Menu boczne

Treść strony

Inkubator Innowacyjności +

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE II KONKURSU W RAMACH INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI +

W imieniu konsorcjum MareMed serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące drugiego konkursu ogłoszonego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.02.2018 r. (czwartek) w godzinach 11:00-13:00 w Sali Rad Wydziałów PUM (s.109) przy ulicy Rybackiej 1.

Spotkanie otwarte jest zarówno dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, jak  i Akademii Morskiej w Szczecinie.

W ramach konkursu wybranych zostanie co najmniej 5 projektów B+R. Wartość pojedynczego grantu wyniesie do 100 000 zł brutto, z czego do 90 000 zł brutto będzie można wykorzystać m.in. na zakup odczynników,  materiałów laboratoryjnych oraz sprzętu, usług badawczych, a także wyjazdy służbowe czy usługi informatyczne. Pozostała część dofinansowania przeznaczona będzie na pakiet prawny, obejmujący m.in. badanie czystości danego rozwiązania, ochronę prawną. Ponadto z każdym z zespołów wybranych do dalszej współpracy zostaną przeprowadzone warsztaty, które będą miały na celu wstępne rozpoznanie uwarunkowań prawnych, które mogą mieć szczególnie istotny charakter z perspektywy planowania realizacji projektu oraz późniejszego wdrożenia usługi lub produktu na rynku.

Regulamin oraz dokumentacja dotycząca II konkursu dostępna jest na naszej stronie:

https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-innowacyjnosci

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu drogą e-mailową na adres cttpum@pum.edu.pl do dnia 14.02.1018 r .


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider  Konsorcjum MareMed ogłasza konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu
" Inkubator Innowacyjności+"

  • Termin naboru wniosków: 5.02.2018r.  -  26.02.2018r. do godz. 10:00
  • Dokumenty do pobrania:
  1. Regulamin konkursu
  2. załącznik 1 - Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu
  3. załącznik 2 - Harmonogram i kosztorys realizacji prac przedwdrożeniowych

Wzory dokumentów dot. zatrudnienia personelu badawczego do projektu Inkubator Innowacyjności +

1. Dodatek do wynagrodzenia:

2. Umowa zlecenia:


Obecnie z I konkursu Inkubator Innowacyjności +, realizowane są innowacyjne prace przedwdrożeniowe o potencjale komercyjnym:

1. Opracowanie zestawu interpretacyjnego do optymalizacji leczenia HIV i HCV oraz boreliozy poprzez zastosowanie wirtualnych algorytmów i kodów QR w aplikacjach mobilnych

2. Naturalny preparat antymikrobiologiczny

3. Sposób wyrównywania niedoborów arsenu u mężczyzn poprzez modyfikację diety

4. Octenisolv – środek do płukania kanałów korzeniowych

5. SCHIFOUND – laboratoryjne, psychoedukacyjne i informatyczne wsparcie diagnostyki chorób psychicznych

6. GLUCANscreen – Nowatorska metoda wczesnego wykrywania biomarkera inwazyjnych zakażeń grzybiczych we krwi

7. Test diagnostyczny prognozy przeżycia pacjentów z rakiem krtani oparty o ocenę stężeń selenu i metali ciężkich we krwi i surowicy

8. Projekt i realizacja sprzętowa Adaptacyjnego i Odpornego Systemu Automatycznej Stabilizacji kursu statku nowej generacji (AOSAS)

Więcej ofert technologicznych TUTAJ


LISTA RANKINGOWA po prezentacji na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej dn. 21.06.2017r.

Szczecin, dn. 27.06.2017r.


I konkurs "Inkubator Innowacyjności+" rozstrzygnięty !

W dniu 21.06.2017r. zostało wybranych 8 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe  w wysokości do 100.000 zł. Rada Inwestycyjna zadecydowała o przyznaniu Minigrantów  7 projektom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz 1 projektowi  z Centrum Innowacji Akademii Morskiej  w Szczecinie Sp. z o.o.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 29.06.0217r. (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Senatu przy ul. Rybackiej 1.

Dofinansowanie będzie można wykorzystać na prace przedwdrożeniowe oraz na ochronę własności intelektualnej wybranych rozwiązań.

Informujemy również o II konkursie Inkubator Innowacyjności+, który odbędzie się  w lutym/marcu 2018r.

Zdjęcia: Weronika Bulicz


LISTA RANKINGOWA - OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW W KONKURSIE NA MINIGRANT W RAMACH "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+"


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider  Konsorcjum MareMed ogłasza konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu
" Inkubator Innowacyjności+"

  • Termin naboru wniosków:   5.05.2017r.  -  5.06.2017r.
  • Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu

3. Harmonogram i kosztorys realizacji prac przedwdrożeniowych

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki po uzyskaniu grantu:

a) załącznik nr 3

b) załącznik nr 4

Spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu odbędzie się w dniu 10.05.2017r. o godz. 10:30 w Sali Rady Wydziału przy ul. Rybackiej 1 (I piętro, pok. 109).

Zapraszamy do zadawania pytań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od 8.00 do 15.00 przy ul. Podgórnej 22, pok. 32-34 (III piętro).


Inkubator Innowacyjności+ to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu przyznane zostały ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Wartość projektu wynosi 2.408.750,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 1.927.000,00 zł.

Projekt pozyskany został przez konsorcjum w składzie:

  • Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp.zo.o.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, promocja osiągnięć naukowych oraz zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności.

Kontakt:

broker innowacji - Joanna Wierzbowska
e-mail: joanna.wierzbowska@pum.edu.pl
tel. 91-48-00-873

ekspert ds. komercjalizacji - Agnieszka Kropa-Szyszkowska
e-mail: akropa@pum.edu.pl
tel. 91-48-00-870

Powrót
do góry