Menu boczne

Treść strony

Centrum Transferu Technologii

AKTUALNOŚCI


logo II 

Spotkanie informacyjne dot. projektu Inkubator Innowacyjności +

Dnia 10.05.2017r. o godz. 10:30 w Sali Rady Wydziału przy ul. Rybackiej 1 (pok. 109 I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu Inkubator Innowacyjności +

Wniosek oraz regulamin konkursu dostępne będą na stronie internetowej https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-innowacyjnosci- w dniu 04.05.2017r.

Projekt realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szczecin, dn. 25.04.2017r.


Trwa nabór do 3 edycji programu akceleracji MIT Enterprise Forum Poland

Serdecznie zapraszamy naukowców, studentów na spotkanie informacyjne InfoDay (10.05.2017r.), dotyczące naboru do 3. edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland, realizowanego w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology. Program  skierowany jest do startupów technologicznych w obszarze ENERGIA, SUROWCE, FINTECH oraz ZDROWIE.

Pomocy startupom udzielą największe polskie i międzynarodowe organizacje, w tym min.: PKO Bank Polski, Grupa PGNiG, Grupa KGHM, Grupa Adamed, Intel, Visa oraz Hewlett Packard Enterprise. Startupy, które zakwalifikują się do programu, uzyskają również szansę na dofinansowanie działalności w kwocie nawet do
200 tysięcy złotych!

Udział w wydarzeniu (także na pitching contest) należy potwierdzić poprzez rejestrację: http://mitefpinfoday2017.go-survey.net/

Szczegóły InfoDay

 • Kiedy? 10.05.2017r. (środa), w godzinach 16:00-19:30
 • Gdzie? Technopark Pomerania, ul. Cyfrowa 2-8 Szczecin, sala JAVA, budynek F3, II piętro (2.23) (uczestnicy wydarzenia pobierają kartę dostępu dla gości z recepcji w budynku F3)

Harmonogram spotkania

16:00 - Powitanie ze strony Współorganizatorów;

16:10 - Prezentacja MIT Enterprise Forum Poland:

- Dowiedz się, czym jest akcelerator MIT Enterprise Forum Poland i poznaj warunki udziału w 3. edycji programu,

- Elementy programu akceleracji - na czym polega program warsztatów 24 kroki - zdyscyplinowana przedsiębiorczość prof. Williama Aulet'a (MIT),

- Poczuj atmosferę 2. edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland,

- Dowiedz się od przedstawicieli firm partnerskich, na czym polega współpraca z PKO Bank Polski, PGNiG Polskie innowacje, KGHM Cuprum oraz Grupa Adamed przy wdrożeniach technologii Startupów w ramach programu;

16:45 - Warsztat Customer Journey zrealizowany – Paweł Bochniarz (MIT);

18:00 - Pitching Contest - trzyminutowe prezentacje projektów zgłoszonych przed wydarzeniem;

19:00 - Networking – pizza z MIT Enterprise Forum Poland.

Udział w wydarzeniu to doskonała okazja, żeby, nie tylko zaznajomić się z propozycją akceleracji, ale przede wszystkim poznać ciekawych ludzi ze świata nauki i biznesu oraz nawiązać relacje biznesowe z partnerami przemysłowymi programu!MIT

Szczecin, dn. 20.04.2017r.


 

logo II

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, realizujący projekt „Inkubator Innowacyjności +”  w konsorcjum z Akademią Morską w Szczecinie pod nazwą MareMed współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie  4.4). przeprowadza procedurę szacowania wartości zamówienia na przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania:

 1. Kalkulacja powinna zostać wykonana zgodnie z załącznikiem.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Kalkulację proszę przesłać na adres: Centrum Transferu Technologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin lub na e-mail: cttpum@pum.edu.pl
 4. Zakładany termin udzielenia zamówienia: czerwiec/lipiec 2017r.
 5. Termin składania ofert 25.04.2017 r. Decyduje data wpływu.

Zaznaczamy, iż zapytanie ofertowe stanowi element wstępnej analizy rynku i nie jest zamówieniem, a otrzymane od Państwa oferty nie powodują żadnych zobowiązań.

zapytanie ofertowe

Szczecin, dn. 19.04.2017r.


 logo II

Centrum Transferu Technologii otrzymało projekt z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inkubator Innowacyjności+" Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Wartość projektu wynosi 2.408.750,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 1.927.000,00 zł 
Projekt pozyskany został przez konsorcjum w składzie: 
- Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
- Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp.zo.o. 

lista rankingowa wniosków 


Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy prezentacje z konferencji "Dzień Innowacji i Transferu Technologii", która odbyła się 28 października br.


Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanej w dniu 28 października 2016 r. przez Centrum Transferu Technologii PUM bezpłatnej konferencji pn. „Dzień  Innowacji i Transferu Technologii”.

W tym roku  konferencja podzielona została na 3 moduły:

 • „TRANSFER I INNOWACJE W POLSCE”, obejmujący wykłady prelegentów z instytucji otoczenia biznesu  z Krakowa, Łodzi i Białegostoku,
 • „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” – blok poświęcony prezentacji wynalazków naukowców naszej Uczelni,
 • oraz „SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA BADANIA I ROZWÓJ” -  moduł prezentujący możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową w ramach programu Horyzont2020, konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy też ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest wyjątkową okazją do spotkań, nawiązania kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń i dyskusji  o rozwoju zachodniopomorskiej nauki i gospodarki, a przede wszystkim o możliwości pozyskania środków finansowych na działalność B+R, która w obecnej perspektywie finansowej wymaga kooperacji środowiska akademickiego i biznesowego.

Formularz rejestracyjny prosimy przesłać do 27.10.2016 r. 

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 


 • Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!
 • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza do udziału w warsztatach pt. „Zostań ekspertem w Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal!”, które odbędą się 4 listopada br.
 • Spotkanie skierowane jest do wszystkich naukowców, przedsiębiorców i pracowników innych organizacji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie i chcieliby zostać ekspertami KE oceniającymi innowacyjne projekty w Horyzoncie 2020. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w dobrym stopniu komunikatywnym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Szczegóły dotyczące spotkania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie RCiTT.


 • Serdecznie zapraszamy na 4. spotkanie z cyklu „Skok po innowacyjność: biznes + nauka”, które tym razem odbędzie się w Szczecinie, 27 października 2016 r., w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przy ulicy Jagiellońskiej 20-21.
 • Podczas części konferencyjnej, eksperci zaprezentują możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój działalności, przedstawią stan dostępnych konkursów oraz kryteria aplikowania. Historię udanej współpracy nauki i biznesu zaprezentuje jedna ze szczecińskich firm.
 • W drugiej części spotkania, podczas spotkań biznesowych, mają Państwo możliwość odbyć serię 20-minutowych, indywidualnych spotkań z uczestnikami wydarzenia – zarówno ze strony nauki jak i biznesu.
 • Oficjalny program: https://www.b2match.eu/szczecin2016 

 • 400 mln złotych na innowacje w regionach !!!
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza powstanie Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). W ramach inicjatywy konsorcja naukowo–przemysłowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów z dziedzin takich jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy. 372 mln przeznaczono dla regionów słabiej rozwiniętych i 28 mln dla województwa mazowieckiego.

  więcej informacji


Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Klaster Telemedycyny Innobridge w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia badawczego w ramach projektu "Bon na innowacje dla MŚP", zwraca się z zapytaniem ofertowym.
Termin składania ofert upływa 31.05.2016 o godzinie 15:00.
 
 

 • Serdecznie zachęcamy do zgłaszania do CTT PUM pomysłów na wynalazki, które mogą zostać objęte ochroną patentową. 
 • Koszt zgłoszenia może zostać pokryty z funduszy statutowych danej jednostki o ile wynalazek jest związany z tematyką prowadzonych tematów statutowych, bądź też w trybie konkursowym z Funduszu Stymulacji Nauki.
 • Każde zgłoszenie patentowe przekłada się na możliwość przyznania dodatkowych środków na dotację statutową po następnej parametryzacji Jednostki, a wdrożenie wynalazku przyniesie Państwu dodatkowe zarówno punkty w algorytmie, jak i środki finansowe.

 • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT serdecznie zaprasza pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych oraz przedsiębiorców do udziału w warsztatach pt. „Aspekty finansowe w Horyzoncie 2020”, które będą miały miejsce 31 maja br. w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Spotkanie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najważniejszymi zasadami finansowymi obowiązującymi w Programie Horyzont 2020. Więcej informacji pod adresem: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1344

 • Zapraszamy na European Start-up Days, 19-20 maja 2016 r., do Katowic. 
 • Wydarzenie jest częścią Europejskiego Forum Gospodarczego, jednej z największych tego typu imprez w Europie.
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt z Maciejem Monkiewiczem z BusinessLink Szczecin: maciej.monkiewicz@blpoland.com 
  (do rozdania duży pakiet wejściówek plus coś extra: możliwość przydzielenia stanowisk wystawienniczych podczas wydarzenia).

