Menu boczne

Treść strony

Realizowane projekty NCBR

Wykaz realizowanych projektów

NOMED-AF "Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu niemego migotania przedsionków (AF)"

PersonALL "Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce"

Powrót
do góry