Stypendium Ministra


STYPENDIUM MINISTRA – proszę dostarczyć wniosek wraz z załącznikami do Dziekanatu WNoZ do dnia 15 października 2021 r.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886