Studia I, II stopnia
DO POBRANIASamodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70 - 111 Szczecin, budynek XVIII, poziom -1


Sekretariat:

dr n. zdr. Marta Grzegocka - samodzielny referent; tel.: 91 466 17 30; mail: zstdz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr n. med. Joanna, Manowiec

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Alicja Suszczewicz, starszy wykładowca, , alicja.suszczewicz@pum.edu.pl
  • dr n. med. Anna Jarząbek, adiunkt, , anna.jarząbek@pum.edu.pl
  • dr n. med. Magdalena Gońda - Domin, adiunkt, , magdalena.gonda.domin@pum.edu.pl
  • dr n. med. Agnieszka Kus - Bartoszek, wykładowca, , agnieszka.kus.bartoszek@pum.edu.pl
  • lek.dent. Aleksandra Wdowiak - Szymanik, wykładowca, , aleksandra.wdowiak@pum.edu.pl

ROK AKADEMICKI 2022 - 2023

Szanowni Studenci

Przypominamy że na zajęcia kliniczne należy przychodzić w fartuchu, obuwiu zmiennym oraz posiadać identyfikator.  Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się z Zarządzeniem Rektora PUM nr 105/2022. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022 / 2023 (w zakładce dokumeny do pobrania)

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
SYLABUS Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA DLA 3 ROKU
22/09/2022
SYLABUS Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA DLA 4 ROKU
22/09/2022
SYLABUS Z PRZEDMIOTU STOMATOLOGIA DZIECIĘCA DLA 5 ROKU
22/09/2022
SYLLABUS FROM THE PEDIATRIC DENTISTRY FOR 1ST YEAR
22/09/2022
SYLLABUS FROM THE PEDIATRIC DENTISTRY FOR 4TH YEAR
22/09/2022
SYLLABUS FROM THE PEDIATRIC DENTISTRY FOR 5TH YEAR
22/09/2022

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
22/09/2022
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886