Studia I, II stopniaZakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej


Siedziba jednostki:

70-11 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72 Budynek K, II piętro


Sekretariat:

Paulina Szczepaniak Telefon: +48 91 466 1490, E-mail: kadlimem@pum.edu.pl; paulina.szczepaniak@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz,

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Agnieszka Boroń, , 91 466 1503, agnieszka.boron@pum.edu.pl
  • dr hab. n. med. prof. Jeremy Clark, , 91 466 1496, jeremy.clark@pum.edu.pl
  • dr hab. n. med. Iwona Gorący, , 91 466 1495, iwona.goracy@pum.edu.pl
  • dr hab. n. med. Mariusz Kaczmarczyk, , , mariusz.kaszmarczyk@pum.edu.pl
  • Małgorzata Kaplewska, , 91 4661506, malgorzata.kaplewska@pum.edu.pl
  • dr n. med. Klaudyna Lewandowska, , 91 466 1506, klaudyna.lewandowska@pum.edu.pl
  • dr n. med. Magdalena Ostanek-Pańka, , 91 466 1511, magdalena.ostanek.panka@pum.edu.pl
  • dr n. med. Thierry van de Wetering, , 91 466 1511, thierry.vandewetering@pum.edu.pl

Wydział Medycyny i Stomatologii

Przedmiot: Diagnostyka laboratoryjna (III rok)

Adiunkt dydaktyczny lub osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

kontakt: e-mail: andrzej.ciechanowicz@pum.edu.pl, telefon 91 466 1490

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przedmiot: Diagnostyka laboratoryjna (IV rok)

Adiunkt dydaktyczny lub osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

kontakt: e-mail: andrzej.ciechanowicz@pum.edu.pl, telefon 91 466 1490

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Kierunek: Analityka medyczna

Przedmiot: Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań (IV rok)

Przedmiot: Biochemia Kliniczna (IV rok)

Przedmiot: Statystyka medyczna (II rok)

Kierunek: Biotechnologia

Przedmiot: Enzymologia (II rok, I stopień)

Przedmiot: Biochemia kliniczna (I rok, II stopień)

Przedmiot: Metodologia pracy doświadczalnej (I rok, II stopień)

Kierunek: Farmacja

Przedmiot: Statystyka (I rok)

 

ENGLISH PROGRAM

 

Faculty of Medicine

Subject: Laboratory diagnostics (3rd year)

Subject: Laboratory diagnostics (4rd year)

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886