Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieSamodzielna Pracownia Farmakodynamiki


Siedziba jednostki:

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3, pok. 1.37, Pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, 71-244 Szczecin


Sekretariat:

+48 91 815 1020, +48 91 466 1589


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. Mateusz Kurzawski

Kadra dydaktyczna:


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886