Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieZakład Alergologii Klinicznej


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70 - 111 Szczecin, budynek VI, parter


Sekretariat:

mgr Patrycja Maciejkowicz - samodzielny referent; tel. 91 466 18 56; mail: allergy@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr n. med. Iwona Poziomkowska - Gęsicka Kierownik, Adiunkt

Kadra dydaktyczna:

  • lek. med. Kamila Błudnicka - Wojtuń: Wykładowca 914661627 kamila.bludnicka.wojtun@pum.edu.pl
  • lek.med Marta Gazdowska Wykładowca 914661627 marta.gazdowska@pum.edu.pl

 

Zakład Alergologii Klinicznej PUM

 

Kierownik :dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka

Dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka  ukończyła z wróżnieniem Pomorską Akademię Medyczną w 1996 r.
Pracę zawodową rozpoczęła po zakończeniu stażu podyplomowego w 1997r. w Katedrze i Zakładzie Fizjologii PAM. Specjalizację I i II stopnia z chorób wewnętrznych uzyskała w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrologii  SPSK2 PUM.
W 2005 uzyskała stopień dr n. med. na podstawie pracy "Reaktywność oskrzeli na zastosowany zwiewnie salbutamol w odniesieniu do polimorfizmu genu receptora beta-2-adrenergicznego".
Specjalizację z alergologii uzyskała w 2010 roku. Od tego czasu związała sie na stałe z Zakładem Alergologii Klinicznej,  jak również aktywnie pracuje w strukturach  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Od 2021 roku pełni funkcję po. Kierownika Zakładu Alergologii Klinicznej PUM.
Jest przewodniczacą zachodniopomorskiego oddziału PTA juz  trzecią kadencję, sekretarzem Zarządu Głównego PTA oraz kierownikiem specjalizacji z alergologii.
W latach 2017- 2022 pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie alergologii.  
Od  2017 roku jest opiekunem studneckiego koła naukowego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej.
Prowadzi zajęcia na Wydziale Medycyny i Stomatologii dla grup polsko- i anglojęzycznych, oraz Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM dla studentów biotechnologii.
Główne tematy zainteresowań to: anafilaksja, astma, alergia na leki, pokarmy, diagnostyka molekularna w alergologii, leczenie biologiczne w alergologii.  Prowadzi szeroką dzałalność edukacyjną: wykłady dla specjalizujących się w alergologii, lekarzy rodzinnych, ortodontów, wykłady dla licealistów, specjalistów oraz farmaceutów.

Zespół:

lek. Błudnicka Wojtuń Kamila,
lek. Gazdowska Marta,
dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka
dr n. med. Ewa Janowska- lekarz współpracujcy SPSK2,
lek. Marta Rudnicka-lekarz współpracujcy SPSK2,
lek. Małgorzata Sokołowska-lekarz wspólpracujcy SPSK2,
dr n. med. Małgorzata Wiśniewska-lekarz wspłpracujacy SPSK2

Struktura PUM: Wydział Medycyny i Stomatologii PUM (WMiS).

Działalność dydaktyczna/naukowa/kliniczna

W Zakładzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla  studentów:

-Wydziału Medycyny i Stomatologii  IV rok lekarski,
- kierunku lekarsko-dentystycznego IV rok
- Biotechnologii Wydziału Farmacji,
- Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM.

Tematyka realizowanych badań

- Badania statutowe „Rejestr Anafilaksji pacjentów Poradni Alergologicznej SPSK nr 2 PUM".
- Współpraca z Centrum Alergologii - Charité Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Berlinie (Prof. dr med Margitta Worm) prowadzącym Rejestr Anaphylaxie Datenbant (www.anaphylaxie.net).


Stosowane techniki badawcze

W zakresie nadwrażliwości alergicznej i niealergicznej na leki, diagnostki alergii na pokarmy i dodatki do żywności, oraz z materiałem dostarczonym przez pacjenta:
- testy skórne punktowe,
- testy naskórkowe,
- płatkowe z atopenami,
-  testy śródskórne i płatkowe z lekami,
-  próby prowokacji pokarmami i lekami
- typowanie leków zastępczych (antybiotyki, leki przeciwbólowe, środki znieczulenia
przewodowego)
Diagnostyka in- vitro alergii IgE-zależnej przy użyciu metody ELISA i systemu UniCAP 100  dla
potrzeb diagnostyki klinicznej.
Diagnostyka reakcji i schorzeń z kręgu alergii : alergiczny nieżyt nosa i spojówek, astma oskrzelowa w tym kwalifikacja do leczenia biologicznego ciężkiej astmy, alergia na jady owadów błonkoskrzydłych, atopowego zapalenia skóry- w tym kwalifikacja do leczenia biologicznego ciężkiego AZS,  kontaktowego zapalenia skóry, pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego, anafilaksji oraz przejawów alergicznej i niealergicznej nadwrażliwości na leki.
Diagnostyka i leczenie wrodzonego obrzeku naczynioruchowego HAE w tym kwalifikacja do leczeniabiologicznego w profillaktyce długoterminowej.


--->>> PORADNIA ALERGOLOGII KLINICZNEJ SPSK 2

tel. 91466 1646

alergologia@spsk2-szczecin.pl


 

ROK AKADEMICKI 2022 - 2023

 

            PLAN ZAJĘĆ/SCHEDULE

       

LEKARSKI, 4 ROK MEDICINE, 4 th year            
BIOTECHNOLOGIA
A+B: 10.10 - 20.12.2022
STOMATOLOGIA, 4 tok DENTISTRY, 4 th year
semestr letni summer semester

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

Informujemy, że nasza Uczelnia oferuje Wam szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach, m.in. pod niżej podanym linkiem znajdziecie zakładkę Komisji ds. mobbingu, w której opisana została Procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

https://www.pum.edu.pl/studia_iii_stopnia/wsparcie/komisja_ds_mobbingu/

W sekcji  - WSPARCIE,  znajdą Państwo również kontakt do Rzecznika praw studentów i doktorantów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla studentów.

 


REGULAMINY

Plik
Opis
Data
REGULAMIN DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2022-2023
30/09/2022
REGULAMIN DLA KIERUNKU LEKARSKO - DENTYSTYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2022-2023
30/09/2022
REGULAMIN DLA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA W ROKU AKADEMICKIM 2022-2023
07/10/2022
REGULATIONS FOR MEDICINE IN ACEDEMIC YEAR - 2022-2023
REGULATIONS FOR DENTISTRY IN ACEDEMIC YEAR - 2022-2023

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
STOMATOLOGIA
28/10/2022
DENTISTRY
28/10/2022
BIOTECHNOLOGIA
28/10/2022
LEKARSKI
30/03/2023
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886