Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieKatedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, SPSK-2 PUM, bud. VI, piętro II


Sekretariat:

Telefon: 91 466 17 15, E-mail: zprotst@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. med. Małgorzata Chruściel-Nogalska
 • lek. dent. Maria Czajkowska-Golec
 • dr n. med. Bartosz Dalewski
 • lek. dent. Robert Derbiszewski
 • lek dent. Justyna Drozdowska-Baumgart
 • dr n. med. Krystyna Grabikowska-Prowans
 • lek. dent. Robert Kowalski
 • dr n. med. Małgorzata Kozak
 • dr n. med. Janusz Kubrak
 • lek. stom. Agnieszka Lapis
 • lek. dent. Kamila Szczuchniak
 • dr n. med. Małgorzata Światłowska-Bajzert

Działalność naukowo-dydaktyczna

 • prowadzenie zajęć z przedmiotu Protetyka stomatologiczna dla III, IV i V roku Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM - kierunek lekarsko-dentystyczny
 • prowadzenie kursów do specjalizacji z zakresu Protetyki stomatologicznej

Zasadnicza problematyka kliniczna

 • rehabilitacja protetyczna układu stomatognatycznego: braki częściowe i całkowite
 • leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
 • leczenie pacjentów po zabiegach operacyjnych w obrębie części twarzowej czaszki - protezy obturatory
 • leczenie pacjentów z obniżoną wysokością zwarcia (abrazje)
 • badania epidemiologiczne
 • badania materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • stan narządu żucia u pacjentów z podwyższonym poziomem lipidów
 • stan psychoemocjonalny pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi
 • rehabilitacja pacjentów po zabiegach operacyjnych w obrębie części  twarzowej czaszki
 • badanie sEMG u bruksistów oraz pacjentów wykonujących  zawody z grupy ryzyka
 • stan przyzębia u pacjentów z cukrzycą typu II
 • badania stanu narządu żucia i potrzeb protetycznych u ciężarnych
 • badania nad modyfikacją materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej

Stosowane techniki badawcze

 • badania ankietowe, badania stanu układu stomatognatycznego, elektromiografia powierzchniowa, kondylografia (Zebris, Cadiax, Arcus Digma 2), TSCAN III, badania genetyczne, badania immunohistochemiczne, badania fizykochemiczne, algometria

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie
 • współpraca z innymi ośrodkami - Zakład Tworzyw Sztucznych ZUT w Szczecinie, Zakład Materiałoznawstwa LMU w Monachium

Działalność medyczno-usługowa

 • liczba foteli 19
 • rehabilitacja protetyczna układu stomatognatycznego: braki częściowe i całkowite
 • leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
 • leczenie pacjentów po zabiegach operacyjnych w obrębie części twarzowej czaszki - protezy obturatory
 • leczenie pacjentów z obniżoną wysokością zwarcia (abrazje)
 • leczenie dwuetapowe z zastosowaniem szyn okluzyjnych
 • badania epidemiologiczne
 • uzupełnienia protetyczne na implantach
 • monitorowanie i leczenie kompleksowe pacjentów z zaburzeniami w US

 

Poradnia Protetyki Stomatologicznej
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej 
sp. z o.o.

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska

Średni personel medyczny:

 • Anna Końciak – higienistka stomatologiczna, koordynator personelu średniego
 • Patrycja Joniec – asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny
 • Alicja Turczańska – rejestratorka medyczna

 

Pracownie techniczne

 • Pracownia Protetyczna - Marek Bil
 • Labolatorium Protetyki Dentystycznej - Maria Nieroda
 • Pracownia Protetyczna - Dorota Gradzikiewicz
 • Pracownia Protetyczna - Tech. Dent. Grażyna Stafijowska

 

​​​​​​Informacje dla studentów / Information board

Opiekun III roku: dr n. med. Małgorzata Chruściel-Nogalska - malgorzata.nogalska@pum.edu.pl

Opiekun IV roku: dr n. med. Krystyna Grabikowska-Prowans - kprowans@gmail.com

Opiekun V roku:  lek. stom. Agnieszka Lapis - agnieszka.lapis@pum.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny: dr n. med. Małgorzata Kozak - malgorzata.kozak@pum.edu.pl

IIIrd, IVth and Vth year English Program Tutor: Małgorzata Kozak, DMD, PhD - malgorzata.kozak@pum.edu.pl


Rok akademicki 2022/2023

Plan zajęć III rok - plan

Tematyka wykładów IV rok - wykłady

Seminaria IV rok  - plan

Seminaria V rok  - plan


Zalecane podręczniki do nauki Protetyki Stomatologicznej_PL - uaktualnienie LDEK 2022/2023 - link do strony CEM


Komisja ds. mobbingu

Drodzy Studenci,

Informujemy, że nasza Uczelnia oferuje Wam szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach, m.in. pod niżej podanym linkiem znajdziecie zakładkę Komisji ds. mobbingu, w której opisana została Procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. 

https://www.pum.edu.pl/studia_iii_stopnia/wsparcie/komisja_ds_mobbingu/

W sekcji - WSPARCIE, znajdą Państwo również kontakt do Rzecznika praw studentów i doktorantów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla studentów.


REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Protetyka stomatologiczna - wewnętrzy regulamin dydaktyczny jednostki
29/11/2022

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Protetyka stomatologiczna 3 rok - sylabus
30/11/2022
Protetyka stomatologiczna 4 rok - sylabus
30/11/2022
Protetyka stomatologiczna 5 rok - sylabus
30/11/2022
Dental Prosthetics 3 year - syllabus
30/11/2022
Dental Prosthetics 4 year- syllabus
30/11/2022
Dental Prosthetics 5 year- syllabus
30/11/2022
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886