Studia I, II stopniaStudium Praktycznej Nauki Języków Obcych


Siedziba jednostki:

ul. Ku Słońcu 13 klatka A, 71-073 Szczecin


Sekretariat:

tel.: +48 91 44 14 530, e-mail: spnjo@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • mgr Ireneusz Klimek, e-mail: ireneusz.klimek@pum.edu.pl

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. zdr. Damian Czepita, lektor języka angielskiego, +48 91 44 14 530, damian.a.czepita@pum.edu.pl
 • mgr Iwona Fydrych, lektor języka angielskiego, +48 91 44 14 530, iwona.fydrych@pum.edu.pl
 • mgr Aldona Janowicz, lektor języka angielskiego, +48 91 44 14 530, aldona.janowicz@pum.edu.pl
 • mgr Ireneusz Klimek, lektor języka angielskiego, +48 91 44 14 530, ireneusz.klimek@pum.edu.pl
 • mgr Jolanta Kozłowska, lektor języka angielskiego, +48 91 44 14 530, jolanta.kozlowska@pum.edu.pl
 • mgr Aleksandra Leśniak, lektor języka angielskiego, +48 91 44 14 530, aleksandra.lesniak@pum.edu.pl
 • mgr Magdalena Mrozik, lektor języka angielskiego, +48 91 44 14 530, magdalena.mrozik@pum.edu.pl
 • mgr Gary Stewart, lektor języka angielskiego, +48 91 44 14 530, gary.stewart@pum.edu.pl
 • mgr Zofia Edelman-Łubian, lektor języka angielskiego, +48 91 44 14 530, zofia.edelman.lubian@pum.edu.pl
 • mgr Małgorzata Undro, lektor języka angielskiego, +48 91 44 14 530, malgorzata.undro@pum.edu.pl
 • mgr Joanna Dubajko, lektor języka niemieckiego, +48 91 44 14 530, joanna.dubajko@pum.edu.pl
 • mgr Magdalena Brączkowska, lektor języka łacińskiego, +48 91 44 14 530, magdalena.braczkowska@pum.edu.pl

Działalność dydaktyczno-wychowawcza Studium:

 • nauczanie specjalistycznego  języka obcego: angielskiego lub  niemieckiego  na  Wydziałach: Medycyny i Stomatologii, Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz  Nauk o Zdrowiu
 • nauczanie języka polskiego dla studentów programu anglojęzycznego

 

Dodatkowa działalność Studium:

 • przeprowadzanie egzaminów doktorskich z języka obcego dla osób ze wszczętym przewodem doktorskim (STARY TRYB) 
 • przeprowadzanie egzaminów dla doktorantów PUM potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (NOWY TRYB)
 • przeprowadzanie egzaminów do specjalizacji

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin SPNJO na rok akademicki 2022/2023
01/06/2022
Teaching regulations for the academic year 2022/2023
01/06/2022

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
Zgłoszenie na egzamin dla doktorantów PUM (STARY TRYB)
01/06/2022
Zgłoszenie na egzamin dla doktorantów PUM (NOWY TRYB)
01/06/2022
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886