Studia I, II stopniaZakład Medycyny Laboratoryjnej


Siedziba jednostki:

Aleja Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, Teren SPSK2 PUM w Szczecinie, Budynek nr III, piętro II


Sekretariat:


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska, kierownik zakładu

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Elżbieta Cecerska-Heryć, adiunkt naukowo-dydaktyczny, +48 91 466 16 57, elzbieta.cecerska.heryc@pum.edu.pl
  • dr n. med. Natalia Serwin, adiunkt naukowo-dydaktyczny, +48 91 466 16 57, natalia.serwin@pum.edu.pl
  • dr n. med. Katarzyna Mańkowska, adiunkt naukowo-dydaktyczny, +48 91 466 16 59, Katarzyna.mankowska@pum.edu.pl
  • dr n. med. Agata Pruss, asystent naukowo-dydaktyczny, +48 91 466 16 55, agata.pruss@pum.edu.pl
  • dr n. med. Bartłomiej Grygorcewicz, asystent naukowo-dydaktyczny, +48 91 466 16 57, bartlomiej.grygorcewicz@pum.edu.pl
  • mgr inż. Marta Roszak, asystent naukowy | doktorant, +48 91 466 16 57, marta.roszak@pum.edu.pl

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Współczesna analiza instrumentalna [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Lipidomika [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Mikrobiologia [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Mikrobiologia przemysłowa [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Metody molekularne w mikrobiologii [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Farmacja]
22/09/2022
Mikrobiologia [kierunek: Dietetyka]
22/09/2022
Research methodology [kierunek: Medicine]
22/09/2022
Metodologia badań naukowych [kierunek: Lekarski]
22/09/2022
Peptydowe biblioteki fagowe [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Mikrobiologia przemysłowa [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Mikrobiologia i choroby zakaźne [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Lipidomika [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Metody molekularne w mikrobiologii [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Technika pisania i prezentowania prac naukowych [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Produkcja białek rekombinowanych i leków biologicznych [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Mikrobiologia ogólna [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Biotechnologia]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Serologia grup krwi [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Mikrobiologia [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Biochemia i chemia kliniczna [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Immunochemia [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Hematologia [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Analityka ogólna [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Diagnostyka mikrobiologiczna [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Mikrobiologia ogólna [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Serologia grup krwi i transfuzjologia [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Systemy jakości i akredytacja laboratoriów [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Organizacja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Technika pisania i prezentowania prac naukowych [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Lipidomika [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022
Propedeutyka diagnostyki [kierunek: Analityka medyczna]
22/09/2022

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Propedeutyka diagnostyki [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Lipidomika [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Technika pisania i prezentowania prac naukowych [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Organizacja Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Systemy jakości i akredytacja laboratoriów [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Serologia grup krwi i transfuzjologia [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Mikrobiologia ogólna [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Diagnostyka mikrobiologiczna [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Analityka ogólna [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Hematologia [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Immunochemia [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Biochemia i chemia kliniczna [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Mikrobiologia [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Praktyczna nauka zawodu: Serologia grup krwi [kierunek: Analityka medyczna]
21/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Mikrobiologia ogólna [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Produkcja białek rekombinowanych i leków biologicznych [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Metody molekularne w mikrobiologii [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Technika pisania i prezentowania prac naukowych [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Lipidomika [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Mikrobiologia i choroby zakaźne [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Mikrobiologia przemysłowa [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Peptydowe biblioteki fagowe [kierunek: Biotechnologia]
21/09/2022
Metodologia badań naukowych [kierunek: Lekarski]
21/09/2022
Research methodology [kierunek: Medicine]
21/09/2022
Mikrobiologia [kierunek: Dietetyka]
21/09/2022
Biologia bakteriofagów [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Metody molekularne w mikrobiologii [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Mikrobiologia przemysłowa [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Mikrobiologia [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Lipidomika [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
Współczesna analiza instrumentalna [kierunek: Farmacja]
21/09/2022
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886