zaproszenie

agenda

ulotka


 • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT ma ogromną przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne pn. „Postaw na międzynarodową karierę! Napisz doskonały wniosek o stypendium Marii Skłodowskiej-Curie”. Odbędzie się ono 9 maja 2016 r. w godz. 9:00-15:00 w siedzibie RCIiTT.
 • Spotkanie skierowane jest szczególnie do naukowców posiadających stopień doktora lub/i czteroletnie doświadczenie badawcze po uzyskaniu tytułu magistra, którzy chcą prowadzić badania za granicą.
 • Uczestnictwo w szkoleniu jest idealną okazją do zasięgnięcia informacji jak nadać tempa swojej karierze w wymiarze międzynarodowym. Szczegółowo omówione zostaną zasady ubiegania się o stypendia indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie, a w tym kluczowe elementy wniosku, praktyczne porady oraz zasady pisania wniosku projektowego. Podczas spotkania będzie również możliwość omówienia z ekspertem swojego pomysłu na projekt.
 • Prelegentem podczas spotkania będzie ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE w Warszawie – p. Anna Wiśniewska.
 • Zapraszamy do rejestracji: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1338

 • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. "Jak budować widoczność i cytowalność swojego dorobku naukowego", które odbędzie się 22 kwietnia br., w godz. 9:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala „Tkalnia” (s. 115, I piętro).
 • Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do naukowców i doktorantów zainteresowanych promowaniem swojego wizerunku naukowego w celu rozwoju kariery naukowej i nawiązywania międzynarodowej współpracy. 

więcej na stronie


 • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza naukowców do udziału w warsztatach pt. "Zostań ekspertem w Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal!", które odbędzie się 15 kwietnia br. w godz. 9-13. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

więcej na stronie


 • Zapraszamy na Regionalny Festiwal Naukowy E(X)PLORY, który odbędzie się w Szczecinie w dniu 4 marca br. w Technoparku Pomerania

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu pod nazwą  „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

  Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów będzie podpisanie umowy w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” przed dniem złożenia wniosku. 

  Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na drugą połowę lutego 2016 r.

 • Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 
  Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom.
  więcej informacji

 • Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 
  Dofinansowanie udzielane jest dla sektora MŚP, tj. mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom.
  więcej informacji

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu II międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowane w ramach programu ERA-NET TRANSCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło w sumie 500 000 euro. Data zamknięcia naboru wniosków mija 5 lutego 2016 r.

 • II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO
  Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych TANGO.
  Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 15 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. (do godz. 23.59) w systemie elektronicznym OSF

  więcej informacji 

 • Konkurs Prezydenta Miasta na najlepszą pracę naukową, doktorską, magisterską i dyplomową.

  Prezydent Miasta Szczecin ma zaszczyt zaprosić pracowników naukowych i absolwentów szczecińskich uczelni do udziału w konkursach na najlepszą pracę naukową oraz pracę doktorską, magisterską i dyplomową ukierunkowanych na nowoczesne technologie i innowacje.
   
  Termin składania prac na konkursy upływa dnia 1 lutego 2016 roku.

więcej informacji


 • Zapraszamy do zapoznania się z tematyką eHealth w ramach Horyzontu 2020, w załączniku uaktualniona w tym roku lista projektów: „ eHealth projects” -  Research and Innovation in the field of ICT for Health and Wellbeing.

LISTA


 • Zapraszamy na spotkanie pn."Otwarcie nowych konkursów w Horyzoncie 2020 - mechanizm finansowania badań naukowych", które odbędzie się 3 grudnia br., w godz. 09:00-12:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21, sala ‘Tkalnia’ (s.116, I piętro).
 • Na spotkanie serdecznie zapraszamy naukowców, przedsiębiorców, doktorantów, fundacje i stowarzyszenia zainteresowane udziałem i składaniem wniosków projektowych do nowego programu ramowego – „HORYZONT 2020”.

  rejestracja


 • Link do FAQ Horyzont 2020 (Komisja Europejska, badania naukowe i innowacje, zdrowie):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/sc1-hco-01-2016/1690122-faqs_official_2016-11-24_en.pdf


 • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. "Przygotowanie prezentacji przed inwestorem", które odbędzie się 23 listopada br., w godz. 09:00-15:00, w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, I piętro, sala "Szwalnia".Podczas spotkania dowiemy się, w jaki sposób przygotować skuteczną prezentację swojego pomysłu na biznes przed inwestorem. Dowiemy się, jak dobrać treść oraz jakich użyć narzędzi.

  więcej


 • Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”.

  Celem akcji jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego młodych wynalazców. Cykl jest również okazją promocji dla uczelni, która może dzięki niemu przedstawić całej Polsce swoje nieprzeciętne naukowe dokonania.

  Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”, gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl) należy kierować do 25 listopada 2015 r. na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl

  Wybrane wynalazki będą prezentowane na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” od stycznia 2016 r. w cyklu redakcyjnym „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”, natomiast wszystkie zgłoszone do konkursu projekty znajdą się na stronie internetowej http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp

Regulamin konkursu Eureka! DGP
Formularz zgłoszenia wynalazku do konkursu Eureka! DGP
Załącznik nr 2


 • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn."ABC przedsiebiorczości akademickiej", które odbędzie się 13 listopada br., w godz. 09:00-13:00, w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie.
  Podczas spotkania dowiemy się:
 •    - jak założyć działalność gospodarczą?
     - co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jak ją utworzyć?
     - jaką najkorzystniejszą formę opodatkowania wybrać?
     - co to jest firma spin-off i spin-out?

  więcej


Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pn. "Prawne i administracyjne aspekty zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą".

Odbędzie się ono 5 listopada br., w godz. 09:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala ‘Szwalnia’ (s.115, I piętro).

Spotkanie skierowane jest do pracowników działów kadr uczelni wyższych, księgowości, działów współpracy z zagranicą, biur wymiany międzynarodowej oraz pracowników naukowych zamierzających przyjmować naukowców z zagranicy lub wysyłać polskich naukowców za granicę w ramach projektów międzynarodowych.

Spotkanie będzie idealną okazją do uzyskania informacji na temat:
 • Pobytu cudzoziemców w Polsce, a w tym zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt czasowy i pracę, pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, pobyt stały, wizy i inne.
 • Pracy naukowców z zagranicy na terenie Polski, procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę.
 • Oddelegowania polskich naukowców do pracy za granicą.
 • Opodatkowania dochodów uzyskanych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.
 • Ubezpieczeń społecznych cudzoziemców w Polsce i Polaków delegowanych za granicę.

Spotkanie poprowadzą Mariusz Makowsk - doradca podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Edyta Pazura – konsultantka ds. Programów Badawczych UE, która przedstawi działalność Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w Szczecinie.

Rejestracja


 • "Miasto Zdrowia" to cykl bezpłatnych szkoleń dedykowanych osobom związanym z polską służbą zdrowia. Program szkoleń został przygotowany tak, aby każda uczestnicząca w nich osoba pogłębiła swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych projektów wymiany danych medycznych, możliwości związanych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań telemedycznych oraz sposobów na pozyskiwanie funduszy europejskich na projekty związane z rozwojem służby zdrowia w Polsce.

więcej


 • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt.:"Aspekty finansowe w Horyzoncie 2020" które odbędą się 20 października br., w godz. 09:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala "Szwalnia" (s. 115, I piętro).

  Spotkanie skierowane jest do podmiotów z regionu zachodniopomorskiego przygotowujących wnioski do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz jednostek realizujących już projekty, w szczególności do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych oraz przedsiębiorców.
  Warsztaty będą okazją do zapoznania się z najważniejszymi zasadami finansowymi obowiązującymi w programie Horyzont 2020. Przedstawionych zostanie wiele przykładów praktycznych oraz przeprowadzonych zostanie szereg ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosować pozyskaną wiedzę.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jakie występują formy wykazywania kosztów?
 • jakie są kryteria kwalifikowalności kosztów?
 • co obejmują poszczególne kategorie kosztów bezpośrednich projektu?
 • kiedy uwalniają się koszty pośrednie i na co można je przeznaczyć?
 • jak wygląda dofinansowanie grantu?
 • jak należy rozumieć podmiot występujący jako strona trzecia projektu?
 • jak wygląda raportowanie oraz cykl finansowania grantu?
 • co należy rozumieć pod pojęciem wpływów do projektu?

Rejestracja


 • Polskie innowacje w skali globalnej powstaną przy wsparciu NCBR.
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na opracowanie nowatorskich w skali światowej rozwiązań przeznaczy 200 mln zł. 
  więcej

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki uruchomią drugą edycję wspólnego przedsięwzięcia TANGO. TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Podpisy pod porozumieniem w sprawie uruchomienia kolejnej edycji tego przedsięwzięcia złożyli dzisiaj: dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, przewodnicząca Rady NCBR prof. Anna Rogut i przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński.
  więcej

 • Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Do zdobycia nawet 36 000 zł rocznie - na prowadzenie badań, których efekty będą wdrożone w lokalnych firmach. Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 1 do 9 października 2015 roku do godz. 15.00.
  Więcej szczegółów na stronie  http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp
Powrót
do góry