Samodzielna Pracownia Badań Biochemicznych


Siedziba jednostki:

ul. Władysława Broniewskiego 24, 71 - 460 Szczecin


Sekretariat:

Tel: +48 91 441 48 06, faks. +48 91 441 4807, email: spbb@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka, Adiunkt

Kadra dydaktyczna:

  • mgr Joanna Palma, Asystent, +48 91 441 48 14, joanna.palma@pum.edu.pl

Kadra naukowo-techniczna:


Doktoranci:

  • lek. Honorata Mruk-Mazurkiewicz

Tematyka badań naukowych:

  • zaburzenia kompozycji mikrobioty jelitowej i wpływu tych zmian na funkcjonowanie neuropsychiatryczne oraz inne manifestacje kliniczne;
  • biologiczne uwarunkowania przepuszczalności jelitowej.

Konsultacje dla studentów:

Nauczyciel dydaktyczny Dzień tygodnia/ godzina konsultacji Gabinet Email

dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka

czwartek 10.00-13.00

gab. 302

karolina.skonieczna.zydecka@pum.edu.pl

mgr Joanna Palma
po uprzednim umówieniu mailowym

czwartek 14:30-15:30

gab. 307

joanna.palma@pum.edu.pl

 


Koła naukowe: 

SKN Medycyny Stylu Życia PUM

Opiekun Koła: dr hab. n. med. i n. o zdr.  Karolina Skonieczna-Żydecka

Przewodnicząca Koła: Maria Marlicz

Czym się zajmujemy:

 

Cel:

 

Kogo szukamy:

 

Zapisy wstępne:

U opiekuna koła 


Sympozja naukowe i konferencje:

  • „Mikrobiota 2022 - co nowego w omice i klinice?" Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną. Szczecin 4 czerwca 2022 - konferencja online (współorganizator).

Granty:

  • Projekt Imminent Disease Prediction and Prevention at the Environment Host Interface (IMMEDIATE), mający na celu ocenę funkcjonowania osi dieta-mikrobiom-immunometabolizm, będzie realizowany w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
  • Badanie COH-FIT (ang. The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times) to duży międzynarodowy projekt ankietowy dla populacji krajów dotkniętych pandemią koronawirusa (COVID-19). W projekt zaangażowanych jest prawie 200 naukowców z ponad 35 krajów świata. Został on zatwierdzony przez wiele krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych. 


Publikacje naukowe:

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
REGULAMINY NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 / REGULATIONS FOR THE 2022/2023 ACADEMIC YEAR
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej
Szkoła Doktorska

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
DIETETYKA KLINICZNA I stopień
Biochemia dla dietetyków (1 rok)
Podstawy metodologii badań w naukach o zdrowiu (2 rok)
DIETETYKA KLINICZNA II stopień
Badania naukowe w naukach o zdrowiu (1 rok)
Biostatystyka w dietetyce (2 rok)
FIZJOTERAPIA jednolite magisterskie
Biochemia (1 rok)
Podstawowe czynności medyczne (1 rok)
KOSMETOLOGIA I stopień
Biotechnologia w kosmetologii (1 rok)
Biochemia (2 rok)
PIELĘGNIARSTWO I stopień
Biochemia (1 rok)
Badania naukowe w pielęgniarstwie (2 rok)
POŁOŻNICTWO I stopień
Biochemia (1 rok)
Badania naukowe w położnictwie (2 rok)
WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I stopień
Biochemia (2 rok)
SZKOŁA DOKTORSKA III stopień
Podstawy metaanalizy (2 rok)
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886