Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIAZakład Medycyny Laboratoryjnej


Siedziba jednostki:

Aleja Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, Teren SPSK2 PUM w Szczecinie, Budynek nr III, piętro II


Sekretariat:

Pokój nr 8, II piętro, telefon: 91 466 16 52, e-mail: zmlab@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska - kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej (e-mail: barbara.dolegowska@pum.edu.pl)

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Elżbieta Cecerska-Heryć - adiunkt naukowo-dydaktyczny; tel. +48 91 466 16 57; e-mail: elzbieta.cecerska.heryc@pum.edu.pl
  • dr n. med. Natalia Serwin - adiunkt naukowo-dydaktyczny; tel. +48 91 466 16 57; e-mail: natalia.serwin@pum.edu.pl
  • dr n. med. Katarzyna Mańkowska - adiunkt naukowo-dydaktyczny; tel. +48 91 466 16 59; e-mail: katarzyna.mankowska@pum.edu.pl
  • dr n. med. Agata Pruss - adiunkt naukowo-dydaktyczny; tel. +48 91 466 16 55; e-mail: agata.pruss@pum.edu.pl
  • dr n. med. Bartłomiej Grygorcewicz - asystent naukowo-dydaktyczny; tel. +48 91 466 16 57; e-mail: bartlomiej.grygorcewicz@pum.edu.pl
  • mgr inż. Marta Gliźniewicz - asystent naukowy | doktorant; tel. +48 91 466 16 57; e-mail: marta.glizniewicz@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Katarzyna Fiedorowicz - samodzielny referent; tel. + 48 91 466 16 52; e-mail: katarzyna.fiedorowicz@pum.edu.pl
  • inż. Małgorzata Wróblewska - starszy technik analityki medycznej; tel. +91 48 466 16 60; e-mail: malgorzata.wroblewska@pum.edu.pl

 
 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE / Studia stacjonarne I i II stopnia

WYDZIAŁ

   KIERUNEK   

   ROK   

PRZEDMIOT

   PLIKI    

WMiS

Lekarski

III

   Metodologia badań naukowych   

Regulamin

WFBMiML

Farmacja

    II   

   Współczesna analiza instrumentalna   

Program

Podział na zespoły

   III   

   Mikrobiologia   

 

   Biotechnologia medyczna

   II   

Mikrobiologia ogólna

Program

Konspekty

Sylabus

III

    Mikrobiologia przemysłowa

 

I st. II

Mikrobiologia i choroby zakaźne

Program i harmonogram

I st. II

Produkcja białek rekombinowanych i leków biologicznych

 

I st. II

Peptydowe biblioteki fagowe

 

Analityka medyczna

II

Mikrobiologia ogólna

 

III

Diagnostyka mikrobiologiczna

 

III

Serologia grup krwi i transfuzjologia

 

IV

Praktyczna nauka zawodu

 

IV

Propedeutyka diagnostyki klinicznej

 

V

Praktyczna nauka zawodu

 

V

Systemy jakości i akredytacja laboratoriów

 

V

Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych

 

WNoZ

Dietetyka

I

Mikrobiologia żywności z elementami mikrobiologii ogólnej

 

   Ratownictwo   

I

Mikrobiologia

 

 

 

ENGLISH PROGRAM 

FACULTY YEAR OF STUDY SUBJECT

FILES 

    MEDICINE English Speaking Students    

III

   Research methodology    

 

 

 

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE / Studia Stacjonarne I i II stopnia 

WYDZIAŁ

   KIERUNEK   

 ROK  

 PRZEDMIOT 

 PLIKI  

WNoZ

Pielęgniarsto / Położnictwo

I st. II Serologia grup krwi z transfuzjologią serologia_pielęgniarstwo_21_02_2023
WFBMiML

Farmacja

II Biologia bakteriofagów  
III Metody molekularne w mikrobiologii  
IV Podstawy diagnostyki laboratoryjnej  
IV Mikrobiologia przemysłowa  
V Współczesna lipidomika  

