Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieZakład Higieny i Epidemiologii


Siedziba jednostki:


Sekretariat:


Kierownictwo:


Kadra dydaktyczna:


REGULAMINY

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Basics of EBM (Evidence Based Medicine) 22/23
15/05/2023
Farmakoepidemiologia 22/23
15/05/2023
Higiena i epidemiologia 22/23
15/05/2023
Jurisdiction 22/23
15/05/2023
Orzecznictwo 22/23
15/05/2023
Podstawy EBM (Evidence Based Medicine) 22/23
15/05/2023
Public health with epidemiology and hygiene 22/23
15/05/2023
Soicial Dentistry 22/23
15/05/2023
Stomatologia społeczna 22/23
15/05/2023
Zdrowie publiczne z epidemiologią i higieną 22/23
15/05/2023
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886