Studia I, II stopniaKatedra Farmakologii


Siedziba jednostki:

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2, budynek IV)


Sekretariat:

tel. +48 91 466 1589, +48 91 466 1590, email: farmakol@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. Marek Droździk, Kierownik Katedry Farmakologii PUM

Kadra dydaktyczna:


Informacje dla studentów

Kierunek Farmacja

IV rok: Farmakologia z farmakodynamiką

 

V rok: Farmakoterapia z naukową informacja o leku

 

V rok: Farmakogenomika

  • plan zajęć
  • regulamin przedmiotu
  • sylabus przedmiotu

 

Kierunek Lekarski

 

IV rok: Farmakologia

  • plan zajęć
  • regulamin przedmiotu
  • sylabus przedmiotu

 

V rok: Farmakologia kliniczna

  • plan zajęć
  • regulamin przedmiotu
  • sylabus przedmiotu

 

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

III rok: Farmakologia

 

IV rok: Farmakologia kliniczna

 

Kierunek Analityka Medyczna

IV rok: farmakologia

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886