Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieKatedra i Zakład Medycyny Rodzinnej


Siedziba jednostki:

ul. Podgórna 22/23 II piętro, 70-203 Szczecin


Sekretariat:

mgr Agnieszka Żeluk e-mail: fammed@pum.edu.pl tel. +48 91 48-00-869


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Artur Mierzecki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n med. Anna Sałacka fammed@pum.edu.pl
  • dr n med. Jolanta Późniak fammed@pum.edu.pl
  • dr n med. Lilia Kotkowiak fammed@pum.edu.pl
  • dr n med. Piotr Michoń fammed@pum.edu.pl
  • dr n med. Iwona Hornowska fammed@pum.edu.pl
  • lek. Paweł Brysiewicz fammed@pum.edu.pl

UWAGA!!!!

Zapraszamy chętne studentki 4 i 6  roku na bezpłatne badania krwi określające stężenie arsenu, selenu, cynku i kadmu.

Na badania należy zgłosić się do pani Patrycji gab. 8 Ip., Przychodnia Medycyny Rodzinnej Podgórna 22/23 w godzinach 8-16.00. Przed badaniem przez 3 dni nie należy spożywać ryb, owoców morza, ryżu oraz czekolady, w dniu badania należy być na czczo.  Każda studentka otrzyma wyniki badania.

Liczba miejsc ograniczona!

Można odbierać wyniki! Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem sprawdzenia czy laboratorium już dostarczyło wyniki tel. (91) 48-00-869

 

ZAJĘCIA DLA 4 ROKU

Zajęcia odbywają się STACJONARNIE. Seminaria i ćwiczenia odbywają się w gabinetach lekarzy oraz w sali seminaryjnej na IIp. wg. zamieszczonego planu. Przed zajęciami proszę zapoznać się z wykładami zamieszczonymi na platformie moodle oraz materiałami zamieszczonymi poniżej.  Na zajęciach praktycznych każdy student powinien mieć ze sobą maseczkę oraz fartuch.

prezentacja (1)

 

ZAJĘCIA DLA 6 ROKU

                                                                                                                                     Uwaga!

Studenci, którzy nie przygotują w formie pisemnej  zagadnień na zajęcia z dr Hornowską nie będą mogli brać udziału w zajęciach.

 

I WARSZTATY Orzecznictwo lekarskie i preskrypcja medyczna (obowiązujące akty prawne)

I warsztaty

Mają Państwo przedstawiony przypadek pacjenta, który zgłosił się do lekarza rodzinnego. Musicie Państwo przede wszystkim ocenić zdolność do pracy i wypisać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA) jeśli jest potrzebne, zaplanować leczenie rehabilitacyjne (możliwe są 4 tryby uzyskania rehabilitacji) NFZ- leczenie w miejscu zamieszkania i leczenie uzdrowiskowe; ZUS - wczesna prewencja rentowa; PFRON – realizowana przez Sejmik Wojewódzki)i prawidłowo wypisać receptę uwzględniając obowiązujące zasady refundacji leków.

Na I warsztaty proszę przynieść wypełnione druki ZUS - ZLA oraz wypisane recepty. Skierowania na zaopatrzenie w pieluchomajtki oraz  na leczenie sanatoryjne nie należy wypełniać, jedynie uzasadnić konieczność ich wystawienia.

przypadek

druki

II WARSZTATY  Program szczepień ochronnych

Jednym z podstawowych zadań POZ jest profilaktyka. W zakresie chorób zakaźnych realizowana jest ona na podstawie PSO (Program Szczepień Ochronnych) popularnie zwanym kalendarzem szczepień. PSO jest co roku modyfikowany w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju i świata, stanowiska międzynarodowych grup zwalczania chorób zakaźnych, skutków zdrowotnych zakażeń i możliwości uzyskania odporności poszczepiennej w danym okresie rozwojowym człowieka. W PSO nie są określone szczepionki (preparaty handlowe) a jedynie choroby przeciw którym należy wykonać szczepienie. GIS co roku w październiku lub listopadzie wydaje komunikat w sprawie PSO obowiązującego na rok następny, komunikat ogłoszony jest w odpowiednim  Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Lekarz rodzinny ma obowiązek wykonać szczepienie obowiązkowe i poinformować o szczepieniach zalecanych. W sytuacji braku szczepień obowiązkowych lekarz wykonujący szczepienia ma obowiązek uzupełnić je w jak najkrótszym czasie.

W podanym przypadku klinicznym należy opracować Indywidualny Kalendarz Szczepień (IKS) uwzględniając ewentualne przeciwwskazania do szczepień i niepożądane odczyny poszczepienne. Należy ocenić szczepienia w kontekście całej rodziny. Jeśli przy ustalaniu IKS posługujecie się Państwo nazwą handlową preparatu należy sprawdzić (tak jak w przypadku każdego leku) jego wskazania i przeciwwskazania.

PRZYPADEK

ZAŁĄCZNIK

 

SYLABUSY I REGULAMINY

Sylabus dla 4 roku

Sylabus dla 6 roku

regulamin 4 rok

regulamin 6 rok

Didactic Regulations 4

Didactic Regulations 6

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886