Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieKlinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, wejście C, IV piętro, sale dydaktyczne: 6B, 8B, sekretariat: 5/21C (drugie drzwi za kaplicą)


Sekretariat:

mgr Anna Bosiak, tel. +48 91 425 35 81, cluw@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab. n. med. Cezary Pakulski, docent

Kadra dydaktyczna:

  • mgr Paulina Bielska, wykładowca, tel. +48 91 425 35 81, paulina.bielska@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Maciej Denisiuk wykładowca, tel. +48 91 425 35 81, maciej.denisiuk@pum.edu.pl
  • dr n. zdr. Monika Felczerek wykładowca, tel. +48 91 425 35 81, monika.felczerek@pum.edu.pl
  • mgr Kamila Pawłowicz wykładowca, tel. +48 91 425 35 81, kamila.pawłowicz@pum.edu.pl
  • mgr Katarzyna Taczała wykładowca, tel. +48 91 425 35 81, katarzyna.taczała@pum.edu.pl

Działalność podstawowa:

- przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej: prowadzenie zajęć przewidzianych programami kształcenia,
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole: opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu “Komunikacja i debriefing w zespołach ratownictwa medycznego”.  

Działalność dodatkowa:

- kształtowanie potrzeby samodoskonalenia i doskonalenia warsztatu: przygotowanie studentów do osiągania sukcesów w ogólnopolskich zawodach zespołów ratownictwa medycznego,
- popularyzacja wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej (w atrakcyjny sposób) wśród studentów PUM: Koło Ratunkowe prowadzone przez Pracowników Jednostki jest najliczniejszym kołem prowadzonym w PUM,
-  popularyzacja wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej wśród osób niezwiązanych z medycyną: nauczanie pierwszej pomocy uczniów, wychowanków i personelu szkół i przedszkoli, udział w eventach promujących zdrowy tryb życia,
- działalność charytatywna, kształtowanie empatycznej postawy: nieodpłatne nauczanie pierwszej pomocy, udział w akcjach charytatywnych,
- aktywna współpraca z jednostkami systemu Ratownictwa Medycznego: organizacja największych na Pomorzu Zachodnim ćwiczeń w zakresie zabezpieczenia zdarzeń masowych angażujących Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję, Szpitale.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886