Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIASamodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70 - 111 Szczecin, budynek XVIII, poziom -1


Sekretariat:

dr n. zdr. Marta Grzegocka - samodzielny referent; tel.: 91 466 17 30; mail: zstdz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • dr n. med. Joanna Manowiec

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. med. Joanna Manowiec: Starszy wykładowca 91 466 17 30 joanna.manowiec@pum.edu.pl
 • dr n. med. Alicja Suszczewicz: starszy wykładowca, alicja.suszczewicz@pum.edu.pl
 • dr n. med. Anna Jarząbek: adiunkt, anna.jarząbek@pum.edu.pl
 • dr n. med. Magdalena Gońda - Domin: adiunkt, magdalena.gonda.domin@pum.edu.pl
 • dr n. med. Agnieszka Kus - Bartoszek: wykładowca, agnieszka.kus.bartoszek@pum.edu.pl
 • lek.dent. Aleksandra Wdowiak - Szymanik: wykładowca, aleksandra.wdowiak@pum.edu.pl

ROK AKADEMICKI 2022 - 2023

Szanowni Studenci,

Przypominamy że na zajęcia kliniczne należy przychodzić w fartuchu, obuwiu zmiennym oraz posiadać identyfikator.  Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się z Zarządzeniem Rektora PUM nr 105/2022. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022 / 2023 (w zakładce dokumeny do pobrania).

Na stronie poniżej znajdą Państwo:

 1. PLANY ZAJĘĆ / TIMETABLES
 2. KOLOKWIA - EGZAMINY / COLLOQIUMS - EXAMS
 3. DOKMENTY ORGANIZACYJNE / ORGANIZATIONS DOCUMENTS
 • REGULAMINY / REGULATIONS
 • SYLABUSY / SYLLABI
 • INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI.

 


1. PLANY ZAJĘĆ / TIMETABLES

 

PROGRAM POLSKI ENGLISH PROGRAM
TEMATYKA ĆWICZEŃ KLINICZNYCH CLINICAL EXERCISES TOPICS
ROK sem. zimowy sem. letni YEAR winter sem. summer sem.
3 ROK pobierz
tematyka ćwiczeń
WYKŁADY 3-RD download LECTURES
4 ROK pobierz   4-TH download only practical classess
5 ROK pobierz   5-TH download only practical classess
5 ROK ULDEK   5-TH ULDEK  

 


2. KOLOKWIA -  EGZAMINYCH / COLLOQIUMS - EXAMS

 

EGZAMIN DYPLOMOWY ( 5 ROK PL)  ODBĘDZIE SIĘ 06 MARCA 2023 ROKU W GODZINACH OD 08.00 DO 11.00. 

MIEJSCE EGZAMINU:  SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

----

FINAL EXAM  for 5 th year will start  13.03.2023 at 08.15 to 11.00

PLACE OF EXAM: MIKOŁAJ COPERNICUS LECTURE HALL

 


 

ROK TEMATYKA DATA GODZINA MIEJSCE
5 PL KOLOKWIUM URAZY 24.10.2022 07.00 - 07.45 SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
4 PL KOLOKWIUM - WADY ROZWOJOWE 10.11.2022 07.00 - 07.45 SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
4EP TOPIC: DDE, lectures 1-3 04.11.2022   in department
5 PL MIAZGA 21.11.2022 07.00 - 07.45  
3 PL TEM. 1-4; 6 08.12.2022 07.00 - 07.45 SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
5 PL PRÓCHNICA 19.12.2022 07.00 - 07.45 SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
4 PL   13.01.2023 07.00 - 07.45 SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
5 PL WADY ROZWOJOWE 16.01.2023 07.00 - 07.45 SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
5 PL II TERMIN - PRÓCHNICA 23.01.2023 07.30 - 08.00 w Jednostce
3 PL NOWOTOWORY 03.04.2023 18.00 - 19.00

SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

4 PL MIAZGA Z.STAŁYCH NIEDOJRZAŁYCH 06.04.2023 07.00 - 08.00 SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
3 PL NOWOTWORY - 2 TERMIN 27.04.2023 07.00 -  08.00 SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 
3 PL

WYKŁADY - ZALICZENIE

11.05.2023 16.00 - 17.00  SALA. IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
4 PL MIAZGA POPRAWA 11.05.2023 16.00 - 17.00 SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
4 PL KOLOKWIUM URAZY 30.05.2023 07.00 - 08.00  SALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
4 PL POPR. MIAZGA Z. STAŁYCH NIEDOJRZAŁYCH 12.06.2023 09.00 - 10.00 w Jednostce
3PL POPRAWKA WYKŁADY 16.06.2023 16.00 - 17.00 SALA 1A, MCD1

 

Ostatnia aktualizacja : 18.04.2023
MGrzegocka

UWAGA 5 ROK

 • EGZAMIN USTNY: Egzaminy ustne odbywają się w semestrze letnim, po uprzednim ustaleniu terminu egzaminu z Kierownikiem. Egzamin odbywa się w grupach minimum 2 osobowych. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą Kierownik Jednostki oraz randomowy Asystent z Jednostki.
 • EGZAMINY PISEMNY: Termin ustalany jest w toku zajęć
 • EGZAMIN PRAKTYCZNY: Odbywa się podczas zajęć wg. ustalonego harmonogramu.

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

Informujemy, że nasza Uczelnia oferuje Wam szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach, m.in. pod niżej podanym linkiem znajdziecie zakładkę Komisji ds. mobbingu, w której opisana została Procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

https://www.pum.edu.pl/studia_iii_stopnia/wsparcie/komisja_ds_mobbingu/

W sekcji  - WSPARCIE,  znajdą Państwo również kontakt do Rzecznika praw studentów i doktorantów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla studentów.

 


3. DOKUMENTY ORGANIZACYJNE 2022 - 2023

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
REGULAMIN PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA I PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA
27/09/2022

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
SYLABUS Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA DLA 3 ROKU
22/09/2022
SYLABUS Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA DLA 4 ROKU
22/09/2022
SYLABUS Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA DLA 5 ROKU
22/09/2022
SYLLABUS FROM THE PEDIATRIC DENTISTRY FOR 1ST YEAR
22/09/2022
SYLLABUS FROM THE PEDIATRIC DENTISTRY FOR 4TH YEAR
22/09/2022
SYLLABUS FROM THE PEDIATRIC DENTISTRY FOR 5TH YEAR
22/09/2022

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886