Menu boczne

Treść strony

Oferty technologiczne

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +

 OBECNIE REALIZOWANE, INNOWACYJNE PRACE PRZEDWDROŻENIOWE O POTENCJALE KOMERCYJNYM
1Opracowanie zestawu interpretacyjnego do optymalizacji leczenia HIV i HCV oraz boreliozy poprzez zastosowanie wirtualnych algorytmów i kodów QR w aplikacjach mobilnych
2Naturalny preparat antymikrobiologiczny
3Sposób wyrównywania niedoborów arsenu u mężczyzn poprzez modyfikację diety
4Octenisolv – środek do płukania kanałów korzeniowych
5SCHIFOUND – laboratoryjne, psychoedukacyjne i informatyczne wsparcie diagnostyki chorób psychicznych
6GLUCANscreen – Nowatorska metoda wczesnego wykrywania biomarkera inwazyjnych zakażeń grzybiczych we krwi
7
Test diagnostyczny prognozy przeżycia pacjentów z rakiem krtani oparty o ocenę stężeń selenu i metali ciężkich we krwi i surowicy
8Projekt i realizacja sprzętowa Adaptacyjnego i Odpornego Systemu Automatycznej Stabilizacji kursu statku nowej generacji (AOSAS)

BRANŻA
Spożywcza/Kosmetyczna
1

Modyfikowany olej jadalny o poprawionych właściwościach antyoksydacyjnych oraz jego zastosowanie

2

Sposób oznaczania aktywności antyoksydacyjnej, zwłaszcza tłuszczy jadalnych

Farmaceutyczna
1

Środek farmaceutyczny do suplementacji pożywienia dla ludzi oraz sposób wytwarzania środka farmaceutycznego do suplementacji pożywienia dla ludzi

2

Zastosowanie selenu albo jego związku do otrzymywania środka do obniżania odziedziczonego ryzyka zachorowania na raka piersi lub jajnika

Medyczna
1Zestaw do pobierania krwi pępowinowej
2

Sposób doboru diety pozwalającej na lepszą redukcję tłuszczowej masy ciała

3Sposób wykrywania wysokiego genetycznie uwarunkowanego ryzyka raka prostaty
4

Poziom kwasu foliowego i zmiany w obrębie genu MTHFR jako czynniki ryzyka raka piersi

5

Poziom selenu i zmiany w obrębie genów selenoprotein jako czynniki ryzyka raka piersi

6Sposób, zastosowanie i zestaw do wykrywania wysokiego ryzyka raka piersi przez badanie mutacji genu RECQL
7

Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów BRCA1 i BRCA2 w polskich rodzinach z agregacją raków sutka i lub jajnika

8

Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów MSH2 MLH1 w polskich rodzinach z zespołem Lyncha HNPCC

9

Sposób i zestaw do wykrywania agresywnego raka prostaty o złym rokowaniu

10

Sposób i zestaw do wykrywania dziedzicznej predyspozycji do nowotworów złośliwych nerki, jelita grubego, raka prostaty, zespołu mieloproliferacyjnego, lobularnego raka piersi oraz zastosowanie mutacji germinalnej I157T do wykrywania rzeczonej predyspozycji

11

Sposób i zestaw do wykrywania dziedzicznej predyspozycji do nowotworów złośliwych prostaty, piersi, tarczycy i żołądka oraz zastosowanie mutacji germinalnej IVS2 +1G >A do wykrywania rzeczonej predyspozycji

12

Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do nowotworu przez zastosowanie wykrywania zmiany germinalnej w obrębie genu NOD2

13

Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka jelita grubego przez zastosowanie wykrywania zmiany germinalnej w obrębie genu NOD2

14

Sposób wykrywania pierwszego epizodu psychozy, zwłaszcza o charakterze schizofrenicznym

15

Sposób wykrywania zaburzeń lękowych z napadami lęku

16Sposób, zastosowanie i zestaw do wykrywania zwiększonego ryzyka raka piersi przez badanie mutacji genu SERPINI2 
17Sposób, zastosowanie i zestaw do wykrywania wysokiego ryzyka raka piersi o złym rokowaniu 
18

Sposób i zestaw do wykrywania wysokiej genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka prostaty oraz zastosowanie zmiany germinalnej w obrębie genu NBS1

19

Sposób i zestaw do wykrywania wysokiej genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka sutka i lub jajnika u osoby pochodzenia polskiego oraz zastosowanie wybranych mutacji w obrębie genu BRCA1

20

Sposób wykrywania genetycznie uwarunkowanej obniżonej odpowiedzi na chemioterapię cytostatykiem taksanowym, zastosowanie mutacji założycielskiej oraz zestawu do wykrywania takiej odpowiedzi

21

Sposób wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do nowotworów różnych narządów poprzez identyfikację wariantu CYP1B1 oraz zastosowania obejmujące taką zmianę

22

Sposób wykrywania genetycznie uwarunkowanej wysokiej predyspozycji do raka piersi oraz zastosowanie mutacji skracających białko CHEK2

23

Sposób wykrywania genetycznie uwarunkowanej zwiększonej predyspozycji do raka jelita grubego

24

Sposób określania poziomu ryzyka układu pokarmowego u pacjenta pochodzącego z populacji polskiej

25

Stężenie selenu w organizmie jako marker prognostyczny u chorych z rakiem krtani

26

Stężenie żelaza we krwi jako marker dla raka prostaty

27

Test diagnostyczny wykrywania zespołu Lyncha, zwłaszcza w populacji polskiej

28

Sposób wykrywania obniżonego ryzyka zachorowania na raka

29

Wykrywanie podwyższonej podatności na chemioterapię z zastosowaniem cytostatyków platynowych

30

Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raków różnych narządów

Powrót
do góry