Menu boczne

Treść strony

Centrum Transferu Technologii

AKTUALNOŚCIW dniu 08.03.2018 r. w Sali Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Inwestycyjnej projektu „Inkubator Innowacyjności+” przez konsorcjum MareMed, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R) przez konsorcjum MareMed – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej sp. z o.o.
Rada Inwestycyjna w składzie:

- prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM,

- dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AM – Prorektor ds. Nauki AM,

- p. Paweł Bochniarz – MIT Enterprise Forum Poland

- p. Marek Matulewicz – KOMA NORD sp. z o.o.,

- p. Roman Haberek – Autocomp Management sp. z o.o.

podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 5 projektom złożonym w ramach drugiego konkursu na przyznanie Minigrantu.

Wybrane przez Radę Inwestycyjną zespoły badawcze otrzymają możliwość realizacji prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania technologii do potrzeb podmiotu zainteresowanego nabyciem, a także m.in. wsparcie w zakresie promocji oferty technologicznej oraz udziału w wystawach i targach wynalazczości; przygotowania analiz zdolności komercjalizacyjnej projektu badawczego/wdrożeniowego oraz dofinansowania ochrony własności intelektualnej i przygotowania dokumentacji patentowej.

Uchwałą Rady Inwestycyjnej dofinansowanie otrzymują następujące projekty:

1) „Prototyp łyżki wyciskowej do jednostronnych braków uzębienia w żuchwie" – pod kierownictwem dr Małgorzaty Tomasik

2) „Innowacyjny zestaw do pobierania krwi pępowinowej u wcześniaków” - pod kierownictwem  prof.zw. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego

3) „Opracowanie technologii suchych kąpieli w mieszaninie gazów CO2 i O3”- pod kierownictwem dr hab. Anny Lubkowskiej

4) Innowacyjne materiały kompozytowe z napełniaczem haloizytowym do wytwarzaniem wzmocnionych protez stomatologicznych” pod kierownictwem|
dr hab. n. med. prof. PUM Ewy Sobolewskiej

5) „Autonomiczny System Pomiarowy "Total Free Station" (ASP-TFS)” pod kierownictwem dra inż. Grzegorza Stępnia.

Pełna lista rankingowa projektów w kolejności ich prezentacji, w raz punktacją przedstawia się następująco:

L.P.

NUMER WNIOSKU

ŚREDNIA OCEN

RADY INWESTYCYJNEJ

1

II/2018/5/PUM

81,4

2

II/2018/4/PUM

81,6

3

II/2018/3/PUM

86,6

4

II/2018/7/PUM

73,2

5

II/2018/5/CIAM

64,4

6

II/2018/2/CIAM

65,2

7

II/2018/3/CIAM

75,4

8

II/2018/1/PUM

70,2

9

II/2018/2/PUM

71,2

10

II/2018/6/PUM

59,2

11

II/2018/4/CIAM

55,6

12

II/2018/1/CIAM

80

13

II/2018/8/PUM

83,5

Trzeci i ostatni konkurs w ramach „Inkubatora Innowacyjności +” ogłoszony zostanie w czerwcu. Serdecznie zachęcamy do udziału, a zwycięzcom drugiego konkursu gratulujemy sukcesu.


Nawet do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwaz województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze, nawet do 50 tys. zł w ramach projektu„Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Usługi, na które można dostać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:

 • transferu technologii,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R,
 • wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
 • jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu),
 • korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi,
 • ekoinnowacji i efektywności zasobów,
 • wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
 • opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Nabór wniosków jest ciągły (nabór otwarty) i trwa od dnia 15 marca 2018 r. do dnia
30 września 2019r.
lub do wyczerpania alokacji środków. Finansowane jest maksymalnie 50% kosztów usługi.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe: http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu:

http://www.zarr.com.pl/pl/aktualnosci/juz-15-marca-br-rusza-nabor-otwarty-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-realizowanego-przez-zarr-s-a-projektu-dofinansowanie-uslug-doradczych-wspierajacych-innowacje-w-msp-czytaj-wiecej

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Przedsiębiorcy, który udzieli bezpłatnej konsultacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz wyboru Instytucji Otoczenia Biznesu:

tel. 91 813 64 51                                  

e-mail: innowacje@zarr.com.pl

Biuro projektu:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 8)

70-205 Szczecin

tel. 91 813 64 51,  91 43 29 302,   91 43 29 332


I etap oceny merytorycznej dot. II konkursu w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + zakończony !

