Menu boczne

Treść strony

Inkubator Innowacyjności +


Wzory dokumentów dot. zatrudnienia personelu badawczego do projektu Inkubator Innowacyjności +

1. Dodatek do wynagrodzenia:

2. Umowa zlecenia:


Obecnie z I konkursu Inkubator Innowacyjności +, realizowane są innowacyjne prace przedwdrożeniowe o potencjale komercyjnym:

1. Opracowanie zestawu interpretacyjnego do optymalizacji leczenia HIV i HCV oraz boreliozy poprzez zastosowanie wirtualnych algorytmów i kodów QR w aplikacjach mobilnych

2. Naturalny preparat antymikrobiologiczny

3. Sposób wyrównywania niedoborów arsenu u mężczyzn poprzez modyfikację diety

4. Octenisolv – środek do płukania kanałów korzeniowych

5. SCHIFOUND – laboratoryjne, psychoedukacyjne i informatyczne wsparcie diagnostyki chorób psychicznych

6. GLUCANscreen – Nowatorska metoda wczesnego wykrywania biomarkera inwazyjnych zakażeń grzybiczych we krwi

7. Test diagnostyczny prognozy przeżycia pacjentów z rakiem krtani oparty o ocenę stężeń selenu i metali ciężkich we krwi i surowicy

Więcej ofert technologicznych TUTAJ


LISTA RANKINGOWA po prezentacji na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej dn. 21.06.2017r.

Szczecin, dn. 27.06.2017r.


I konkurs "Inkubator Innowacyjności+" rozstrzygnięty !

W dniu 21.06.2017r. zostało wybranych 8 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe  w wysokości do 100.000 zł. Rada Inwestycyjna zadecydowała o przyznaniu Minigrantów  7 projektom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz 1 projektowi  z Centrum Innowacji Akademii Morskiej  w Szczecinie Sp. z o.o.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 29.06.0217r. (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Senatu przy ul. Rybackiej 1.

Dofinansowanie będzie można wykorzystać na prace przedwdrożeniowe oraz na ochronę własności intelektualnej wybranych rozwiązań.

Informujemy również o II konkursie Inkubator Innowacyjności+, który odbędzie się  w lutym/marcu 2018r.

Zdjęcia: Weronika Bulicz


LISTA RANKINGOWA - OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW W KONKURSIE NA MINIGRANT W RAMACH "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+"


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako Lider  Konsorcjum MareMed ogłasza konkurs na przyznanie Minigrantu w ramach projektu
" Inkubator Innowacyjności+"

  • Termin naboru wniosków:   5.05.2017r.  -  5.06.2017r.
  • Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Wniosek o uczestnictwo w konkursie o przyznanie Minigrantu

3. Harmonogram i kosztorys realizacji prac przedwdrożeniowych

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki po uzyskaniu grantu:

a) załącznik nr 3

b) załącznik nr 4

Spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu odbędzie się w dniu 10.05.2017r. o godz. 10:30 w Sali Rady Wydziału przy ul. Rybackiej 1 (I piętro, pok. 109).

Zapraszamy do zadawania pytań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od 8.00 do 15.00 przy ul. Podgórnej 22, pok. 32-34 (III piętro).


Inkubator Innowacyjności+ to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu przyznane zostały ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Wartość projektu wynosi 2.408.750,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 1.927.000,00 zł.

Projekt pozyskany został przez konsorcjum w składzie:

  • Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp.zo.o.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, promocja osiągnięć naukowych oraz zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności.

Kontakt:

broker innowacji - Joanna Wierzbowska
e-mail: joanna.wierzbowska@pum.edu.pl
tel. 91-48-00-873

ekspert ds. komercjalizacji - Agnieszka Kropa-Szyszkowska
e-mail: akropa@pum.edu.pl
tel. 91-48-00-870

Powrót
do góry