Menu boczne

Treść strony

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny / Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Wydawany za zgodą Rektora PUM
Redaguje zespół: Dagmara Budek – redaktor naczelny, Kinga Brandys, Bogusława Romaniak, Jacek Rudnicki, Sławomir Szymański
Adres Redakcji: Biblioteka Główna PUM, al. Powstańców Wlkp. 20,
70-110 Szczecin,
tel. 91 441 45 00, e-mail: biblioteka@pum.edu.pl

Powrót
do góry