Studia I, II stopniaKatedra i Zakład Histologii i Embriologii


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin Jednostka PUM na terenie SPSK2, budynek II piętro 1 i 2


Sekretariat:

Telefon: +48 91 466 16 77/78 E-mail: kzhe@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Wiszniewska Barbara, kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • mgr inż. Falkowska Grażyna, , ,
  • mgr Freus Marika, , ,
  • dr hab. n. med. Kolasa Agnieszka, , ,
  • dr n. med. Misiakiewicz-Has Kamila, , ,
  • dr n. tech. Oszutowska-Mazurek Dorota, , ,
  • dr n. med. Pilutin Anna, , ,
  • dr n. med. Rzeszotek Sylwia, , ,
  • dr n. med. Szypulska-Koziarska Dagmara, , ,
  • dr hab. n. med. Wilk Aleksandra, , ,

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886