - subject syllabus 2022/23
30/11/2022
Public health 5th year - subject syllabus 2022/23
30/11/2022
Oral health promotion - subject syllabus 2022/23
30/11/2022
Propaedeutics of addiction medicine - subject syllabus 2022/23
30/11/2022
Research methodology - subject syllabus 2022/23
30/11/2022
Statystyka medyczna - sylabus zajęć 2022/23
08/05/2023
Statystyka - sylabus zajęć 2022/23
08/05/2023
Evidence-based medicine and new technologies in dentistry - subject syllabus 2022/23
08/05/2023
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886