Po ocenie formalnej i pierwszym etapie oceny merytorycznej do dalszego etapu (prezentacja przed komitetem inwestycyjnym) zakwalifikowanych zostało 13 projektów. O szczegółach dotyczących posiedzenia komitetu inwestycyjnego, kierownicy zakwalifikowanych projektów zostaną poinformowani mailowo.


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider  Konsorcjum MareMed ogłasza konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu 
" Inkubator Innowacyjności+"

 • Termin naboru wniosków: 5.02.2018r.  -  26.02.2018r. do godz. 10:00
 • Dokumenty do pobrania:
 1. Regulamin konkursu
 2. załącznik 1 - Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu
 3. załącznik 2 - Harmonogram i kosztorys realizacji prac przedwdrożeniowych
 4. załącznik 3 - oświadczenie dot. wspólnych projektów międzyuczelnianych

Szkolenie: "Ciekawie o nauce. Sztuka pisania tekstów naukowych dla wszystkich"

RCIiTT ZUT zaprasza studentów, doktorantów oraz naukowców na szkolenie z technik pisania tekstów naukowych, które odbędzie się 26.01.2018 r.

Uczestnicy szkolenia poznają metody tworzenia publikacji naukowych, która przyciągają uwagę czytelnika oraz cieszą się uznaniem w środowisku badaczy i wysoką cytowalnością. Dowiedzą się od czego zacząć pisanie tekstów, skąd czerpać inspiracje oraz w jaki sposób wykorzystać paralele, zasadę kontekstu czy obrazowanie w publikacjach. Zaprezentowane zostaną techniki zwiększające skuteczność tekstów naukowych, formuły copywriterskie oraz sprawdzone recepty na zainteresowanie czytelnika. Taka umiejętność promocji własnych osiągnięć naukowych jest obecnie ważnym elementem w rozwoju kariery naukowej.

Szkolenie poprowadzi Artur Jabłoński, konsultant ds. e-marketingu, szkoleniowiec, doradca, wykładowca.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie RCIiTT.”


Spotkanie informacyjne: Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki pozyskiwania finansowania w ramach programów ERA-NET"

RCIiTT ZUT zaprasza naukowców i przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone aplikowaniu o fundusze z międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych, które odbędzie się 16 listopada br.

Uczestnicy spotkania poznają korzyści wynikające z wysiłku włożonego w pozyskiwanie środków na realizację projektów międzynarodowych. Dowiedzą się, gdzie szukać tych funduszy, w jaki sposób o nie aplikować oraz uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące realizacji grantów.
Omówiony zostanie cały proces: od znalezienia odpowiedniego konkursu do rozliczenia projektu.

Wydarzenie poprowadzi p. Agata Skrobek, konsultant ds. programów badawczych UE.

Więcej informacji na temat spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnych jest na stronie RCIiTT.”


Centrum Transferu Technologii PUM serdecznie zaprasza na czwartą konferencję pn. „Dzień Innowacji i Transferu Technologii", która odbędzie się w dniu 26 października 2017r.

To ważne dla naszej naukowej wspólnoty wydarzenie scala świat nauki i biznesu w obszarze wiedzy na temat innowacji w medycynie. Czwarta edycja będzie poświęcona tematyce badań w ramach „Inkubatora Innowacyjności+” oraz nawiązaniu biznesowych spotkań w calu uzyskania partnerów zainteresowanych technologiami medycznymi, stworzonymi przez zespoły badawcze dofinansowane ze środków programu MNiSW „Inkubator Innowacyjności +”.

Nasza konferencja adresowana jest zarówno do grona naukowego, jak i przedsiębiorców, nie tylko z województwa zachodniopomorskiego.

Głównym celem naszej konferencji jest pokazanie, że współpraca na linii nauka-biznes jest nie tylko możliwa i efektywna, ale i przynosząca obopólne korzyści.

PROGRAM KONFERENCJI

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ


Wzory dokumentów dot. zatrudnienia personelu badawczego do projektu Inkubator Innowacyjności +

1. Dodatek do wynagrodzenia:

2. Umowa zlecenia:


Obecnie z I konkursu Inkubator Innowacyjności +, realizowane są innowacyjne prace przedwdrożeniowe o potencjale komercyjnym:

1. Opracowanie zestawu interpretacyjnego do optymalizacji leczenia HIV i HCV oraz boreliozy poprzez zastosowanie wirtualnych algorytmów i kodów QR w aplikacjach mobilnych