Biotechnologia medyczna

III Współczesna lipidomika  
I st. II Biologia bakteriofagów  
II st. II  Współczesna lipidomika   

Analityka medyczna

II Biologia bakteriofagów  
V Technika pisania i prezentowania prac naukowych  
V Współczesna lipidomika

 

 

 

Studia Niestacjonarne I i II stopnia 

 WYDZIAŁ   KIERUNEK   ROK  PRZEDMIOT  PLIKI  

WNoZ

Dietetyka

I Mikrobiologia żywności z elementami mikrobiologii ogólnej   

 

 

 Studia III stopnia

PRZEDMIOT PLIKI
Badania ilościowe w medycynie i naukach o zdrowiu   
Metodologia badań naukowych  
Przygotowania projektu i pozyskiwanie środków na badania naukowe   

 

 

 

 

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Współczesna analiza instrumentalna [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Lipidomika [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Mikrobiologia [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Mikrobiologia przemysłowa [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Metody molekularne w mikrobiologii [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Mikrobiologia [kierunek: Dietetyka]
22/09/2022
Research methodology [kierunek: Medicine]
22/09/2022
Metodologia badań naukowych [kierunek: Lekarski]
22/09/2022
Peptydowe biblioteki fagowe [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Mikrobiologia przemysłowa [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Mikrobiologia i choroby zakaźne [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Lipidomika [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Metody molekularne w mikrobiologii [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Technika pisania i prezentowania prac naukowych [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Produkcja białek rekombinowanych i leków biologicznych [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Mikrobiologia ogólna [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Serologia grup krwi [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Mikrobiologia [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Biochemia i chemia kliniczna [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Immunochemia [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Hematologia [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Analityka ogólna [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Diagnostyka mikrobiologiczna [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Mikrobiologia ogólna [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Serologia grup krwi i transfuzjologia [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Systemy jakości i akredytacja laboratoriów [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Organizacja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Technika pisania i prezentowania prac naukowych [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Lipidomika [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Propedeutyka diagnostyki [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Propedeutyka diagnostyki [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Lipidomika [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Technika pisania i prezentowania prac naukowych [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Organizacja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Systemy jakości i akredytacja laboratoriów [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Serologia grup krwi i transfuzjologia [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Mikrobiologia ogólna [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Diagnostyka mikrobiologiczna [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Analityka ogólna [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Hematologia [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Immunochemia [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Biochemia i chemia kliniczna [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Mikrobiologia [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Serologia grup krwi [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Produkcja białek rekombinowanych i leków biologicznych [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Metody molekularne w mikrobiologii [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Technika pisania i prezentowania prac naukowych [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Lipidomika [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Mikrobiologia i choroby zakaźne [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Mikrobiologia przemysłowa [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Peptydowe biblioteki fagowe [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Metodologia badań naukowych [kierunek: Lekarski]
21/09/2022
Research methodology [kierunek: Medicine]
21/09/2022
Mikrobiologia [kierunek: Dietetyka]
21/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Metody molekularne w mikrobiologii [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Mikrobiologia przemysłowa [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Mikrobiologia [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Lipidomika [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Współczesna analiza instrumentalna [kierunek: Farmacja]
21/09/2022

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIKROBIOLOGIA DLA KIERUNKU FARMACJA 2022/2023
PROGRAM ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIKROBIOLOGIA DLA KIERUNKU FARMACJA 2022/2023
MIKROBIOLOGIA 2022/2023 - PLAN ZAJĘĆ FARMACJA III ROK
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI Z ELEMENTAMI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ DIETETYKA I ROK I° PLAN ZAJĘĆ 2022/2023
PROPEDEUTYKA DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ PLAN ZAJĘĆ 2022/2023 - ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK
ANALITYKA MEDYCZNA III ROK DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA PLAN ZAJĘĆ 2022/2023
PROTOKOŁY I KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA DLA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA 2022/2023
KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU MIKROBIOLOGIA DLA KIERUNKU DIETETYKA 2022/2023
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886