Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieKatedra Farmakologii


Siedziba jednostki:

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2, budynek IV)


Sekretariat:

tel. +48 91 466 1589, +48 91 466 1590, email: farmakol@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. Marek Droździk Kierownik Katedry Farmakologii PUM

Kadra dydaktyczna:


Informacje dla studentów

 

Kierunek Farmacja

IV rok: Farmakologia z farmakodynamiką

 

IV rok: Biotechnologia Farmaceutyczna z Farmacją Przemysłową II

 

V rok: Farmakoterapia z naukową informacja o leku

 

V rok: Farmakogenomika

 

Kierunek Lekarski

 

III rok: Farmakologia

 

IV rok: Farmakologia

 

V rok: Farmakologia kliniczna

 

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

III rok: Farmakologia

 

IV rok: Farmakologia kliniczna

Kierunek Biotechnologia Medyczna

 

II rok I stopnia - farmakologia

III rok I stopnia - farmakogenetyka

I rok II stopnia - farmakogenomika i medycyna spersonalizowana

 

Kierunek Analityka Medyczna

IV rok: farmakologia


English Program

 

Rules and regulations for foreign students

 

Exam dates

III EP dentistry - 22.06.2023 15:00 (CSM, Klonowica 50. 71-240 Szczecin)

IV EP medicine - 14.07.2023 10:00 (CSM, Klonowica 50. 71-240 Szczecin)

 

Medicine

III & IV year: Pharmacology

 

V year: Clinical Pharmacology

 

Dentistry

III year: Pharmacology

 

IV year: Clinical pharmacology

 

Faculty of medicine IIIrd and IVth year

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886