Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieKatedra Farmakologii


Siedziba jednostki:

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2, budynek IV)


Sekretariat:

tel. +48 91 466 1589, +48 91 466 1590, email: farmakol@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. Marek Droździk Kierownik Katedry Farmakologii PUM

Kadra dydaktyczna:


Informacje dla studentów

Dnia 9.03.2023r. o godz. 15.30 w CET odbędzie się egzamin z Farmakologii dla studentów IV roku kierunku lekarskiego (grup S5, S6, S7).

Dnia 14.03.2023r. o godz. 15.00 w CET odbędzie się zaliczenie końcowe z Farmakologii klinicznej dla studentów V roku kierunku lekarskiego.

 

Kierunek Farmacja

IV rok: Farmakologia z farmakodynamiką

 

IV rok: Biotechnologia Farmaceutyczna II

 

V rok: Farmakoterapia z naukową informacja o leku

 

V rok: Farmakogenomika

 

Kierunek Lekarski

 

III rok: Farmakologia

 

IV rok: Farmakologia

 

V rok: Farmakologia kliniczna

 

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

III rok: Farmakologia

 

Terminy zaliczeń:   

Zaliczenie nr 2 (w 5-9, s/ćw 7-14)

03.02.2023 (piątek) godzina 16:00

grupy S1, S3, S4 -  sala Brzezińskiego (Pomorzany)

grupy S2, S5 - Katedra Farmakologii (Pomorzany)

 

IV rok: Farmakologia kliniczna

Kierunek Analityka Medyczna

IV rok: farmakologia


English Program

 

Rules and regulations for foreign students

 

Medicine

III & IV year: Pharmacology

 

V year: Clinical Pharmacology

 

Dentistry

III year: Pharmacology

 

IV year: Clinical pharmacology

 

Faculty of medicine IIIrd and IVth year

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886