Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieZakład Patologii Ogólnej


Siedziba jednostki:

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Teren SPSK nr 2, Budynek nr 20


Sekretariat:

Telefon: +48 91 46 61 546; E-mai: zpatog@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Kadra dydaktyczna:

 • dr hab. n. med. Magdalena Baśkiewicz-Hałasa
 • dr hab. n. med. Edyta Paczkowska
 • dr hab. n. zdr. Maciej Hałasa
 • dr n. med. Ewa Pius-Sadowska
 • dr n. med. Karolina Łuczkowska
 • dr n. med. Sławomir Milczarek
 • dr n. med. Bogumiła Osękowska
 • lek. Piotr Kulig
 • mgr Iga Stukan

Działalność dydaktyczna:

 • Patofizjologia dla III roku kierunków: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny
 • Patofizjologia dla III roku studentów anglojęzycznych kierunków: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny
 • Patofizjologia dla kierunków: Analityka Medyczna, Biotechnologia, Farmacja
 • Patologia/Patologia ogólna dla kierunków: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Kosmetologia

 

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 • „Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych”, projekt realizowany przez konsorcjum NeOStem - finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych, nr 1/2020
 • „Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network” projekt realizowany przez konsorcjum - finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu ABM/2020/4 pt. „Opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie”
 • "Ocena bezpieczeństwa i skuteczności berubicyny w leczeniu chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego"- finansowany przez Agencję Badań Medycznych realizowany przez Zakład Patologii Ogólnej we współpracy z Kliniką Hematologii i Transplantologii

 

Stosowane techniki badawcze

 • Hodowle komórkowe i tkankowe
 • PCR, qRT-PCR
 • Mikromacierze RNA, mikromacierze miRNA
 • Cytometria przepływowa
 • Przyżyciowe sortowanie komórek za pomocą sortera komórkowego
 • Izolacja komórek metodą immunomagnetyczną
 • ELISA
 • Luminex
 • Mikroskopia immunofluorescencyjna
 • Mikroskopia konfokalna
 • Histopatologia, cytomorfologia, cytochemia, immunofluorescencja
 • Western blot
 • Next-Generation Sequencing

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Analityka Medyczna
Biotechnologia - Terapia Komórkowa
Lekarsko-dentystyczny

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Lekarski
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886