Menu boczne

Treść strony

Uczelnia

Uczelnia

Budynek Pomorskiej Akademii Medycznej


Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia 20 marca 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów - wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków.  W 1992 roku uczelnia otrzymała nazwę: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. W sierpniu 2010 roku stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie.


Z perspektywy historycznej, okres istnienia PUM jest krótki 
w porównaniu z wielowiekową tradycją innych uczelni. Zważywszy jednak, że w Szczecinie nigdy nie było wyższych uczelni, a powstawanie Akademii odbywało się w warunkach skrajnego wyniszczenia wojną i zupełnego braku miejscowej kadry lekarskiej, naukowej 
i dydaktycznej, te mijające lata działania Uczelni można uznać za wielkie dokonanie. 
Pierwszymi organizatorami Pomorskiej Akademii Medycznej byli profesorowie: Jakub Węgierko (pierwszy rektor), Tadeusz Chorążak, Artur Chwalibogowski, Tadeusz Markiewicz, Czesław Murczyński, Tadeusz Sokołowski, Witold Starkiewicz, Kazimierz Stojałowski, Józef Taniewski i January Zubrzycki. Wkrótce dołączali do nich kolejni: Izabela Cwojdzińska-Gądzikiewicz, Lech Działoszyński, Adam Krechowiecki, Wanda Murczyńska, Jan Sotwiński, Eugeniusz Miętkiewski, Edward Gorzkowski, Irena Semadeni, Bolesław Górnicki.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. 
Oferuje 13 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne), I stopnia (licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne, doktoranckie, podyplomowe.W 2013 roku uruchomiono Program Asklepios.
Tytuł doktora honoris causa PAM otrzymało 25 wybitnych naukowców: prof. Witold Starkiewicz (1973 r.), prof. Kazimierz Stojałowski (1974 r.), prof. Eugeniusz Miętkiewski (1985 r.), prof. Jerzy Kulczycki (1987 r.), prof. Andre Raymound Ardaillou (1991 r.), prof. Marek Eisner (1992 r.), prof. Zbigniew Jańczuk (1994 r.), prof. Franciszek Kokot (1995 r.), prof. Leonidas Samochowiec (1995 r.), prof. Hans Schadewaldt (1995 r.), prof. Eberhard Ritz (1996 r.), prof. Dietrich Kettler (1996 r.), prof. Mary Osborne (1997 r.), prof. Stanisław Woyke (1998 r.), prof. Alan Gewirtz (1999 r.), prof. Kazimierz Kobus (2000 r.), prof. Wolfgang Straube (2001 r.), prof. Leopold Koss (2002 r.), prof. Tadeusz Popiela (2002 r.), prof. Andrzej Cretti (2003 r.), prof. Jerzy Kawiak (2006), prof. Stanisław Czekalski (2007), prof. Zygmunt Machoy (2007), prof. Krzysztof Marlicz (2008), 
prof. Seweryn Wiechowski (2008).Tytuł doktora honoris causa PUM: prof. Kay Frances Huebner (2010), prof. Steven Narod (2011), prof. Piotr Chomczyński i prof. Bolesław Rutkowski (2013).
pam - zachód

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona 
w genach) i prof. Mariusz Ratajczak (badania nad komórkami macierzystymi).
Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.

PUM świadczy profesjonalne usługi medyczne w dwóch szpitalach klinicznych:
SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2.
Powrót
do góry