2. Naturalny preparat antymikrobiologiczny

3. Sposób wyrównywania niedoborów arsenu u mężczyzn poprzez modyfikację diety

4. Octenisolv – środek do płukania kanałów korzeniowych

5. SCHIFOUND – laboratoryjne, psychoedukacyjne i informatyczne wsparcie diagnostyki chorób psychicznych

6. GLUCANscreen – Nowatorska metoda wczesnego wykrywania biomarkera inwazyjnych zakażeń grzybiczych we krwi

7. Test diagnostyczny prognozy przeżycia pacjentów z rakiem krtani oparty o ocenę stężeń selenu i metali ciężkich we krwi i surowicy

8. „Projekt i realizacja sprzętowa Adaptacyjnego i Odpornego Systemu Automatycznej Stabilizacji kursu statku nowej generacji (AOSAS)”

Więcej ofert technologicznych TUTAJ


I konkurs "Inkubator Innowacyjności+" rozstrzygnięty !

W dniu 21.06.2017r. zostało wybranych 8 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe  w wysokości do 100 000 zł. Rada Inwestycyjna zadecydowała o przyznaniu Minigrantów  7 projektom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz 1 projektowi  z Centrum Innowacji Akademii Morskiej  w Szczecinie Sp. z o.o.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 29.06.0217r. (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Senatu przy ul. Rybackiej 1.

Dofinansowanie będzie można wykorzystać na prace przedwdrożeniowe oraz na ochronę własności intelektualnej wybranych rozwiązań.

Informujemy również o II konkursie Inkubator Innowacyjności+, który odbędzie się  w lutym/marcu 2018r.

więcej

Szczecin, dn. 26.06.2017r.


prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

Dnia 23.06.2017r. podczas Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, które odbyło się we Wrocławiu, Prezesem Zarządu w kadencji 2017 – 2020 r. został prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski.

Serdecznie gratulujemy!

Szczecin, dn. 26.06.2017r.


LISTA RANKINGOWA - OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW W KONKURSIE NA MINIGRANT W RAMACH "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+"


OCENA FORMALNA wniosków do I konkursu Inkubator Innowacyjności+

Aktualizacja: Informujemy, iż 12.06.2017r. wpłynęły do nas 3 nowe zgłoszenia do projektu Inkubator Innowacyjności+, które z przyczyn formalnych (§7  Regulaminu uczestnictwa w konkursie na przyznanie Minigrantu) zostały odrzucone na posiedzeniu Zespołu Konkursowego dn. 13.06.2017r.

Informujemy, iż wszystkie złożone przez Państwa dokumenty do I konkursu Inkubator Innowacyjności+, zostały pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym.

Obecnie rozpoczyna się ich wstępna ocena merytoryczna, która wskaże czy wszystkie projekty będą prezentować się podczas spotkania z Radą Inwestycyjną 21.06.2017r. Informacja ta zostanie przekazania 14.06.2017r.

Szczecin, dn. 09.06.2017r.


GIEŁDA POMYSŁÓW – projekt Inkubator Innowacyjności +

Serdecznie zapraszamy na giełdę pomysłów, która odbędzie się 16 maja br. w Sali Tradycji Akademii Morskiej w Szczecinie, w godzinach 10:00 – 12:00.

Celem spotkania jest prezentacja założeń projektu oraz umożliwienie nawiązania relacji partnerskich pomiędzy pracownikami naukowymi PUM oraz AM, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie i zainwestowaniem w rozwój ich pomysłów do 100 000 zł dla pojedynczego projektu (Minigrant).

Agenda spotkania Giełda Pomysłów (16.05.2017r.):

9:45 – 10:00     Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10   Powitanie ze strony konsorcjantów (PUM, CIAM)

10:10 – 10:30   Prezentacja założeń projektu Inkubator Innowacyjności +, w tym zasad inwestowania w pomysły medyczne oraz morskie, dyskusja

10:30 – 12:00   Rozmowy w grupach nad danymi propozycjami (część warsztatowa)

12:00 – 12:15   Podsumowanie spotkania oraz dalsze kroki

Prosimy o wysłanie potwierdzenia do dnia 15.05.2017r. na adres info@innoam.pl.

Zachęcamy do zgłaszania wstępnych koncepcji na projekty

Szczecin, dn. 10.05.2017r.


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider  Konsorcjum MareMed ogłasza konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu
" Inkubator Innowacyjności+"

 • Termin naboru wniosków:   5.05.2017r.  -  5.06.2017r.
 • Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu

3. Harmonogram i kosztorys realizacji prac przedwdrożeniowych

Załączniki po uzyskaniu grantu:

a) załącznik nr 3

b) załącznik nr 4

Spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu odbędzie się w dniu 10.05.2017r. o godz. 10:30 w Sali Rady Wydziału przy ul. Rybackiej 1 (I piętro, pok. 109).

