Studia I, II stopniaZakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin


Sekretariat:

dr n. zdr. Marta Grzegocka - samodzielny referent; tel: +48 91 466 16 73, e-mail: zpropst@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • dr hab. n. med. Danuta Lietz - Kijak, kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

 • dr n. med. Gronwald Helena, Asystent , 91 466 16 66, helena.gronwald@pum.edu.pl
 • dr n. med. Skomro Piotr, Starszy Wykładowca, 91 466 16 67, piotr.skomro@pum.edu.pl
 • lek.dent. Barbara Gronwald, Wykładowca, 91 466 16 67, barbara.gronwald@pum.edu.pl
 • lek.dent. Lidia Kozłowska, Wykładowca, 91 466 16 73, lidia.kozlowska@pum.edu.pl
 • lek. dent. Garstka Adam, Wykładowca, 91 466 16 67, adam.garstka@pum.edu.pl

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • Anatomia i Fizjologia narządu żucia dla I roku Wydziału Medycyny i Stomatologii
 • Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny dla II roku Wydziału Medycyny i Stomatologii
 • Zarządzanie i Ekonomika dla II roku Wydziału Medycyny i Stomatologii
 • Rehabilitacja dla IV  roku Wydziału Medycyny i Stomatologii
 • Studenckie Koło Naukowe STO - MATER - FIZ
  • opiekunowie koła:
   • dr hab. n. med. Danuta Lietz - Kijak
   • dr n. med. Helena Gronwald

2. Działalność naukowo-badawcza

 1. Fizykodiagnostyka i fizykoterapia stomatologiczna
  1. abrazja powietrzna - w leczeniu choroby próchnicowej i profilaktyce przyzębia brzeżnego
  2. ozonoterpia
   • w profilaktyce choroby próchnicowej
   • w leczeniu tkanek miękkich
   • w leczeniu endodontycznym
   • w leczeniu chorób przyzębia
  3. magnetostymulacja - wykorzystywana w leczeniu powikłań stomatologicznych (stomatologia zachowawcza, dziecięca, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna)
  4. magnetoledoterapia - wykorzystywana w leczeniu powikłań stomatologicznych
  5. magnetolaseroterapia - badania pilotażowe
  6. fizykodiagnostyka w stomatologii
   • tkanek zęba
   • stawu skroniowo-żuchwowego
   • środowiska jamy ustnej
 2. Metabolizm fluoru (F), magnezu (Mg), wapnia (Ca) w tkankach zęba
 3. Badania materiałowe tkanek twardych zęba oraz wybranych materiałów stomatologicznych.

Zasadnicza problematyka naukowa

 • możliwości diagnostyczne w stomatologii przy użyciu nowoczesnych aparatów diagnostycznych
 • wykorzystanie fizykalnych metod leczenia i rehabilitacji
  w stomatologii

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie

Współpraca prowadzona z innymi jednostkami

 • Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Medycznej PUM
 • Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej PUM
 • Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM
 • Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Medycznej PUM
 • Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej PUM
 • Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej
 • Zakład Anatomii Prawidłowej PUM
 • Zakład Fizyki Medycznej PUM
 • Katedra i Zakład Angiologii Chorób Wewnętrznych i Fizjoterapii ŚUM Bytom
 • Katedra Biofizyki AM Poznań
 • Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
 • Sekcja Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii od 2009r.
 • Firma Med & Live

Działalność medyczno-usługowa

 • fizykoterapia i fizykodiagnostyka stomatologiczna
 • leczenie zachowawcze-endodoncja i stomatologia kosmetyczna
 • leczenie ortodontyczne
 • podstawowe leczenie chirurgiczne
 • podstawowe leczenie protetyczne

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus dla 1 roku stomatologii z przedmiotu Anatomia i fizjologia narządu żucia, w roku akademickim 2022 - 2023
21/09/2022
Sylabus dla 2 roku stomatologii z przedmiotu Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny, w roku akademickim 2022 - 2023
21/09/2022
Sylabus dla 4 roku stomatologii z przedmiotu Rehabilitacja, w roku akademickim 2022 - 2023
21/09/2022

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
Zajęcia rozpoczynają się 4 października 2022 i trwają do 10 lutego 2023 roku
21/09/2022
Classes start on October 4, 2022 and run until February 10, 2023
21/09/2022
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886