Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy


Praca dyplomowa - wzór 1 strony Zarządzenie Rektora PUM

Praca dyplomowa - wzór 1 strony

Oświadczenie do pracy dyplomowej


Terminy egzaminów dyplomowych

Wykaz jednostek prowadzących prace dyplomowe dla studentów studiów I° od roku akademickiego 2021/2022

Wytyczne do prac dyplomowych dla studentów studiów I° kończących studia w roku akademickim 2021/2022

Wytyczne do prac dyplomowych dla studentów studiów I° rozpoczynających seminarium dyplomowe od roku akademickiego 2021/2022

Terminy składania prac i inne wytyczne dla studentów I° ST

Wzór oceny/recenzji pracy dyplomowej

Wykaz jednostek prowadzących prace magisterskie dla studentów I roku studiów II° i IV roku studiów JM od roku akademickiego 2021/2022

Wytyczne do prac dyplomowych dla studentów studiów II° i JM kończących studia w roku akademickim 2021/2022

Wytyczne do prac dyplomowych dla studentów studiów II° i JM rozpoczynających seminarium dyplomowe od roku akademickiego 2021/2022

Praca dyplomowa w formie publikacji

Standardy pisania prac dyplomowych dla Psychologii Zdrowia JM (od 2021/2022 – 4 rok studiów)

Terminy składania prac i inne wytyczne dla studentów II° ST i NST i JM

Wzór oceny/recenzji pracy dyplomowej

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886