Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIAZakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej


Siedziba jednostki:

70-11 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72 Budynek K, II piętro


Sekretariat:

Paulina Szczepaniak Telefon: +48 91 466 1490, E-mail: kadlimem@pum.edu.pl; paulina.szczepaniak@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Agnieszka Boroń 91 466 1503 agnieszka.boron@pum.edu.pl
  • dr hab. n. med. prof. Jeremy Clark 91 466 1496 jeremy.clark@pum.edu.pl
  • dr hab. n. med. Iwona Gorący 91 466 1495 iwona.goracy@pum.edu.pl
  • dr n. biol Dorota Kostrzewa-Nowak 91 466 1494 dorota.kostrzewa.nowak@pum.edu.pl
  • mgr Małgorzata Grzegorczyk 91 4661506 malgorzata.kaplewska@pum.edu.pl
  • dr n. med. Klaudyna Lewandowska 91 466 1506 klaudyna.lewandowska@pum.edu.pl
  • dr n. med. Thierry van de Wetering 91 466 1511 thierry.vandewetering@pum.edu.pl

Wydział Medycyny i Stomatologii

Przedmiot: Diagnostyka laboratoryjna (III rok)

Regulamin

Tematy

Sylabus

Harmonogram

Przedmiot:  Jak zostać uczonym? Podstawy metodologii pracy naukowej (III rok)

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

Tematy

 

Adiunkt dydaktyczny lub osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

kontakt: e-mail: andrzej.ciechanowicz@pum.edu.pl, telefon 91 466 1490

Przedmiot: Diagnostyka laboratoryjna (IV rok)

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

Adiunkt dydaktyczny lub osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz

kontakt: e-mail: andrzej.ciechanowicz@pum.edu.pl, telefon 91 466 1490

 

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

 

Kierunek: Analityka medyczna

Przedmiot: Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań (IV rok)

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

Przedmiot: Biochemia Kliniczna (IV rok)

Regulamin

Sylabus

Harmonogram wykłady

Harmonogram ćwiczenia

Harmonogram seminaria

 

Kierunek: Biotechnologia

Przedmiot: Enzymologia (II rok, I stopień)

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

Przedmiot: Biochemia kliniczna (I rok, II stopień)

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

Przedmiot: Metodologia pracy doświadczalnej (I rok, II stopień)

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

 

Kierunek: Farmacja

Przedmiot:  Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań (V rok)

Regulamin

Sylabus

Harmonogram

 

ENGLISH PROGRAM

Faculty of Medicine

Subject: Laboratory diagnostics (3rd year)

Syllabus

Regulations

Schedule

Subject: Laboratory diagnostics (4rd year)

Syllabus

Schedule

Regulations

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886