Domy studenckie


Zakwaterowanie osób, którym przyznane zostały miejsca w Domach Studenckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zaczyna się w dniu 28 września 2022r. i trwa do 3 października 2022r. (Komunikat nr 33/2022)


Harmonogram kwaterowania na rok akademicki 2022/23
 

 

28.09.2022

29.09.2022

30.09.2022

01.10.2022

02.10.2022

03.10.2022

Kwaterowanie

9.00-17.00

9.00-17.00

9.00-18.00

9.00-18.00

9.00-18.00

9.00-17.00


Przy zakwaterowaniu osoba, której przyznano miejsce w domu studenckim musi posiadać:

 1. Podpisane (imię i nazwisko) aktualne zdjęcie legitymacyjne do karty mieszkańca,
 2. Pokwitowanie wpłaty kaucji w wysokości 1-miesięcznej opłaty za pobyt w domu studenckim oraz opłaty  za październik (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby zakwaterowanej oraz za co wykonana jest płatność)

Płatności proszę wykonać przelewem na indywidualne konto studenta przed zakwaterowaniem, w czasie kwaterowania opłaty nie będą przyjmowane.

Domy Studenckie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

 1. Dom Studencki nr 3 
  • 70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 2
  • telefon do biura 914 414 001,
  • telefon do recepcji 914 414 000,
  • email: ds3@pum.edu.pl
    
 2. Dom Studencki nr 4 
  • 70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 4
  • telefon do biura 914 414 151,
  • telefon do recepcji 914 414 150,
  • email: ds4@pum.edu.pl
    
 3. Dom Studencki nr 5 "Eskulap" 
  • 70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 6
  • telefon do kierownika Osiedla Studenckiego 914 414 301,
  • telefon do recepcji 914 414 300,
  • telefon/fax 914 414 446,
  • email: ds5@pum.edu.pl

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada pokoje gościnne w Domu Studenckim nr 5 "Eskulap" przy ulicy Dunikowskiego 6.

Zarządzenia nr 127/2020 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 7 września w sprawie stalenia odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz opłaty za przechowywanie rzeczy w roku akademickim 2020/21. 

Klauzula informacyjna dotycząca przyznania miejsca w domu studenckim

Przystanek Medyka

Jedenaście polskich uczelni medycznych podpisało porozumienie o utworzeniu Programu Przystanek Medyka. Celem projektu jest umożliwienie noclegów w Domach Studenckich studentom uczelni medycznych. Program dotyczy pobytu studenta nie przekraczającego 14 dni w trakcie roku akademickiego oraz przerwy semestralnej i wakacyjnej, w celach naukowych lub dydaktycznych (m.in. udział w praktykach przewidzianych programem studiów, konferencjach naukowych i innych). Uczelnia w miarę możliwości zapewnia miejsca w DS na zasadach i warunkach odpłatności obowiazujących studentów, dla których uczelnia jest uczelnią macierzystą. Z programu może skorzystać każdy student posiadający ważną legitymację studencką.

Uczelnie, które przystapiły do Programu: Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Tekst ujednolicony Regulaminu  Osiedla Studenckiego  Pomorskiego Uniwersytetu   Medycznego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 66/2012 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie  z  dnia  08.06.12 r. w  sprawie  wprowadzenia Regulaminu  Osiedla Studenckiego  PUM

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

Zarządzenie nr 109/2022 Rektora PUM w Szczecinie z dn. 22 września w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  w roku akademickim 2022/2023.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886