Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieZakład Propedeutyki, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego


Siedziba jednostki:


Sekretariat:


Kierownictwo:


Kadra dydaktyczna:


Poradnie Przykliniczne


PORADNIA PRZYKLINICZNA ZAKŁADU PROPEDEUTYKI , CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO PUM SPSK NR 1 W SZCZECINIE

PORADNIA  NADCIŚNIENIA  TĘTNICZEGO

- rejestracja od 8:00 do 15:00 (pn - pt); tel. (091) 425 34 04

- lekarze przyjmujący:

prof. hab. n.med. Krystyna Widecka

dr n. med. Jacek Głoawala

 

Pracownia Naukowa

Pracownik inżynieryjno-techniczny: Barbara Biedrzycka

Pracownia Naukowa Zakładu Propedeutyki, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

zlokalizowana na 5 piętrze SPSK1, wejście C.

Kontakt telefoniczny: 91 425 35 29


Pracownia posiada sprzęt badawczo-pomiarowy:


Czytnik Mikropłytkowy absorbancji ELx800 ™ wraz z automatyczną płuczką.

Wykorzystanie testów ELISA i EIA.

Odczytuje płytki 6-, 12-, 24-, 48- i 96-dołkowe w zakresie absorbancji 0 - 3000 OD.

Zakres długości fali do 400 - 750 nm.

Obecnie wykoywane są oznaczenia:

Aldosteronu, Reniny, Metanefryn, Katecholamin, Testosteronu, Adiponektyny, Renalazy, Nesfatyny, Endostatyny, Kopeptyny, Irisiny.

 

Działalność naukowo-badawcza


Tematyka badań prowadzonych w ZAKŁADZIE  PROPEDEUTYKI ,CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NADCIŚNIENIA  TĘTNICZEGO

  1. Ocena wskaźnika stężenia aldosteronu i aktywności reniny w osoczu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie.
  2. Znaczenie substancji hormonalnych i wazoaktywnych w patofizjologii nadciśnienia samoistnego, opornego na leczenie i wtórnego.
  3. Znaczenie substancji hormonalnych i wazoaktywnych w patofizjologii zespołu metabolicznego.
  4. Wskaźnik stężenia aldosteronu i aktywności reniny w osoczu oraz polimorfizm genu syntazy aldosteronu u kobiet z nadciśnieniem pomenopauzalnym
  5. Wczesne wykrywanie subklinicznych uszkodzeń narządowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w regionie zachodniopomorskim.
  6. Ocena związku pomiędzy przerostem lewej komory serca a upośledzeniem filtracji kłębuszkowej u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
  7. Ocena zmienności długoterminowej ciśnienia tętniczego u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i jej związek z markerami wczesnych uszkodzeń narządowych.
  8. Ocena grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej u osób z zespołem metabolicznym w relacji do depozytu tłuszczu trzewnego.
  9. Ocena skuteczności leczenia hipotensyjnego w regionie zachodniopomorskim.
  10. Ocena powikłań narządowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w ramach ogólnopolskiego Rejestru Nadciśnienia Tętniczego.


Zakład Propedeutyki , Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego t uczestniczy w Krajowym Rejestrze Osób z Nadciśnieniem Tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym. Projekt ten ma na celu ocenę rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego w populacji polskiej, poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia chorych z nadciśnieniem tętniczym, edukację lekarzy sprawujących nad nimi opiekę, wypracowanie standardów opieki oraz systemu dostępu do konsultacji i diagnostyki wysokospecjalistycznej, wreszcie identyfikację osób wysokiego ryzyka wśród krewnych chorych z nadciśnieniem tętniczym. Wykorzystanie szczegółowej wiedzy na temat lokalnego rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego i czynników ryzyka chorób układu krążenia pozwoli na stworzenie programów regionalnych.

 

DZIAŁALNOŚĆ  DYDAKTYCZNA

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886