Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieKatedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin


Sekretariat:

tel.: 91 466 16 48, e-mail: zstzach@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • Dr hab. n. med. Ryta Łagocka Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Kadra dydaktyczna:

 • Dr hab. n. med. Ryta Łagocka Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Adiunkt
 • Dr hab. n. med. prof. PUM Alicja Nowicka Adiunkt
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Barczak Adiunkt
 • Dr n. med. Mirona Palczewska-Komsa Adiunkt
 • Dr n. med. Monika Szmidt-Kądys Adiunkt
 • Dr n. med. Kinga Kaczor-Wiankowska asystent
 • Dr n. med. Elżbieta Kubala asystent
 • Dr n. med. Katarzyna Lewusz-Butkiewicz asystent
 • Dr n. med. Paulina Strzelecka asystent
 • Lek. dent. Joanna Metlerska asystent
 • Dr hab. n. med. Damian Lichota starszy wykładowca
 • Dr n. med. Jolanta Sikorska-Bochińska starszy wykładowca
 • Dr n. med. Matylda Trusewicz starszy wykładowca
 • Dr n. med. Agnieszka Witek starszy wykładowca
 • Dr n. med. Aleksandra Kulas - Bałaban wykładowca
 • Dr n. med. Łukasz Tyszler wykładowca
 • Lek. dent. Justyna Kulik-Sajewicz wykładowca
 • Lek. dent. Izabela Maciejewska wykładowca
 • Lek. dent. Marta Rogocka wykładowca
 • Lek. dent. Karolina Strugielska wykładowca
 • Lek. dent. Katarzyna Ulacha wykładowca
 • Lek. dent. Irini Fagogeni doktorant
 • Lek. dent. Natalia Smuga doktorant

Drodzy Studenci!

Informujemy, że nasza Uczelnia oferuje Wam szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach, m.in. pod niżej podanym linkiem znajdziecie zakładkę Komisji ds. mobbingu, w której opisana została procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. 

https://www.pum.edu.pl/studia_iii_stopnia/wsparcie/komisja_ds_mobbingu/

PUM :: Komisja ds. mobbingu

www.pum.edu.pl

W sekcji "WSPARCIE" znajdą Państwo również kontakt do Rzecznika praw studentów i doktorantów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla studentów.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Mariusz Lipski

Prodziekan WMiS

 

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA NASZEJ STRONY NA FB  

 

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczynającym się wydarzeniem "Wielkie Leczenie Nadwrażliwości" serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia w nim aktywnego udziału. Jest to program, w którym biorą udział studenci ze wszystkich wiodących uniwersytetów w kraju. 

U każdego pacjenta, którego Państwo przyjmujecie, a który zgłosi, iż występuje u niego nadwrażliwość, proszę przeprowadzić standardowy wywiad i badanie oraz wypełnić: protokół oceny nadwrażliwości oraz badanie ankietowe (odpowiednie formularze są na każdej sali). Następnie proszę przeprowadzić leczenie nadwrażliwości zgodnie z zaleceniami asystenta. Każdy pacjent, u którego stwierdzicie nadwrażliwość, dostanie zestaw: szczoteczka + dwie próbki pasty Elmex Senstitive Professional do stosowania w domu. Pacjenta należy poinformować o sposobie stosowania pasty. Po 4 tygodniach od przeprowadzenia leczenia, proszę skontaktować się z pacjentem (może być kontakt telefoniczny) i uzyskać opinię na temat skuteczności wdrożonego leczenia. Opinię tę, należy przesłać na adres: https://elmexpro.eu/ankieta-Wielkie-Leczenie-Nadwrazliwosci oraz jej skróconą kopię dołączyć do dokumentacji pacjenta (druk będzie na sali ćwiczeń).

W załączniku przestawiam Państwu rekomendacje dotyczące zmniejszania nadwrażliwości po profesjonalnym usuwaniu złogów nazębnych i wybielaniu zębów opracowane przez dr hab. n. med. Natalię Lewkowicz we współpracy z Elmex.

Chętnych studentów zapraszam także do współpracy w opracowaniu uzyskanych wyników w ramach Koła Naukowego.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. n. med Ryta Łagocka

PROTOKÓŁ OCENY NADWRAŻLIWOŚCI

BADANIE ANKIETOWE

REKOMENDACJE

 

Ogłoszenie dla studentów V roku

W dniach:

 • 03.04.2023 - grupa S2
 • 04.04.2023 – grupa S1
 • 20.03.2023 – grupa S4
 • 21.03.2023 – grupa S3

na początku ćwiczeń klinicznych, spotka się z Państwem przedstawiciel firmy Ivoclar Vivadent i zapozna Państwa z systemem OptraGate. Każdy student dostanie 20 szt. OptraGate. W związku z tym, ogłaszamy konkurs pt.: „Najładniejsza odbudowa kompozytowa w OptraGate”. O szczegółach poinformują Państwa asystenci. Nagrodą dla studenta, który wykona najlepszą pracę, jest udział w kursie „Licówki w odbudowie pośredniej i bezpośredniej”, który poprowadzi dr Tomasz Sosnowski. Kurs odbędzie się w siedzibie Ivoclar Vivadent w Warszawie.

