Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieKatedra i Zakład Fizjologii


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, SPSK-2 PUM, bud. nr II, wejście nr IV (I piętro)


Sekretariat:

mgr Natalia Sydor - Samodzielny Referent tel: +48 91 466 16 11, email: kzfizjol@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Pawlik kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n.med. Bolesław Banach adiunkt boleslaw.banach@pum.edu.pl
  • dr hab.n.med. Sylwia Słuczanowska-Głąbowska profesor PUM sylwia.sluczanowska.glabowska@pum.edu.pl
  • dr n.med. Tomasz Sroczyński adiunkt tomasz.sroczynski@pum.edu.pl
  • dr n.med. Marzena Staniszewska adiunkt marzena.staniszewska@pum.edu.pl
  • dr n.med. Kamila Szumilas adiunkt kamila.szumilas@pum.edu.pl
  • dr n.med. Stanisława Walat starszy wykładowca stanislawa.walat@pum.edu.pl

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin dydaktyczny dla kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023
30/11/2022
Regulamin dydaktyczny dla kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2022/2023
30/11/2022
Regulamin dydaktyczny dla kierunku farmacja w roku akademickim 2022/2023
30/11/2022
Rules and regulations for Dentistry Faculty in acadenic year 2022/2023
30/11/2022

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus dla kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023
30/11/2022
Sylabus dla kierunku lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2022/2023
30/11/2022
Sylabus dla kierunku farmacja w roku akademickim 2022/2023
30/11/2022

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
Program Seminariów i Ćwiczeń Dział II kierunek lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2022/2023
05/12/2022
Szczegółowy harmonogram ćwiczeń Działu III dla kierunku lekarskiego
12/01/2023
Szczegółowy harmonogram zajęć dla kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023, wraz z datami egzaminów końcowych.
23/01/2023
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886