Zapraszamy do zadawania pytań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od 8.00 do 15.00 przy ul. Podgórnej 22, pok. 32-34 (III piętro).

Szczecin, dn.04.05.2017r.


Spotkanie informacyjne dot. projektu Inkubator Innowacyjności +

Dnia 10.05.2017r. o godz. 10:30 w Sali Rady Wydziału przy ul. Rybackiej 1 (pok. 109 I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu Inkubator Innowacyjności +

Wniosek oraz regulamin konkursu dostępne będą na stronie internetowej https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-innowacyjnosci- w dniu 04.05.2017r.

Projekt realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szczecin, dn. 25.04.2017r.


Trwa nabór do 3 edycji programu akceleracji MIT Enterprise Forum Poland

Serdecznie zapraszamy naukowców, studentów na spotkanie informacyjne InfoDay (10.05.2017r.), dotyczące naboru do 3. edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland, realizowanego w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology. Program  skierowany jest do startupów technologicznych w obszarze ENERGIA, SUROWCE, FINTECH oraz ZDROWIE.

Pomocy startupom udzielą największe polskie i międzynarodowe organizacje, w tym min.: PKO Bank Polski, Grupa PGNiG, Grupa KGHM, Grupa Adamed, Intel, Visa oraz Hewlett Packard Enterprise. Startupy, które zakwalifikują się do programu, uzyskają również szansę na dofinansowanie działalności w kwocie nawet do
200 tysięcy złotych!

Udział w wydarzeniu (także na pitching contest) należy potwierdzić poprzez rejestrację: http://mitefpinfoday2017.go-survey.net/

Szczegóły InfoDay

 • Kiedy? 10.05.2017r. (środa), w godzinach 16:00-19:30
 • Gdzie? Technopark Pomerania, ul. Cyfrowa 2-8 Szczecin, sala JAVA, budynek F3, II piętro (2.23) (uczestnicy wydarzenia pobierają kartę dostępu dla gości z recepcji w budynku F3)

Harmonogram spotkania

16:00 - Powitanie ze strony Współorganizatorów;

16:10 - Prezentacja MIT Enterprise Forum Poland:

- Dowiedz się, czym jest akcelerator MIT Enterprise Forum Poland i poznaj warunki udziału w 3. edycji programu,

- Elementy programu akceleracji - na czym polega program warsztatów 24 kroki - zdyscyplinowana przedsiębiorczość prof. Williama Aulet'a (MIT),

- Poczuj atmosferę 2. edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland,

- Dowiedz się od przedstawicieli firm partnerskich, na czym polega współpraca z PKO Bank Polski, PGNiG Polskie innowacje, KGHM Cuprum oraz Grupa Adamed przy wdrożeniach technologii Startupów w ramach programu;

16:45 - Warsztat Customer Journey zrealizowany – Paweł Bochniarz (MIT);

18:00 - Pitching Contest - trzyminutowe prezentacje projektów zgłoszonych przed wydarzeniem;

19:00 - Networking – pizza z MIT Enterprise Forum Poland.

Udział w wydarzeniu to doskonała okazja, żeby, nie tylko zaznajomić się z propozycją akceleracji, ale przede wszystkim poznać ciekawych ludzi ze świata nauki i biznesu oraz nawiązać relacje biznesowe z partnerami przemysłowymi programu!MIT

Szczecin, dn. 20.04.2017r.


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, realizujący projekt „Inkubator Innowacyjności +”  w konsorcjum z Akademią Morską w Szczecinie pod nazwą MareMed współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie  4.4). przeprowadza procedurę szacowania wartości zamówienia na przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania:

 1. Kalkulacja powinna zostać wykonana zgodnie z załącznikiem.
 2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Kalkulację proszę przesłać na adres: Centrum Transferu Technologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin lub na e-mail: cttpum@pum.edu.pl
 4. Zakładany termin udzielenia zamówienia: czerwiec/lipiec 2017r.
 5. Termin składania ofert 25.04.2017 r. Decyduje data wpływu.

Zaznaczamy, iż zapytanie ofertowe stanowi element wstępnej analizy rynku i nie jest zamówieniem, a otrzymane od Państwa oferty nie powodują żadnych zobowiązań.

zapytanie ofertowe

Szczecin, dn. 19.04.2017r.


Centrum Transferu Technologii otrzymało projekt z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inkubator Innowacyjności+" Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Wartość projektu wynosi 2.408.750,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 1.927.000,00 zł 
Projekt pozyskany został przez konsorcjum w składzie: 
- Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
- Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp.zo.o. 

lista rankingowa wnioskówPowrót
do góry