Studia I, II stopniaSamodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej


Siedziba jednostki:


Sekretariat:


Kierownictwo:

  • dr n. med Joanna Jursa-Kulesza, Kierownik pracowni

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Helena Masiuk, adiunkt naukowo-dydaktyczny, , helena.masiuk@pum.edu.pl
  • dr n. med. Magdalena Mnichowska-Polanowska, adiunkt naukowo-dydaktyczny, , magdalena.mnichowska.polanowska@pum.edu.pl
  • dr n. med. Aleksandra Wcisłek, asystent naukowo-dydaktyczny, , aleksandra.wcislek@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886