Studia I, II stopniaKlinika Pediatrii Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM, Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1; bud. ŚW. MIKOŁAJ, wejście "M", II piętro, pom. 330


Sekretariat:

91 425-0516, fax 91 425-0517


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, - kierownik kliniki
 • dr n. med. Sebastian Woźniak, - z-ca kierownika kliniki
 • p.o. mgr Agnieszka Hnatejko-Nowak, - pielęgniarka oddziałowa

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. med. Paulina Dworak, specjalista pediatrii i immunologii klinicznej, ,
 • dr n. med. Agnieszka Kruk , specjalista pediatrii, ,
 • dr n. med. Paweł Wawryków, specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięce, ,
 • dr n. med. Paula Szołomicka-Kurzawa, specjalista pediatrii, ,
 • dr n. med. Małgorzata Syrenicz , specjalista pediatrii i endokrynologii, ,
 • dr n. med. Beata Krupa , specjalista pediatrii, ,

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Sebastian Woźniak

Pielęgniarka Oddziałowa: p.o. mgr Agnieszka Hnatejko-NowakKlinika Pediatrii i Onkologii Dziecięcej została powołana 21 czerwca 2017 roku uchwałą 87/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w wyniku reorganizacji Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

Klinika posiada akredytacje w dziedzinach: pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, które uprawniają do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz odbywania staży kierunkowych w wyżej wymienionych dziedzinach.

Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej jest ośrodkiem referencyjnym dla województwa Zachodniopomorskiego, specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu dzieci z następującymi schorzeniami:

 • nowotwory łagodne i złośliwe
 • fakomatozy (neurofibromatozy i in.)
 • pierwotne niedobory odporności
 • zespoły predysponujące do chorób nowotworowych
 • naczyniaki
 • znamiona atypowe i dysplastyczne
 • powiększone węzły chłonne
 • inne, niezakaźne choroby dzieci

Klinika prowadzi nauczanie studentów wydziału lekarskiego w zakresie pediatrii.Oddział Onkologii Dziecięcej
tel.: 91 425-3142

 • diagnostyka i leczenie guzów litych u dzieci. Klinika ściśle współpracuje z Kliniką Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii oraz z Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej, jest także członkiem Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych. Daje to możliwość kompleksowego leczenia nowotworów wieku dziecięcego.


Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Przy Klinice działa Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej pełniąca funkcję konsultacyjną czynna codziennie w godzinach 9:00 - 13:00:

 • Poniedziałek: dzieci z podejrzeniem pierwotnych niedoborów odporności
 • Wtorek - piątek: dzieci z podejrzeniem chorób hematologicznych i onkologicznych

Kontakt

Sekretariat

91 425-0516, fax 91 425-0517

kontakt e-mail

Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1; bud. ŚW. MIKOŁAJ, wejście "M", II piętro, pom. 330

Dyżurka pielęgniarek

91 425-3142

Lokalizacja Kliniki:

Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1; bud. ŚW. MIKOŁAJ, wejście "M", II piętro


Jarosław Peregud-Pogorzelski

prof. dr hab. n. med.
Jarosław Peregud-Pogorzelski
specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, onkologii klinicznej, hematologii


Sebastian Woźniak

dr n. med.
Sebastian Woźniak
specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej


Paulina Dworak

dr n. med.
Paulina Dworak
specjalista pediatrii i immunologii klinicznej


dr n. med.
Agnieszka Kruk
specjalista pediatrii


Paweł Wawryków

dr n. med.
Paweł Wawryków
specjalista pediatrii, onkologii i hematologii dziecięce


Paula Szołomicka-Kurzawa

dr n. med.
Paula Szołomicka-Kurzawa
specjalista pediatrii


dr n. med.
Małgorzata Syrenicz
specjalista pediatrii i endokrynologii


dr n. med.
Beata Krupa
specjalista pediatriiZajęcia dla III roku WMiS z zakresu Propedeutyki Chorób Dzieci
kontakt mail: sppchrdz@pum.edu.pl
odpowiedzialna za dydaktykę: dr n. med. Paula Szołomicka-Kurzawa; mail: paula.szolomicka.kurzawa@pum.edu.pl

UWAGA STUDENCI III ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO!

Zajęcia z pediatrii odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie Kliniki - załącznik

Wykłady odbywają się on line, poprzez Teams, według załączonego planu.

Seminaria odbywają się w sali wykładowej Centrum Symulacji Medycznej PUM, ul. Klonowica 50.

Ćwiczenie nr 2 "Okres noworodkowy" odbywa się w następujących miejscach:|
1. Klinika Neonatoligii i Intensywnej Terapii Noworodka, oddział w SPSK2, ul. Powstańców WLKP. 72 - dla podgrup grupy wtorkowej (S7) i piątkowej (S3 i S4),
2. Klinika Neonatoligii i Intensywnej Terapii Noworodka, oddział Szpitala w Policach, ul. Siedlecka 2 - dla podgrup grupy środowej (S5 i S6) i czwartkowej (S1 i S2).
Uwaga: 
w dniach 10 i 11.02. ćwiczenie nr 2 odbywa się według zmienionego planu:
10.02.: podgrupa 2 - SPSK2, podgrupa 4 - Police
11.02.: podgrupa 15 - SPSK2, podgrupa 20 - Police

UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!

Studenci obowiązani są do zapoznania się z informacjami, umieszczonymi w załączniku "Zarządzenia epidemiologiczne" i postępowania zgodnie z ich treścią.

Materiały dydaktyczne, wymagane do nauki na odległość dostępne są także pod adresem:https://dysk.pum.edu.pl/index.php/s/YwVVBpRy41c2hor

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin
11/01/2022

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabusy PL
11/01/2022
Sylabusy ENG
11/01/2022
Plan zajęć studentów III roku
11/01/2022

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Forma zajęć
11/01/2022
Lista podręczników
11/01/2022
Zarządzenia epidemiologiczne
11/01/2022
Tematyka poszczególnych ćwiczeń
11/01/2022
Tematyka wykładów seminariów i ćwiczeń z propedeutyki chorób dzieci
11/01/2022
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886