Stypendium rektora


Studenci i doktoranci mogą składać wnioski o stypendium rektora w okresie od 4 do 22 października 2021 r.

UWAGA, składając wniosek o stypendium rektora najpierw należy się udać do swojego dziekanatu - tam zostanie wpisana średnia ocen. Student obowiązkowo wypełnia tabelę z osiągnięciami oraz wpisuje liczbę punktów. Punkty za średnią i osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne znajdują się w regulaminie przyznawania pomocy materialnej.

Wniosek o stypendium rektora

Wniosek o stypendium rektora dla I roku

Regulamin świadczeń pomocy materialnej

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta I roku, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Studenci mogą jednocześnie ubiegać się o stypendium ministra i rektora dla najlepszych studentów.

Wnioski składa się na rok akademicki 2021/2022.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886