REGULAMIN

KURS

 

Koło Stomatologii Estetycznej

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie odbędzie się 18 marca (sobota) 2023 roku, o godzinie 10.00 w Sali Wykładowej im. M. Kopernika (SPSK 2) na Pomorzanach.

Plan spotkania:

 • 10.00 - 11.30 c.d. wykładu dr Natalii Stachery,
 • 11.30 - 13.00 – konkurs z rysunku (dla osób chętnych).

Będziemy rysować na papierze milimetrowym, jeden z rzutów korony zęba siecznego szczęki. Uczestników prosimy o przyniesienie własnego ołówka o twardości HB i 2B oraz temperówki. W załączniku udostępniamy Państwu wytyczne do rysunków.

ANATOMIA I MOFROLOGIA SIEKACZY SZCZĘKI 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • prowadzenie zajęć z przedmiotu "Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją" dla studentów III, IV i V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego programu polskojęzycznego i anglojęzycznego
 • prowadzenie stażu podyplomowego z zakresu stomatologii zachowawczej  i endodoncji
 • prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją
 • prowadzenie staży cząstkowych w zakresie stomatologii zachowawczej dla innych specjalizacji stomatologicznych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Zasadnicza problematyka naukowa

 • metody regeneracyjne i endodoncja minimalnie inwazyjna w leczeniu zębów stałych niedojrzałych i dojrzałych
 • integracja brzeżna materiałów stosowanych w leczeniu stomatologicznym i endodoncji
 • właściwości materiałów i narzędzi stosowanych w stomatologii zachowawczej i endodoncji

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • wpływ fluoru na florę bakteryjną jamy ustnej oraz układ nerwowy
 • związek pomiędzy obciążeniem termomechanicznym i degradacją wodną, a zewnętrzną i wewnętrzną integracją materiałów kompozytowych
 • wpływ techniki polerowania na powierzchnię wypełnień kompozytowych
 • badania wrażliwości miazgi i analiza czynników modyfikujących u rasy kaukaskiej
 • ocena morfologii systemu kanałowego zębów stałych z wykorzystaniem komputerowej tomografii stożkowej
 • ocena nowych systemów maszynowych do opracowania kanałów korzeniowych oraz uszczelniaczy bioceramicznych
 • analiza histologiczna reakcji miazgi zęba na bioaktywne materiały krzemowo-wapniowe
 • analiza barwy cementów bioceramicznych poddanych działaniu różnych płynów płuczących
 • efektywność zastosowania koncentratów bogatopłytkowych w endodontycznych procedurach regeneracyjnych

Stosowane techniki badawcze

 • badania epidemiologiczne,
 • badania laboratoryjne
 • badania obrazowe z wykorzystaniem CBCT i MICRO-CT, skaningowego mikroskopu elektronowego
 • badania kliniczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie
 • współpraca z innymi ośrodkami: Katedrą Periodontologii i Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Münster, Katedrą Technologii Materiałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Instytutem Stomatologii w Łodzi, Politechniką Łódzką

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNO-USŁUGOWA

 • liczba foteli stomatologicznych 33
 • badanie stomatologiczne połączone z oceną ryzyka rozwoju choroby próchnicowej
 • badanie stomatologiczne pod kątem występowania potencjalnych ognisk zapalnych w jamie ustnej
 • badanie wrażliwości miazgi z wykorzystaniem klasycznych i nowoczesnych technik - laserowego przepływomierza Dopplera
 • nieinwazyjne i minimalnie inwazyjne metody leczenia choroby próchnicowej z wykorzystaniem metod remineralizacji i infiltracji próchnicy
 • leczenie nadwrażliwości zębiny
 • estetyczna i anatomiczna odbudowa próchnicowych i niepróchnicowych ubytków tkanek zęba oraz naprawa wypełnień z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów stomatologicznych
 • praca w powiększeniu z wykorzystaniem mikroskopu endodontycznego
 • endodoncja regeneracyjna w leczeniu zębów stałych dojrzałych i niedojrzałych
 • pierwotne i ponowne leczenie endodontyczne zębów z wykorzystaniem nowoczesnych systemów do maszynowego opracowywania i termoplastycznych technik do wypełniania kanałów korzeniowych oaz uszczelniaczy bioceramicznych
 • odbudowa zębów po leczeniu kanałowym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych
 • diagnostyka i leczenie urazów zębów stałych

 

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
REGULAMIN 2022/2023 (PL)
REGULATIONS 2022/2023 (EP)

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
SYLABUS III rok PL 2022/2023
SYLABUS IV rok PL 2022/2023
SYLABUS V rok PL 2022/2023
SYLLABUS IIIrd year EP 2022/2023
SYLLABUS IVth year EP 2022/2023
SYLLABUS Vth year EP 2022/2023

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
PLAN IIIrd YEAR EP
PLAN IVth YEAR EP
PLAN III ROK PL - semestr letni
PLAN IV ROK PL - semestr letni
PLAN IIIrd YEAR EP - summer semester
PLAN IVth YEAR EP - summer semester
KONSULTACJE
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886