Semestr letni


Rok akademicki 2022/2023

Terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych (NST)


III rok I° ST – ???.02.2023 r.

Stacjonarne

I rok I° ST– ???.02.2023 r.

II rok I° ST – ???.02.2023 r.


I rok II° ST – ???.02.2023 r.

II rok II° ST – ???.02.2023 r.


Niestacjonarne

I rok I° NST – ???.02.2023 r.

II rok I° NST – ???.02.2023 r.

I rok JM ST – ???.02.2023 r.

II rok JM ST – ???.02.2023 r.

III rok JM ST – ???.02.2023 r.

IV rok JM ST – ???.02.2023 r.

V rok JM ST – ???.02.2023 r.

Stacjonarne

I rok I° ST – ???.02.2023 r.

II rok I° ST – ???.02.2023 r..

III rok I° ST – ???.02.2023 r.


I rok II° ST – ???.02.2023 r.

II rok II° ST – ???.02.2023 r.


Niestacjonarne

I rok I° NST – ???.02.2023 r.

II rok I° NST – ???.02.2023 r.


I rok II° NST – ???.02.2023 r.

II rok II° NST – ???.02.2023 r.

I rok I° ST – ???.02.2023 r.

I rok II° ST – ???.02.2023 r.

Stacjonarne

I rok I° ST – ???.02.2023 r.

II rok I° ST – ???.02.2023 r.

III rok I° ST – ???.02.2023 r.


I rok II° ST – ???.02.2023 r.

II rok II° ST – ???.02.2023 r.


Niestacjonarne

I rok I° NST (2022/2023) – sem . I – ???.02.2023 r.

II rok I° NST (2021/2022) – sem . III – ???.02.2023 r.

III rok I° NST (2020/2021) – sem . V – ???.02.2023 r.


I rok II° NST – ???.02.2023 r.

II rok II° NST – ???.02.2023 r.

I rok I° ST – ???.02.2023 r.

II rok I° ST – ???.02.2023 r.

III rok I° ST – ???.02.2023 r.


I rok II° ST – ???.02.2023 r.

II rok II° ST – ???.02.2023 r.

I rok JM ST – ???.02.2023 r.

II rok JM ST – ???.02.2023 r.

III rok JM ST – ???.02.2023 r.

IV rok JM ST – ???.02.2023 r.

V rok JM ST – ???.02.2023 r.

III rok I° – ???.02.2023 r.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886