Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego


Siedziba jednostki:

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, budynek 8


Sekretariat:

Telefon: +48 91 480 09 32, fax. +48 91 480 09 05, e-mail: pielspec@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • Prof. dr hab. n. zdr. Anna Jurczak

Kadra dydaktyczna:

 • Dr n. med. Bożena Gorzkowicz
 • Dr n. med. Konrad Jarosz
 • Dr n. zdr. Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk
 • Mgr Izabela Napieracz-Trzosek
 • Dr n. zdr. Joanna Owsianowska
 • Dr n. zdr. Renata Robaszkiewicz-Bouakaz
 • Dr n. zdr. Edyta Tracz
 • Dr n. med. Sylwia Wieder-Huszla
 • Dr n. zdr. Ewa Zamojska-Kościów
 • Dr n. zdr. Alina Jurewicz

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Wewnętrzny regulamin Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego 2022/2023

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
PIELĘGNIASTWO I STOPNIA NST : 1 ROK: Zakażenia szpitalne
PIELĘGNIASTWO I STOPNIA NST : 2 ROK: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
PIELĘGNIASTWO I STOPNIA NST : 3 ROK: - Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
PIELĘGNIASTWO I STOPNIA NST : 3 ROK: - Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
PIELĘGNIASTWO I STOPNIA NST : 3 ROK: - Psychiatria i piel. psychiatryczne
PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STACJONARNE : 1 ROK: Zakażenia szpitalne
PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STACJONARNE : 3 ROK: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STACJONARNE : 3 ROK: Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STACJONARNE : 3 ROK: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STACJONARNE : 3 ROK: Psychiatria i piel. psychiatryczne
Psychologia zdrowia : pierwsza pomoc przedlekarska
Logopedia I STOPNIA STACJONARNE
Dietetyka I STOPNIA STACJONARNE
Kosmetologia I STOPNIA STACJONARNE
POŁOŻNICTWO II STOPNIA STACJONARNE : 1 ROK: Badania naukowe
POŁOŻNICTWO II STOPNIA STACJONARNE : 1 ROK: terapia bólu ostrego i przewlekłego
POŁOŻNICTWO II STOPNIA STACJONARNE : 1 ROK: edukacja w cukrzycy
POŁOŻNICTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Edukacja w chorobach nowotworowych
POŁOŻNICTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Zakażenia w położnictwie, neonatologii i ginekologii
POŁOŻNICTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 1 ROK: Badania naukowe
POŁOŻNICTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 1 ROK: Terapia bólu ostrego i przewlekłego
POŁOŻNICTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE: 1 ROK: Edukacja w cukrzycy
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 1 ROK: Badania naukowe w pielęgniarstwie
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 1 ROK: Pielęgnowanie w chorobach wątroby
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 1 ROK: Pielęgniarstwo epidemiologiczne
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: choroba nowotworowa
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: cukrzyca
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia zdrowia psychicznego
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia układu nerwowego
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność oddechowa
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA NIESTACJONARNE : 2 ROK: Praktyka zawodowa - wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowe
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 1 ROK: Badania naukowe w pielęgniarstwie
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 1 ROK: Pielęgnowanie w chorobach wątroby
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 1 ROK: Pielęgniarstwo epidemiologiczne
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: ból
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: choroba nowotworowa
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: cukrzyca
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia zdrowia psychicznego
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia układu nerwowego
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: leczenie nerkozastępcze
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność oddechowa
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA STACJONARNE : 2 ROK: Praktyka zawodowa - wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowe
POŁOŻNICTWO I STOPNIA STACJONARNE - Zakażenia szpitalne
POŁOŻNICTWO I STOPNIA STACJONARNE - Anestezjologia i stany zagrożenia życia i część pielęgniarska
POŁOŻNICTWO I STOPNIA STACJONARNE - Badania naukowe
POŁOŻNICTWO I STOPNIA STACJONARNE - Chirurgia i część pielęgniarska
POŁOŻNICTWO I STOPNIA STACJONARNE - Choroby wewnętrzne i część pielęgniarska
POŁOŻNICTWO I STOPNIA STACJONARNE - Psychiatria i psychiatria - część pielęgniarska
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886