Menu boczne

Treść strony

O uczelni

O Uczelni

Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia 20 marca 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów - wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków. W 1992 roku uczelnia otrzymała nazwę: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. 21 sierpnia 2010 roku Uczelnia stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie.

Z perspektywy historycznej, okres istnienia Uczelni jest krótki 
w porównaniu z wielowiekową tradycją innych ośrodków. Zważywszy jednak, że w Szczecinie nigdy nie było wyższych uczelni, a powstawanie Akademii odbywało się w warunkach skrajnego wyniszczenia wojną i zupełnego braku miejscowej kadry lekarskiej, naukowej 
i dydaktycznej, te mijające lata działania można uznać za wielkie dokonanie. 
Pierwszymi organizatorami Pomorskiej Akademii Medycznej byli profesorowie:  Jakub Węgierko (pierwszy rektor), Tadeusz Chorążak, Artur Chwalibogowski, Tadeusz Markiewicz, Czesław Murczyński, Tadeusz Sokołowski, Witold Starkiewicz, Kazimierz Stojałowski, Józef Taniewski i January Zubrzycki. Wkrótce dołączali do nich kolejni: Izabela Cwojdzińska-Gądzikiewicz, Lech Działoszyński, Adam Krechowiecki, Wanda Murczyńska, Jan Sotwiński, Eugeniusz Miętkiewski, Edward Gorzkowski, Irena Semadeni, Bolesław Górnicki.

.

nullPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. 
Oferuje 12 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe.

Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 620 pracowników,  w tym 83 profesorów i 70 doktorów habilitowanych.
Tytuł doktora honoris causa Uczelni otrzymało 25 wybitnych naukowców: prof. Witold Starkiewicz (1973 r.), prof. Kazimierz Stojałowski (1974 r.), prof. Eugeniusz Miętkiewski (1985 r.), prof. Jerzy Kulczycki (1987 r.), prof. Andre Raymound Ardaillou (1991 r.), prof. Marek Eisner (1992 r.), prof. Zbigniew Jańczuk (1994 r.), prof. Franciszek Kokot (1995 r.), prof. Leonidas Samochowiec (1995 r.), prof. Hans Schadewaldt (1995 r.), prof. Eberhard Ritz (1996 r.), prof. Dietrich Kettler (1996 r.), prof. Mary Osborne (1997 r.), prof. Stanisław Woyke (1998 r.), prof. Alan Gewirtz (1999 r.), prof. Kazimierz Kobus (2000 r.), prof. Wolfgang Straube (2001 r.), prof. Leopold Koss (2002 r.), prof. Tadeusz Popiela (2002 r.), prof. Andrzej Cretti (2003 r.), prof. Jerzy Kawiak (2006), prof. Stanisław Czekalski (2007), prof. Zygmunt Machoy (2007), prof. Krzysztof Marlicz (2008), 
prof. Seweryn Wiechowski (2008), prof. Kay Frances Huebner (2010), prof. Steven Narod (2011), prof. Piotr Chomczyński i prof. Bolesław Rutkowski (2013).

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona 
w genach) oraz prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi).
Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.

 

nullPUM świadczy profesjonalne usługi medyczne w dwóch szpitalach   klinicznych: SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2.

Powrót
do góry