Studia I, II stopniaKlinika Neurologii


Siedziba jednostki:

ul. Unii Lubelskiej 1, 71, 252 Szczecin; budynek H SPSK1, piętro IV


Sekretariat:

Tel: +48 91 425 32 51, E-mail: marta.masztalewicz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab. n.med. Marta Masztalewicz, kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • Gołąb-Janowska Monika, , ,
  • Grzelec Halina , (od paździenika 2022 odchodzi na emeryturę), ,
  • Machowska-Sempruch Karolina, , ,
  • Meller Agnieszka, , ,
  • Pawlukowska Wioleta, , ,
  • Wełnicka-Wesołowska Agnieszka, , ,

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886